Informacje

autor: fot. Pixabay
autor: fot. Pixabay

Więcej dla lasów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 3 kwietnia 2019, 07:23

  • 0
  • Powiększ tekst

Właściciele lasów prywatnych mogą ubiegać się o pomoc na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Od 2 maja wnioski będzie przyjmować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - poinformował rzecznik ARiMR Paweł Mucha.

O pomoc mogą starać się właściciele lasów, których wiek wynosi 11-60 lat, zajmujących od 0,1 ha do 20 ha. Lasy te nie mogą być objęte premią pielęgnacyjną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ani Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu. Pomoc nie dotyczy też lasów, dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty, wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

Pomoc przyznawana jest właścicielowi lasu - osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Aby otrzymać dofinansowanie wnioskodawca powinien mieć nadany numer identyfikacyjny. Wymagane jest również zobowiązanie do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, sporządzonym przez nadleśniczego.

Pomoc można otrzymać na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu lub dolesienie luk powstałych w wyniku choroby drzewostanu. Pomoc przyznawana jest również na zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego to 30-60 lat. Pieniądze można otrzymać też na założenie „remizy” - obszaru, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie. Remiza taka powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów.

Przewidziano również pomoc na inwestycje w zakresie cięć pielęgnacyjnych wykonywanych w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 11 do 20 lat, polegające - jak zaznaczono w informacji - na „rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych”.

Ponadto, właściciele lasów mogą otrzymać dodatkowe wsparcie na zabiegi ochronne przed zwierzyną: ogrodzenie remizy - w przypadku realizacji inwestycji polegającej na jej założeniu, a także zabezpieczenie drzewek repelentami albo osłonkami.

Wysokość dofinansowania zróżnicowana jest w zależności od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana - np. w przypadku przebudowy składu gatunkowego drzewostanu wynosi ponad 8,1 zł/ha; na dolesianie luk ok. 12,5 tys. zł/ha; na inwestycje w zróżnicowanie struktury drzewostanu - 4,6 tys. zł/ha. Z kolei w przypadku zakładania remizy dofinansowanie wynosi 848 zł, bez względu na powierzchnię realizacji inwestycji i rodzaj gruntu.

Wnioski będzie można składać w biurach powiatowych ARiMR do 12 czerwca 2019 r.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze