Informacje

PKO BP / autor: Fratria
PKO BP / autor: Fratria

Połowa zysku PKO BP na dywidendę

br

  • Opublikowano: 4 kwietnia 2019, 13:24

  • 0
  • Powiększ tekst

Rada Nadzorcza PKO BP zgodziła się z rekomendacją zarządu, aby wypłacić akcjonariuszom 1,66 mld zł w formie dywidendy – informuje bank w komunikacie.

Propozycja zarządu przewiduje przeznaczenie na dywidendę 49,8 proc. zysku za 2018 rok, co daje 1,33 zł brutto na akcję.

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego dokonała oceny rekomendacji zarządu banku dotyczącej podziału zysku za 2018 rok i pozytywnie ją zaopiniowała. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą akcjonariusze banku podczas WZA, które powinno zostać zwołane najpóźniej do końca czerwca. Jeśli zaakceptują oni zaproponowany podział, to zostanie im wypłacona dywidenda w wysokości 1,33 zł na akcję z zysku za 2018 rok, a na kolejnym WZA będą mogli ponownie decydować o przeznaczeniu niepodzielonej w tym roku połowy zysku  – powiedział, cytowany w komunikacie, Piotr Sadownik, przewodniczący rady nadzorczej PKO BP.

Jak czytamy w komunikacie, rekomendacja przewiduje, aby pozostawić część zysku (1,67 mld zł) niepodzieloną. „Co do zasady jest to więc odroczenie w czasie wypłaty dywidendy z niepodzielonej części zysku za 2018 rok”.

Wypłata w 2020 roku dywidendy z niepodzielonej części zysku za 2018 rok mogłaby oznaczać, że w perspektywie kolejnego roku zdolności dywidendowe banku wzrosną ponad obecne 50 proc. Propozycja podziału zysku za 2018 rok jest spójna z polityką dywidendową banku i jednocześnie pozwala na dalszy dynamiczny rozwój PKO Banku Polskiego przy zachowaniu bardzo bezpiecznych poziomów miar adekwatności kapitałowej – czytamy w komunikacie.

Jak mówi, cytowany w komunikacie, Zbigniew Jagiełło, prezes banku, zdolność do wypłaty dywidendy jest jednym z celów strategii banku.

W ubiegłym roku wypłaciliśmy w formie dywidendy 687,5 mln zł zysku, a w obecnym roku rekomendujemy aby przeznaczyć na ten cel 1,66 mld zł. Naszą intencją jest zachowanie zdolności do regularnego dzielenia się zyskami z naszymi akcjonariuszami. Dzięki pozostawieniu połowy zysku niepodzielonego, akcjonariusze zyskają większą elastyczność w zakresie kształtowania polityki dywidendowej w następnych latach – powiedział Jagiełło.

W całym roku grupa kapitałowa PKO BP wypracowała 3,74 mld zł zysku netto, a jej aktywa wzrosły do ponad 324 mld zł. Czytaj także: Zysk grupy PKO BP rośnie

Powiązane tematy

Komentarze