Informacje

KUKE: Coraz mniej firm bankrutuje

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 kwietnia 2019, 10:11

  • 0
  • Powiększ tekst

Liczba przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość, spadła o 14,5% r/r do 53 w marcu br., podała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Pomimo rewizji w górę tempa tegorocznego wzrostu PKB Polski, KUKE podtrzymuje prognozę, że w tym roku nastąpi wzrost liczby niewypłacalności do ok. 680 podmiotów.

W marcu 2019 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 53 przedsiębiorstw, czyli o 13% więcej niż przed miesiącem i o 14,5% mniej niż w marcu ubiegłego roku - wynika z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego zebranych przez KUKE. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (kwiecień 2018 - marzec 2019) na skutek niewypłacalności działalność gospodarczą zakończyły 623 przedsiębiorstwa. Porównując do lutego, 12-miesięczna suma upadłości spadła o 1,4%, a wobec sytuacji sprzed roku odnotowano wzrost o 1% (w marcu 2018 roku roczna krocząca wynosiła 618 upadłości) - czytamy w komunikacie.

Przy założeniu, że w tym roku tempo wzrostu gospodarczego obniży się do około 4%, podtrzymujemy prognozę wzrostu liczby upadłości o niecałe 10%, co oznaczałoby, że dotkniętych bankructwem zostanie około 680 podmiotów. Chociaż zdecydowana większość ośrodków analitycznych podwyższyła projekcje tegorocznego wzrostu PKB po ogłoszeniu nowych planów fiskalnych rządu, które powinny pozytywnie przełożyć się na popyt i sytuację płynnościową polskich przedsiębiorstw, to należy mieć na uwadze, że w minionym roku, pomimo doskonałej koniunktury, wyniki firm niefinansowych były znacznie słabsze niż rok wcześniej, a największe zagrożenia płynące z rynków zewnętrznych wciąż mogą się zmaterializować. Mamy tu na myśli ryzyko ‘nieuporządkowanego’ brexitu, dalsze osłabienie europejskiej gospodarki, w tym przede wszystkim niemieckiej, czy spowolnienie w globalnym handlu na skutek tendencji protekcjonistycznych” - powiedział wiceprezes KUKE Tomasz Ślagórski, cytowany w materiale.

Jak pokazują najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego, zysk netto przedsiębiorstw niefinansowych był w 2018 roku o ponad 10% niższy rok do roku, a wskaźnik rentowności obrotu netto obniżył się do poziomu 3,7% z 4,4% w 2017 roku. Z kolei wskaźnik płynności drugiego stopnia spadł do 98,4% ze 102,2%. Dodatkowo polska gospodarka boryka się ze strukturalnym problemem niskiej podaży siły roboczej, choć pojawiają się sygnały, że większa część pracowników z Ukrainy pozostanie na dłużej w Polsce, pomimo stwarzania im dogodnych warunków przez władze innych krajów Unii Europejskiej, podano również.

W zestawieniu z marcem 2018 roku istotny spadek natężenia upadłości widoczny był m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych (0,61% wobec 1,21%), produkcji pojazdów samochodowych i ich części (0,46% wobec 1,15%) oraz produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (0,2% wobec 1,02%). Z kolei największy wzrost natężenia upadłości wystąpił w farmacji i lekach (0,99% wobec 0%), produkcji mebli (1,04% wobec 0,14%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię i gaz (1,78% wobec 0,44%). Na koniec marca 2019 roku stosunek upadłości spółek prawa handlowego w odniesieniu do liczby średnich i dużych firm kształtował się na poziomie 0,88%” - czytamy dalej.

W marcu ogłoszono upadłość 45 przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego. Jest to wynik o 29% wyższy niż w lutym 2019 roku i o 12,5% większy w ujęciu rok do roku. W marcu upadłości firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej wynosiły 15% wszystkich upadłości. W ciągu ostatnich 12 miesięcy ten udział sięgał średnio ok. 25%, podsumowano.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Należy do Grupy PFR.

(ISBnews)SzSz

Powiązane tematy

Komentarze