Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

Kolejny egzamin ósmych klas

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 kwietnia 2019, 09:26

  • 0
  • Powiększ tekst

Dla ponad 377 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,7 tys. szkół w kraju w środę o godzinie 9 rozpoczął się egzamin z języka obcego. W poniedziałek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, a we wtorek z matematyki.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest po raz pierwszy. Jego wprowadzenie jest konsekwencją reformy edukacji - wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat.

Trzeci, a za razem ostatni, dzień egzaminu ósmoklasistów jest jednocześnie kolejnym - dziesiątym dniem strajku nauczycieli, który rozpoczął się 8 kwietnia.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w środę przed rozpoczęciem egzaminu powiedział PAP, że nie ma sygnałów o nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na przebieg egzaminu.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego potrwa 90 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, może być przedłużony do 135 minut.

Największa grupa ósmoklasistów (94,98 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 4,54 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,48 proc. ósmoklasistów.

W arkuszu egzaminacyjnym - niezależnie od języka - znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie.

W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Jak podano w informatorze na temat egzaminu, przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, większość zadań otwartych wymaga uzupełnienia podanego tekstu jednym słowem lub kilkoma. Wśród zadań otwartych znajdzie się również zadanie polegające na napisaniu własnej dłuższej wypowiedzi pisemnej. „Zadanie stawia ucznia w określonej sytuacji z życia codziennego i sprawdza, czy potrafiłby on porozumieć się z obcokrajowcem, np. udzielając mu informacji lub uzyskując od niego wyjaśnienia, opowiadając mu o jakimś wydarzeniu lub składając mu życzenia czy propozycję” - czytamy w informatorze.

Część zadań będzie odnosić się do nagranych tekstów

Oprócz zadań w języku obcym w arkuszu mogą wystąpić zadania, w których uczeń na podstawie tekstu w języku obcym przekazuje informacje w języku polskim.

Jak podaje CKE, zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom opanowania umiejętności opisanych w wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Chodzi o znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi i przetwarzanie wypowiedzi.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie przystąpił do egzaminu w poniedziałek, wtorek i w środę, to będzie go pisał w drugim terminie - 3, 4 i 5 czerwca.

Wynik egzaminu - uczniowie poznają go 14 czerwca - wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Zaświadczenia o wynikach wraz ze świadectwem szkolnym otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego, czyli 21 czerwca.

W poniedziałek i we wtorek po egzaminach ósmoklasisty z języka polskiego i z matematyki minister edukacji narodowej Anna Zalewska poinformowała, że wszystkie egzaminy we wszystkich szkołach odbyły się zgodnie z procedurami i zgodnie z prawem, bez jakichkolwiek zakłóceń.

Chcemy (…) dziękować każdego dnia dyrektorom, nauczycielom, którzy są przy uczniach, wolontariuszom, kuratorom i wojewodom, to dzięki nim egzaminy przebiegają bez zakłóceń” - mówiła Zalewska po wtorkowym egzaminie.

Na początku kwietnia minister edukacji podpisała nowelizacje rozporządzeń w sprawie organizacji egzaminów zewnętrznych (egzaminu gimnazjalnego, ósmoklasisty i matur). Zgodnie z nim w skład komisji egzaminacyjnych i nadzorujących przebieg egzaminów w szkołach wejść mogą nauczyciele z innych szkół, a także każda osoba mająca kwalifikacje pedagogiczne. Według MEN to odpowiedź na prośby dyrektorów szkół.

W piątek Zalewska podała, że w bazach kuratoriów znajduje się ponad 10 tys. takich osób chętnych do pomocy przy egzaminach.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze