Informacje

autor: fot. Pixabay
autor: fot. Pixabay

Egzamin ósmych klas: Test na rozumienie tekstu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 kwietnia 2019, 14:51

    Aktualizacja: 17 kwietnia 2019, 14:57

  • 0
  • Powiększ tekst

Rozumienie tekstu napisanego i tekstu odtworzonego z nagrania - takie zadania znalazły się na egzaminie z języka obcego, który pisali uczniowie klas VIII szkół podstawowych w ostatnim dniu egzaminu ósmoklasisty. Musieli też napisać tekst własny - e-mail na zadany temat.

Arkusze egzaminacyjne ze wszystkich sześciu języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego) zdawanych przez uczniów Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w środę, po zakończeniu egzaminu, na swojej stronie internetowej. Arkuszom towarzyszą transkrypcje nagrań.

Największa grupa ósmoklasistów (94,98 proc.) zdawała egzamin z języka angielskiego.

W arkuszu egzaminacyjnym - niezależnie od języka - były zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Było ich 14, przy czym niektóre z nich były rozbudowane (w jednym zadaniu należało udzielić kilku odpowiedzi na kilka pytań). Zadań zamkniętych było dziewięć, otwartych pięć.

Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych są m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz i zadania na dobieranie. W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź.

Część zadań odnosiła się do nagranych tekstów. Większość nagrań stanowiły dialogi. Na przykład uczniowie zdający angielski wysłuchali m.in. rozmów na temat przeprowadzki do nowego domu, projektu szkolnego, kradzieży torby, w której był portfel z pieniędzmi, a także wypowiedzi na temat festiwalu gier oraz na temat hobby i zainteresowań. Zdający z niemieckiego wysłuchali m.in. rozmów dotyczących wspólnej koleżanki, przyborów przydatnych przy egzaminie z matematyki oraz drukowania tekstu, a zdający egzamin z rosyjskiego, m.in. rozmowy na temat bólu gardła, przygotowywania kanapek na śniadanie i wakacyjnego kursu językowego.

Zadania odnosiły się także do zamieszczonych w tekście krótkich tekstów (w teście z angielskiego jeden z tekstów dotyczył budowy Disneylandu, a inny domu zbudowanego z pustych plastikowych butelek; w teście z niemieckiego teksty dotyczyły m.in. zestawów lunchowych, których widok ma wzbudzać uśmiech na twarzach jedzących oraz filmów animowanych; w teście z rosyjskiego - odwiedzin kolegi), a także ogłoszeń (np. dotyczącego kursu gotowania we własnym domu), reklam, e-maili i SMS-ów.

Wśród zadań na poziomie podstawowym były też pytania sprawdzające znajomość podstawowych zwrotów, np. w teście z angielskiego brzmiały one: „Nie wiesz, gdzie zostawiłeś/zostawiłaś kluczyk do szafki. Jak o tym poinformujesz swojego kolegę? A. I’m afraid I can’t find my key; B. I don’t know whose key it can be; C. I should remember to leave the key” i „Kolega nie wie, czym poczęstować odwiedzającą go jutro kuzynkę. Jakiej rady mu udzielisz? A. What will she get for dessert? B. Why don’t you get her some fruit salad? C. Where did you get this cake for her?”.

Podobne zadania z niemieckiego brzmiały: „Kolega prosi Cię o pomoc w obsłudze nowego telefonu. Powiedz mu, co ma robić. A. Ja, dein Handy macht tolle Fotos; B. O.K., schalte zuerst dein Handy ein; C. Nein, es kostet mehr als mein neues Handy” i „Chcesz zaprosić koleżankę do kina. Co powiesz? A. Ich finde diesen Film fantastisch! Und du? B. Ich habe zwei Kinokarten. Gehst du mit? C. Ich war gestern im Kino. Du auch?”.

Wśród zadań były też takie, w których uczeń na podstawie tekstu w języku obcym musiał udzielić odpowiedzi w języku polskim.

Zdający egzamin musieli też napisać tekst własny e-maila do przyjaciół na temat wyjazdu w góry. Temat był taki sam niezależnie od tego, z jakiego języka obcego uczniowie zdawali egzamin.

W arkuszu egzaminacyjnym z języka angielskiego polecenie do tego zadania brzmiało: „Proponujesz grupie przyjaciół z Anglii wyjazd w polskie góry. W e-mailu do jednego z nich: napisz, dlaczego warto pojechać w polskie góry; opisz osobę, która będzie się Wami opiekować podczas Waszego wyjazdu; doradź, co powinni ze sobą zabrać, i uzasadnij dlaczego”.

Uzupełniono je informacją: „Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim. Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów tak, aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa”.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego trwał 90 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony do 135 minut.

Jak poinformował w środę na konferencji prasowej dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, do egzaminu z języka obcego nowożytnego przystąpiło ponad 377 tys. uczniów. Najwięcej - 358 tys. ósmoklasistów - zdawało egzamin z języka angielskiego. Do egzaminu z niemieckiego przystąpiło 17 tys. uczniów, do egzaminu z rosyjskiego 1600 uczniów, z francuskiego - 125 uczniów, z hiszpańskiego - 86 uczniów, a z włoskiego 11 uczniów.

Arkusze egzaminacyjne rozwiązane przez uczniów zostaną zakodowane. Sprawdzą je egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Jak podaje CKE, zadania egzaminacyjne mają sprawdzić poziom opanowania umiejętności opisanych w wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Chodzi o znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi i przetwarzanie wypowiedzi.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

Egzamin ósmoklasisty odbył się po raz pierwszy. Jego wprowadzenie jest konsekwencją reformy edukacji - wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze