Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

Będą poprawki w PPK

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 14 maja 2019, 20:38

  • 2
  • Powiększ tekst

Sejmowa komisja finansów publicznych zarekomendowała we wtorek kilka poprawek do projektu noweli ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych - głównie o charakterze legislacyjnym. Nowela przewiduje m.in. zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w PPK.

W trakcie wtorkowego posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, podczas którego zgłoszono pięć poprawek.

Dwie zaproponował poseł Wojciech Murdzek (PiS), a kolejne - rządowe biuro legislacyjne. Uwagi biura dotyczyły m.in zmiany wejścia w życie projektowanych przepisów; zaproponowano, by ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a nie jak obecnie zapisano - z dniem ogłoszenia.

Murdzek zaproponował, by „maksymalny limit wpłat i dopłat możliwych do dokonania na wszystkie rachunki PPK uczestnika PPK” wynosił w danym roku kalendarzowym „równowartość w złotych kwoty 50 tys. dolarów amerykańskich według średniego kursu dolara amerykańskiego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski”, a nie jak pierwotnie założono 100 tys. dol.

Jak mówiła podczas wtorkowych obrad minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, koszty związane z wdrożeniem PPK dla przedsiębiorców od 2021 r. to 250 mln zł, a 10 mln dla sfery budżetowej i 60 mln dla całego sektora finansów publicznych od 2020 r. „Takie są koszty proponowanych zmian” - wskazała.

Podczas dyskusji, która wywiązała się w trakcie obrad komisji zwrócono uwagę m.in. na 25-proc. budżet na działania edukacyjne związane z PPK. „To podmioty rynku finansowego mają finansować edukację, a nie polski podatnik. Jakim prawem chcecie zabrać 25 proc. na promocję edukacji? To jest działanie na szkodę polskiego obywatela” - mówiła Izabela Leszczyna (PO-KO).

Odnosząc się do tej uwagi prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys wyjaśnił: „Ustawa o PPK określa, że środki, którymi dysponujemy na cele edukacyjne, to nie środki od uczestników PPK, czyli od podatników, ale pieniądze pochodzące właśnie od instytucji finansowych, które pobieramy i możemy przeznaczać na cele edukacyjne dla całego rynku”. Zaznaczył, że są to środki pochodzące z opłaty wstępnej i rocznej, które wnoszą instytucje finansowe na rzecz portalu PPK.

Z kolei Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan powiedział, że większość członków organizacji wyraziła „negatywne podejście do kwestii zniesienia limitu 30-krotności tylko dla potrzeb ustawy o PPK”. „Limit powinien mieć zastosowanie również dla wpłat dotyczących PPK” - podkreślił.

Odniósł się też do kwestii włączenia do PPK osób przebywających na urlopie wychowawczym i pobierających zasiłki macierzyńskie. „Wczoraj przeprowadziliśmy debatę z naszymi członkami. Ta zmiana została odebrana pozytywnie - ułatwi pracę kadrowo-płacową członkom. Natomiast pewnym wyzwaniem są przepisy przejściowe, żeby włączenie osób na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, pobierających zasiłki nie miało zastosowania do pracodawców, którzy badali liczbę zatrudnionych na 31 grudnia 2018 r., bo wcześniej tych osób nie włączano do stanu zatrudnienia” - zaznaczył.

Projekt noweli ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii, przewiduje zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w PPK oraz możliwość pobierania opłaty za wynik, po osiągnięciu określonej stopy zwrotu.

Do najważniejszych rozwiązań przewidzianych w projekcie zalicza się też m.in. rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych (w rozumieniu ustawy o PPK) o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Dzięki temu podmioty zatrudniające nie będą musiały zawierać umów o prowadzenie PPK w różnych terminach w związku z powrotem poszczególnych osób do pracy z urlopów związanych z macierzyństwem.

Wprowadzono też dodatkową możliwość informowania uczestników PPK przez zapewnienie im dostępu do systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a w przypadku, gdy będzie to niemożliwe, przekazywanie takiej informacji na wniosek uczestnika PPK w postaci papierowej.

Ustawa o PPK, zakładająca dobrowolne odkładanie oszczędności przy udziale pracownika, pracodawcy i państwa - weszła w życie 1 stycznia 2019 r. z półrocznym vacatio legis. Największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, zaczną stosować przepisy ustawy od 1 lipca 2019 r. Później, co pół roku, aż do stycznia 2021 r., do programu będą przystępować coraz mniejsze firmy.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze