Informacje

NBP / autor: Fratria
NBP / autor: Fratria

RPP: perspektywy polskiej gospodarki są bardzo dobre

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 czerwca 2019, 16:23

  • 0
  • Powiększ tekst

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5 proc.

Rada w komunikacie stwierdziła, że wzrost PKB w tym roku może być nieco wyższy niż oczekiwano w marcowej projekcji banku centralnego (4proc.). Ponadto RPP powtórzyła, że inflacja utrzyma się na umiarkowanym poziomie i w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego.

W Polsce utrzymuje się dobra koniunktura. W pierwszym kwartale roczne tempo wzrostu PKB wyniosło 4,7proc. Wzrostowi aktywności gospodarczej sprzyja rosnąca, choć nieco wolniej niż w poprzednich kwartałach konsumpcja wspierana przez zwiększające się zatrudnienie i płace oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Towarzyszy temu wyraźny wzrost inwestycji, w tym istotne ożywienie nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw - czytamy w komunikacie.

W I kwartale br. dodatki wkład do wzrostu PKB, pomimo osłabienia koniunktury w otoczeniu gospodarczym Polski, miał także eksport netto, podkreśliła RPP.

W ocenie Rady, perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB w bieżącym roku może być nieco wyższa niż oczekiwano w marcowej projekcji. Jednocześnie inflacja utrzyma się na umiarkowanym poziomie i w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego - czytamy dalej. - Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną - podsumowano.

Zgodnie z dzisiejszą decyzją, stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5proc., stopa depozytowa - 0,5proc., a stopa redyskonta weksli - 1,75proc. Według centralnej ścieżki marcowej projekcji inflacyjnej NBP, wzrost PKB sięgnie 4proc. w tym roku, a następnie spowolni do 3,7proc. w 2020 r. i do 3,5proc. w 2021 r.

ISBnews, MS

Powiązane tematy

Komentarze