Informacje

PARP: 2,1 mln firm działa w Polsce

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 lipca 2019, 14:18

  • 6
  • Powiększ tekst

W polskim sektorze przedsiębiorstw działa 2,1 mln podmiotów, które tworzą blisko 10 mln miejsc pracy - wynika z  „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Rosnącej liczbie przedsiębiorstw w Polsce towarzyszy wzrost miejsc pracy - w gospodarce funkcjonuje prawie 2,1 mln podmiotów, a w całym sektorze przedsiębiorstw pracuje blisko 10 mln osób - wskazuje PARP w piątkowym komunikacie dotyczącym raportu.

Jak podkreślono, firmy poprawiły swoją sytuację finansową: zwiększyły przychody, produkcję i wartość dodaną.

Odnotowano wzrost nakładów na innowacje. Na przestrzeni ostatnich lat widoczny jest rosnący trend w zakresie odsetka eksporterów wśród przedsiębiorców. Jednocześnie poprawia się zaawansowanie technologiczne polskiego eksportu - czytamy.

Raport prezentuje obraz sektora przedsiębiorstw w Polsce w oparciu o dane GUS. Wynika z nich, że w 2017 r. w Polsce działało 2,08 mln przedsiębiorstw niefinansowych (wzrost o 3,2 proc. w porównaniu do 2016 r.) - mikro 2,0 mln, małych 53,8 tys., średnich 15,3 tys. i dużych 3,6 tys. Od 2008 do 2016 roku ich udział w tworzeniu PKB zwiększył się o 2,5 p.p. do 73,6 proc. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw rośnie nieprzerwanie od 2014 r. W 2017 r. pracowało w nim blisko 9,9 mln osób, co stanowiło wzrost o 1,7 proc. rok do roku.

Często zapominamy, jaką siłą jest sektor MŚP. A niemal połowę polskiego PKB, 49,8 proc., tworzą właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa - wskazała, cytowana w komunikacie, Paulina Zadura-Lichota z PARP.

Prezes PARP Małgorzata Oleszczuk zaznacza, że PARP od wielu lat specjalizuje się w monitorowaniu sytuacji sektora MŚP i „przygląda się zmianom w perspektywie długoletniej”.

Często dopiero ta dłuższa perspektywa pozwala dostrzec jak wiele zmian przeszły polskie firmy i jak systematycznie zwiększają swój udział w polskim PKB - podkreśliła.

W raporcie zaznaczono, że rok 2017 „to wyraźna poprawa podstawowych wartości ekonomicznych mierzących sytuację finansową firm w sektorze przedsiębiorstw”.

Dodano, że rosną nakłady inwestycyjne -

w 2017 r. nakłady inwestycyjne na nowe i używane środki trwałe we wszystkich podmiotach gospodarki w Polsce wyniosły 194,4 mld zł (i były wyższe o 3 proc. w porównaniu z 2016 r.).

Poprawia się także, jak zaznaczono, sytuacja finansowa firm - „w 2017 r. bardzo szybko zwiększały się przychody (o 8,2 proc. rdr., do 4,6 bln zł), produkcja (o 11,2 proc. rdr., do 3,5 bln zł) i wartość dodana (o 10,8 proc. rdr., do 1,15 bln zł) w firmach”.

Poprawił się również wskaźnik rentowności obrotu brutto (z 6,6 proc. do 7,1 proc.).

PARP zwraca też uwagę, że w 2017 r. odsetek eksporterów wyrobów zwiększył się do 4,7 proc. (z 4,4 proc. w 2016 r.) a w przypadku usług utrzymał się na tym samym poziomie (1 proc.). „Odnotowano także wyraźną poprawę relacji wartości eksportu do importu (z poziomu 92,7 proc. w 2010 r. do 110,1 proc. - w 2017 r.) oraz eksportu do PKB (wzrost do 55 proc. w 2017 r. z 40 proc. w 2010 r.). Wyroby wysokiej i średnio-wysokiej techniki stanowią już blisko połowę polskiego eksportu towarów (45,8 proc. w 2017 r.) - dwa razy więcej niż we wstępnej fazie transformacji gospodarczej w Polsce (24,8 proc. w 1995 r.)” - napisano.

Nieco słabsze wyniki, jak dodano, odnotowano w przypadku innowacyjności firm. Według najnowszych badań GUS, w latach 2015-2017 udział innowacyjnych przedsiębiorstw ogółem (bez mikro) wyniósł 14,5 proc. i był niższy o 1,6 p.p. w porównaniu z wynikami z badania 2014-2016. Jednocześnie w 2017 r. nastąpił wzrost nakładów na innowacje w firmach (z 29 mld zł w 2016 r. do 41,2 mld zł).

W raporcie zaznaczono, że niewielki odsetek firm prowadzi działalność badawczo-rozwojową.

Również nakłady firm na B+R są niewielkie. Wśród przedsiębiorstw przemysłowych w 2017 r. takie nakłady ponosiło około 7 proc. firm a wśród firm usługowych - 3,2 proc. - wskazano.

Podkreślono jednak, że intensywność prac B+R w stosunku do PKB od lat systematycznie rośnie. W 2017 r. wskaźnik ten wynosił 1,03 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 0,97 proc., a w 2013 r. - 0,87 proc. - wskazano w raporcie.

SzSz (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze