Informacje

Rośnie popularność świadczenia Mama 4 plus

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 lipca 2019, 14:13

    Aktualizacja: 6 lipca 2019, 17:31

  • 0
  • Powiększ tekst

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał już ok. 48,3 tys. rodzicielskich świadczeń uzupełniających „Mama 4 plus” - poinformował w piątek resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Około 17,5 tys. świadczeń przyznano w pełnej kwocie - 1,1 tys. zł brutto.

Zgodnie z obowiązującym od 1 marca programem „Mama 4 plus” osoby, które wychowały przynajmniej czworo dzieci, mają prawo do świadczenia w wysokości minimalnej emerytury, czyli 1100 zł brutto. Świadczenie przyznaje na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca) prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

MRPiPS poinformowało w piątek, że ZUS dotychczas przyznał 48,3 tys. świadczeń „Mama 4 plus”. 17,5 tys. świadczeń jest wypłacanych w pełnej w wysokości najniższej emerytury, a pozostałe 30,8 tys. to świadczenia uzupełniające.

Wnioski o świadczenie „Mama 4 plus” złożyło już 55,1 tys. osób, w tym 141 mężczyzn.

O świadczenie w ramach programu „Mama 4 plus” mogą się ubiegać matki po osiągnięciu wieku emerytalnego 60 lat. W razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci świadczenie po osiągnięciu 65 lat przysługuje także ojcom czworga dzieci.

Świadczenie nie przysługuje osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ograniczył jej władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci (np. ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności). Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego mają także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wnioskujący osiągnął wiek emerytalny.

SzSz (PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze