Informacje

PFN / autor: Fratria
PFN / autor: Fratria

Nowy zarząd PFN

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 5 lipca 2019, 18:40

  • 0
  • Tagi: biznes PFN polityka Polska Fundacja Narodowa
  • Powiększ tekst

Decyzją rady Fundacji Polskiej Fundacji Narodowej zmianie uległ skład zarządu PFN. Rada Fundacji na stanowisko Prezesa Zarządu powołała Marcina Zarzeckiego. Do Zarządu weszli: Michał Góras oraz dotychczasowi członkowie Zarządu Cezary Andrzej Jurkiewicz i Robert Lubański.

Marcin Zarzecki, doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, nauczyciel akademicki w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W sektorze prywatnym zajmował stanowiska związane z doradztwem strategicznym. Od 2014 roku był Kierownikiem Laboratorium Metod Numerycznych i Analiz Statystycznych. W latach 2016–2018 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (od 2014 w Zarządzie Głównym PTE, od 2018 w Prezydium PTE jako wiceprezes). W latach 2015–2016 był zastępcą dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 2016 roku pełni funkcję prodziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W roku 2016 został powołany przez Premiera Rady Ministrów do Rady Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. Od roku 2016 jest członkiem Zespołu konsultacyjnego ds. badań społecznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2019 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie odpowiedzialny był za strategie polityk publicznych, analizy i ewaluacje. Autor lub współautor ponad 100 publikacji recenzowanych. Prywatnie mąż i ojciec.

Michał Góras to doświadczony menedżer przez wiele lat związany z obszarem kultury, dziedzictwa narodowego, promocji. Dotychczasowy szef gabinetu wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Radzie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz w Radzie Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Ekspert rządowego Programu Niepodległa oraz Członek Zespołu Sterującego programu „Kultura dostępna”. Z resortem kultury związany był również w latach 2006-2007, w następnych latach pracował także w Narodowym Centrum Kultury. Kierował samorządową instytucją odpowiedzialną za promocję i pozyskiwanie środków europejskich. Aktualnie jest uczestnikiem menedżerskich studiów Executive MBA w Polskiej Akademii Nauk. Absolwent politologii – specjalność Integracja Europejska, Studium Generale Europa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Absolwent podyplomowych studiów Public Relations oraz studiów dla Menedżerów Samorządu Terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej. Posiada duże doświadczenie w pracy samorządowej. Obecnie radny województwa mazowieckiego, wiceprzewodniczący komisji kultury i dziedzictwa narodowego w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Wcześniej radny powiatu mińskiego i dwukrotnie radny miasta Mińsk Mazowiecki. Żonaty, dwoje dzieci. Uwielbia sport, zwłaszcza żużel.

Cezary Andrzej Jurkiewicz w latach 2016-2018 pełnił funkcję prezesa Polskiej Fundacji Narodowej. Od wielu lat związany ze środowiskiem biznesowym. Posiada bardzo duże doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem m.in. w obszarach strategii, projektów, sprzedaży i usług. Umiejętności zawodowe zdobywał na stanowiskach menedżerskich, m.in. przez wiele lat związany był z firmą Tchibo i spółką „Ruch” S.A. jako Dyrektor. Odpowiedzialny był tam za tworzenie i realizację długo- i średnioterminowej strategii biznesowej oraz politykę personalną firmy. W latach 2010–2015 prowadził własną działalność w zakresie zarządzania.

Od grudnia 2015 roku pełnił funkcję Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu oraz podległych mu Ośrodków Przygotowań Olimpijskich. Odpowiadał za stworzenie i wdrożenie strategii COS, realizację procesów zarządczych i operacyjnych oraz nadzór nad planami finansowymi i inwestycyjnymi.

Od 2014 roku Radny m.st. Warszawy, a od 2015 roku Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość m.st. Warszawy. Były Prezes Fundacji „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”, od lat współpracującej z Polakami na Kresach. Prywatnie mąż, ojciec ośmiorga dzieci oraz społecznik, angażujący się w wiele inicjatyw społecznych i patriotycznych.

Robert Lubański jest doświadczonym ekspertem w obszarze komunikacji i PR. Pełnił m.in. funkcję Rzecznika Prasowego Trybunału Konstytucyjnego. Zajmował się także organizacją oraz koordynacją licznych konferencji międzynarodowych w Polsce i zagranicą, w tym m.in. Kongresu „Polska Wielki Projekt”. Jest magistrem stosunków międzynarodowych Collegium Civitas. Ukończył także podyplomowe studia z zakresu PR oraz komunikacji wewnętrznej w firmach w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Aktualnie koordynuje projekty polsko-izraelskie, a także specjalizuje się w projektach anglojęzycznych z ukierunkowaniem na Stany Zjednoczone w obszarze audiowizualności. Prywatnie mąż i ojciec Laury. W wolnym czasie interesuje się sportem, w szczególności piłką nożną, tenisem i futbolem amerykańskim.

Oprac. MS

Komentarze