Informacje

Formularze podatkowe / autor: Fratria/Mateusz Zelnik
Formularze podatkowe / autor: Fratria/Mateusz Zelnik

Obowiązkowy split payment poszedł do komisji

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 lipca 2019, 16:05

  • 0
  • Powiększ tekst

Sejm skierował w środę do Komisji Finansów Publicznych projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadzający m.in. obowiązkowy split payment w niektórych branżach. Wiceminister finansów Tadeusz Kościński wskazywał, że projekt ma na celu dalsze uszczelnienie systemu VAT.

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w branżach, w których zostały zdiagnozowane w poprzednich latach liczne nieprawidłowości. Projekt ma na celu dalsze uszczelnienie systemu podatku VAT - powiedział wiceminister finansów Tadeusz Kościński prezentując posłom rządowy projekt.

Jak tłumaczył, obligatoryjna forma mechanizmu podzielonej płatności (MPP) będzie stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które zasadniczo objęte są reżimem odwrotnego obciążenia oraz dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej.

To w szczególności: paliwa; stal i wyroby stalowe; złom i odpady; metale szlachetne (np. złoto i srebro) i nieszlachetne np. miedź. A także np. tablety, smartfony, konsole, usługi budowalne. Dodatkowo, obowiązek ten będzie dotyczyć płatności za części i akcesoria do pojazdów silnikowych; węgiel i produkty węglowe; maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria. Szczegółowy wykaz towarów i usług zawiera dodany do ustawy załącznik - powiedział. Chodzi o załącznik nr. 15

Wiceminister przekazał, że w projekcie zaproponowano wprowadzenie limitu kwotowego, od którego będzie obowiązywał obowiązek dokonania rozliczenia w mechanizmie podzielonej płatności.

Przyjęto założenie, że obligatoryjnym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności zostaną objęte towary lub usługi udokumentowane fakturami, których wartość brutto przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty, i w których wykazano transakcje w zakresie towarów lub usług wymienionych w dodawanym załączniku - powiedział.

Jak dodał, faktury opiewające poniżej 15 tys. zł będą podlegały rozliczaniu na ogólnych zasadach. Chodzi o to, że część transakcji (udokumentowane fakturą poniżej 15 tys. zł) objętych obecnie odwrotnym obciążeniem nie zostanie objęta obowiązkiem rozliczania w mechanizmie podzielonej płatności. W zakresie takich transakcji nabywca może jednak zastosować mechanizm podzielonej płatności na zasadzie dobrowolności.

Wiceminister przekazał, że projekt wprowadza sankcje, np. na wystawcę faktury w wysokości 30 proc. kwoty podatku wykazanego na fakturze za nieumieszczenie na wystawianej fakturze specjalnego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” będącego informacją, „że przedmiotowa faktura z uwagi na przedmiot transakcji, jak i kwotę powinna zostać zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności”.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, sankcja ta będzie naliczana od kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15.

Jeżeli zatem dana faktura o wartości brutto przekraczającej 15 tys. zł zawiera jedną pozycję dokumentującą nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15, to sankcja będzie naliczana wyłącznie od wartości kwoty podatku należnego z tytułu tej konkretnej pozycji - napisano.

Dzięki wprowadzanym ustawą regulacjom spodziewamy się następujących efektów: po pierwsze uszczelnienia systemu, a w efekcie zmniejszenia luki VAT, zabezpieczenia budżetu państwa przed ryzykiem nieodprowadzenia podatku VAT przez dostawę, i po trzecie poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie pewności obrotu gospodarczego- wyjaśniał posłom Kościński.

Jak mówił, proponowane regulacje będą miały wpływ na zwiększenie dochodów budżetu państwa oraz minimalne zmniejszenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Zmiany przyniosą dodatnie skutki finansowe dla dochodów budżetu państwa z tytułu VAT. W pierwszym roku obowiązywania regulacji skutki te wyniosą około 240 mln zł, a w kolejnych latach 960 mln zł. Projektowane zmiany przyniosą ujemne skutki finansowe dla dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu opłaty skarbowej, które wyniosą około 300 tys. zł rocznie - przekazał wiceminister.

W projekcie przypomniano, że mechanizm podzielonej płatności funkcjonuje, jako dobrowolna metoda regulowania płatności, w Polsce od lipca 2018 r.

Jest to rozwiązanie innowacyjne i unikalne w skali międzynarodowej. Wprowadzona przez Polskę innowacyjność polega na oparciu tego mechanizmu o system bankowy co oznacza, że środki zgromadzone na rachunku VAT pozostają własnością podatnika i może on korzystać z tych środków. Ograniczone zostały jedynie cele, na jakie środki te mogą być przeznaczone. Mechanizm ten zapobiega wyłudzeniom VAT przez tzw. znikających podatników i jednocześnie zapewnia ochronę dla nabywcy towaru lub usługi, gwarantując mu bezpieczeństwo podatkowe transakcji - czytamy w uzasadnieniu.

Zdaniem autorów projektu mechanizm podzielonej płatności jest też bardziej atrakcyjny dla podatników niż odwrócone obciążenie. „

Ogranicza w znacznym stopniu konieczność częstego ubiegania się o zwrot podatku z urzędu skarbowego poprzez dokonywanie tradycyjnego rozliczania i naliczania podatku VAT. Ponadto, co jest kluczowe dla podatnika, który zostanie objęty tym mechanizmem, zapewnia ochronę prawną wobec ewentualnego wykorzystania go przez nieuczciwego kontrahenta - napisano.

W projekcie podano, że ustawa wchodzi w życie 1 września 2019 r., z wyjątkiem art. 2, art. 3 i art. 12, które wchodzą w życie 1 stycznia 2020 r.

PAP, MS

Powiązane tematy

Komentarze