Informacje

Glapiński: NBP wzorowo wykonuje obowiązki

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 lipca 2019, 16:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Wyniki makroekonomiczne polskiej gospodarki wskazują jednoznacznie, że Narodowy Bank Polski wzorowo wywiązuje się ze swoich konstytucyjnych i ustawowych obowiązków - mówił w czwartek w Sejmie prezes NBP Adam Glapiński przedstawiając sprawozdanie z działalności NBP w 2018 r.

Sejm w czwartek zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Glapiński prezentując posłom sprawozdanie mówił o tym, że „wyniki makroekonomiczne polskiej gospodarki wskazują jednoznacznie, że Narodowy Bank Polski wzorowo wywiązuje się ze swoich konstytucyjnych i ustawowych obowiązków”.

Inflacja jest zgodna z celem inflacyjnym NBP, a Polacy mają zaufanie do złotego. Jednocześnie wzrost gospodarczy jest wysoki i zrównoważony, a sektor bankowy funkcjonuje efektywnie i stabilnie - tłumaczył posłom Glapiński.

Zgodnie z konstytucją bank centralny odpowiada za wartość polskiego pieniądza - przypomniał prezes NBP.

Ponadto, ustawa o NBP wskazuje, że podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP - mówił.

Bank centralny dąży do utrzymania stabilności cen, wykorzystując strategię tzw. celu inflacyjnego - przekonywał. „Od 2004 roku cel inflacyjny NBP wynosi niezmiennie 2,5 proc. - plus minus jeden punkt procentowy, a inflacja w Polsce w tym okresie wyniosła przeciętnie jedynie 2,0 proc. Jednocześnie wzrost gospodarczy w ostatnich latach był szybki, ale zrównoważony” - powiedział Glapiński. Jego zdaniem wskazuje to na bardzo wysoką skuteczność strategii celu inflacyjnego w zapewnieniu długookresowej stabilności cen, przy jednoczesnym wspieraniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Szef NBP przekazał, że Rada Polityki Pieniężnej w 2018 roku utrzymywała stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, w tym stopę referencyjną na poziomie 1,5 proc. „Takie działanie pozwalało kolejny rok z rzędu skutecznie realizować konstytucyjne i ustawowe obowiązki NBP. Świadczy o tym przede wszystkim niski poziom inflacji w długim okresie, a więc główny wskaźnik skuteczności Banku Centralnego” - tłumaczył.

W ciągu ostatnich trzech lat, czyli w okresie, kiedy mam zaszczyt piastować funkcję prezes NBP, inflacja wyniosła przeciętnie 1,4 proc. Obecnie jest nieco wyższa, do czego w znacznej mierze przyczynia się wzrost cen części produktów żywnościowych na rynkach światowych i w efekcie także na rynku krajowym. Inflacja nadal jednak kształtuje się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP, a od początku bieżącego roku inflacja wyniosła przeciętnie 1,8 proc.” - powiedział Glapiński.

Szef banku centralnego mówił m.in., że testy warunków skrajnych wskazują, iż dzięki konsekwentnej akumulacji kapitału banki w Polsce pozostają stosunkowo odporne na negatywne szoki. „Nawet w razie wystąpienia bardzo niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej, jedynie mała grupa banków zanotowałby niedobory kapitałów w stosunku do minimalnych regulacyjnych wymogów kapitałowych” - podkreślił.

Zastrzegł jednak, że NBP identyfikuje zjawiska zachodzące w systemie bankowym lub jego otoczeniu, które wymagają szczególnej uwagi. Po pierwsze wymienił udzielanie nowych kredytów mieszkaniowych w warunkach utrzymującej się od lat niskiej ceny kredytu i wysokiej aktywności rynku nieruchomości w ostatnich kwartałach. „Obszar ten wymaga obserwacji pod kątem ryzyka nadmiernej ekspansji. Oceniamy jednocześnie, że ryzyko to jest ograniczone z uwagi na podjęte w ostatnich latach działania nadzorcze i relatywnie konserwatywną politykę samych banków” - wyjaśnił.

Drugie wskazane przez szefa NBP zjawisko, na które trzeba uważać, to niska zyskowność części banków i długookresowe tego konsekwencje. Glapiński zaznaczył przy tym, że rentowność polskich banków jest powyżej średniej dla sektora bankowego UE, jednak w ostatnich latach znacznie spadła i jest poniżej szacowanego kosztu pozyskania kapitału na rynku.

Trzecie wymienione przez niego zjawisko to wyzwanie rozwojowe sektora banków spółdzielczych. „Sektor banków spółdzielczych jako całość funkcjonuje stabilnie, aczkolwiek stoi przed wyzwaniami krótko i długoterminowymi. Banki spółdzielcze w większości spełniają nadzorcze wymogi kapitałowe i płynnościowe. W części banków spółdzielczych niepokoi natomiast słaba jakość i wysoka koncentracja portfela kredytowego, przy nadal relatywnie niskim poziomie pokrycia zagrożonych kredytów odpisanych” - tłumaczył.

Glapiński zwrócił też uwagę na małą efektywność w sektorze związaną z modelem biznesowym i niski poziom integracji sektora, które „stanowią z kolei wyzwanie dla rozwoju w średnim terminie”.

Dlatego NBP od dawna wskazuje na potrzebę zwiększenia integracji banków spółdzielczych (…), a także na konieczność wzmocnienia banków zrzeszających” - dodał szef banku centralnego.

Przypomniał, że w 2018 r. NBP zakupił 25,7 ton złota. „W 2019 r. zakupiliśmy kolejne 100 ton złota. Obecnie wielkość zasobów złota NBP wynos 228,6 ton. Zasoby te niemal dwukrotnie przekroczyły już zasoby Szwecji, zrównały się z belgijskimi i znacznie zbliżyły do austriackich i hiszpańskich” - mówił.

Prezes NBP przekazał, że wynik finansowy za ubiegły rok wyniósł zero złotych. „Bank Polski nie przekazał wpłaty do budżetu państwa w bieżącym roku. Sprawozdanie finansowe z NBP za 2018 rok uzyskało pozytywną opinię biegłego rewidenta” - dodał.

Jan Szewczak (PiS) przedstawiając opinię sejmowej Komisji Finansów Publicznych dotyczącą sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2018 r. powiedział, że sprawozdanie z działalności NBP za rok 2018 można uznać za „rzetelne, profesjonalne i dobrze wróżące na 2019 r.”.

SzSz (PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze