Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

Wskaźnik koniunktury minimalnie opadł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 lipca 2019, 10:18

  • 0
  • Powiększ tekst

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w lipcu 2019 roku spadł o 1 punkt w stosunku do notowań sprzed miesiąca - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

Był to największy jednorazowy spadek wskaźnika od września ubiegłego roku - dodano.

Spośród ośmiu jego składowych pogorszeniu uległo sześć, zaś pozostałe dwie uległy jedynie niewielkiej poprawie. Spowolnienie głównych europejskich gospodarek, wśród nich naszego największego partnera, jakim są Niemcy nie może pozostać bez wpływu na popyt zagraniczny i w konsekwencji na kondycję rodzimych przedsiębiorstw. Dodatkowo wpływ popytu wewnętrznego na wzrost gospodarczy ulega systematycznemu osłabieniu wraz z rosnącymi cenami” - wskazali eksperci biura w komunikacie.

BIEC informuje, że w lipcu tego roku ponownie obniżyło się tempo napływu nowych zamówień.

Tendencję do kurczenia się nowych zamówień w sektorze przetwórstwa przemysłowego obserwujemy od pierwszych miesięcy ubiegłego roku. O ile przed rokiem spadek zamówień dotyczył głównie produkcji kierowanej na eksport, a wielkość produkcji stymulowana była przede wszystkim popytem krajowym, obecnie kurczą się zarówno zamówienia pochodzące od odbiorców krajowych, jak i zagranicznych niemal w równym stopniu” - zwracają uwagę eksperci.

Ich zdaniem spadek zamówień zagranicznych częściowo tłumaczyć można słabszą koniunkturą u naszych głównych europejskich partnerów handlowych.

Ważniejszą jednak przyczyną może być utrata konkurencyjności rodzimej oferty handlowej głównie wskutek znaczącego wzrostu kosztów produkcji, a w konsekwencji wzrostu cen. Jednocześnie w ciągu ostatnich lat poziom inwestycji przedsiębiorstw w nowoczesne maszyny i urządzenia do produkcji był bardzo niski. W efekcie polscy producenci nie byli w stanie oferować nowocześniejszych i lepszych produktów na zagranicznych rynkach. Szybko rosnące w ostatnich dwóch latach wynagrodzenia z jednej strony stymulowały popyt krajowy, z drugiej zaś ograniczały konkurencyjność polskich producentów” - dodają.

Według ekspertów BIEC w ostatnich dwóch miesiącach (czerwiec i lipiec br.) firmy sygnalizowały redukcję zapasów wyrobów gotowych. Po części było to konsekwencją słabszego popytu. Aby zapobiec odkładaniu się wyprodukowanych dóbr w magazynach, producenci redukują je. Zwykle o tej porze roku firmy zachowują się odmiennie - celowo zwiększają poziom zapasów, aby zagwarantować ciągłość dostaw w czasie wakacyjnych urlopów. W tym roku słabość popytu i konieczność ograniczania kosztów spowodowały ich ograniczenie.

Zaznaczyć należy, iż przedsiębiorcy wobec rosnących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w ostatnich dwóch latach, podejmowali szereg działań mających na celu optymalizację kosztów. Między innymi wyzbywali się części najbardziej zużytego parku maszynowego oraz ograniczali zapasy” - dodano.

Eksperci BIEC zwracają uwagę, że w konsekwencji zmniejszonego napływu nowych zamówień oraz pogarszającej się sytuacji finansowej firm, wyczerpują się pokłady optymizmu wśród kadry zarządzającej. Co prawda wskaźnik obrazujący te nastroje ciągle przybiera wartość dodatnią, co oznacza przewagę optymistów nad pesymistami, jednak wartości tego wskaźnika w ostatnim półroczu spadła niemal trzykrotnie (z poziomu 10,3 w styczniu br. do 3,5 w lipcu br.).

CIEC zwraca uwagę, że nieznacznie wzrosła wydajność pracy w sektorze przetwórstwa przemysłowego. Poprawa ta wynikała jednak wyłącznie z mniejszej liczby dni roboczych w stosunku do miesięcy poprzednich oraz analogicznego miesiąca roku poprzedniego. W dłuższym okresie, tj. od ponad dwóch lat dominuje tendencja do spadku wydajności pracy.

Główna przyczyna tego niekorzystnego zjawiska to niski poziom inwestycji sektora prywatnego w bardziej wydajne od dotychczasowych maszyny oraz wyczerpujące się zasoby siły roboczej, szczególnie tej o wysokich kwalifikacjach” - napisano w komunikacie.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze