Informacje

Menedżerowie zdobywają wiedzę w Akademii Menedżera MŚP / autor: pixabay.com/pl
Menedżerowie zdobywają wiedzę w Akademii Menedżera MŚP / autor: pixabay.com/pl

Masz firmę? Skorzystaj z atutów „Akademii Menedżera MŚP”

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 2 sierpnia 2019, 14:07

    Aktualizacja: 2 sierpnia 2019, 16:30

  • 2
  • Powiększ tekst

Nie ma uniwersalnej recepty na odniesienie sukcesu w biznesie. Istnieje jednak wiele czynników mających bezpośredni wpływ na to, czy dany przedsiębiorca przebije się na rynku ze swoimi produktami i usługami oraz czy zdoła przekonać do siebie klientów i zbuduje rozpoznawalną markę. Znaczący wpływ na sukces mają niewątpliwie umiejętności, kwalifikacje i kompetencje kadry menedżerskiej, która na co dzień podejmuje najważniejsze decyzje w przedsiębiorstwie.

Jednym z najbardziej atrakcyjnych i dostępnych sposobów rozwoju kompetencji jest udział w „Akademii Menedżera MŚP” prowadzonej przez PARP. Rodzimi przedsiębiorcy reprezentujący sektor MŚP mogą w ramach projektu uczestniczyć w szkoleniach lub doradztwie, korzystając z rozbudowanej oferty edukacyjnej.

Warto zwrócić uwagę, że nie tylko właściciele firm, ale także pracownicy, wobec których firma ma plany związane z awansem na stanowiska kierownicze mogą brać udział w Akademii.

Z projektu mogą skorzystać przedsiębiorcy z sektora MSP, którzy widzą potrzebę zwiększania swoich kompetencji lub kompetencji swoich pracowników w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem. Jak wskazuje analiza dotychczasowych zgłoszeń do projektu, aplikują głównie mikro i mali przedsiębiorcy. Zakres szkoleń dla kadry menadżerskiej lub osób przewidzianych do awansu na stanowisko kierownicze, musi wynikać z aktualnej diagnozy potrzeb rozwojowych, którą przedsiębiorcy dysponują, a w przypadku gdy jej nie posiadają, mogą ją przygotować w ramach projektu – wyjaśnia Anna Dziołak z PARP.

Proces wsparcia przebiega następująco: aby zgłosić się do udziału w Akademii Menadżera MŚP przedsiębiorca wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie PARP. Zgłoszenie wysłane przez przedsiębiorcę jest następnie rozpatrywane przez jednego z operatorów, odpowiedniego dla makroregionu, w którym znajduje się siedziba główna firmy.

Operatorami obsługującymi podmioty zlokalizowane w poszczególnych makroregionach są podmioty, które mają niezbędny potencjał oraz doświadczenie w udzielaniu wsparcia przedsiębiorcom z sektora MŚP. Są wśród nich duże firmy działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym stowarzyszenie i jednostka samorządu terytorialnego oraz organizacja pracodawców – mówi Anna Dziołak z PARP.

To operator, a nie PARP kontaktuje się bezpośrednio z przedsiębiorcą wnioskującym o udział w Akademii, po to, by zweryfikować spełniania kryteriów kwalifikowalności do projektu.

W następnym etapie diagnozowane są potrzeby przedsiębiorcy – określane są luki kompetencyjne i potrzeby edukacyjne kadry menadżerskiej wynikające z planów rozwoju firmy.

Na podstawie stwierdzonych luk kompetencyjnych przedsiębiorca, przy wsparciu operatora, wybiera z BUR usługi szkoleniowe lub doradcze. Koszt usługi rozwojowej opłaca z własnych środków, a po zakończeniu udziału w usłudze otrzymuje refundację w wysokości nie większej niż 80 proc. kosztu usługi (wysokość dofinansowania wynika z przepisów regulujących udzielanie pomocy publicznej/pomocy de minimis) – tłumaczy ten proces Anna Dziołak.

Do potrzeb kadry zarządzającej zidentyfikowanych w diagnozie dobierane są usługi rozwojowe. Dofinansowane mogą być wyłącznie te usługi doradcze i szkoleniowe, które znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych PARP i mieszczą w opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich dostępnym na stronie PARP. Wkład własny przedsiębiorcy to min. 20 proc., a wsparcie PARP – do 80 proc.

Baza Usług Rozwojowych

Baza to ogólnodostępny, bezpłatny zbiór ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne, a w tym przypadku przedsiębiorcy, mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Baza to bardzo funkcjonalne narzędzie, zapewnia użytkownikom m.in.: powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty tak, aby każdy zainteresowany przedsiębiorca lub osoba prywatna mogła w sposób prosty i szybki wyszukać ofertę dopasowaną do swoich potrzeb. Użytkownikom, którzy nie znajdą odpowiadającej im oferty daje możliwość zamówienia „usługi szytej na miarę”, czyli takiej, która odpowiada w sposób bezpośredni na ich potrzeby. Baza stwarza też użytkownikom możliwość oceny usług, z których skorzystali.

Uwaga na terminy

Na potrzeby „Akademii Menedżera MŚP” Polska została podzielona na pięć makroregionów, obsługiwanych przez pięciu operatorów. Chociaż nabór do projektu we wszystkich zaczął się 1 marca br., to daty jego zakończenia różnią się między nimi. Dla Makroregionu 1 (województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie) oraz Makroregionu 2 (lubelskie i mazowieckie) i Makroregionu 5 (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) termin zakończenia to 30.06.2021. W podanych regionach operatorami są odpowiednio: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, HRP Group Sp. z o.o. oraz MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o.

Z kolei dla Makroregionu 3, do którego należą województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, termin zakończenia naboru to 31.07.2022. Tu operatorem jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Makroregion 4 obejmuje województwa: opolskie, łódzkie i śląskie – termin zakończenia naboru 31.08.2022. W tym przypadku operatorem jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Większość praktyków zarządzania podkreśla wagę i wartość zdobywania wiedzy w możliwie różnorodny sposób – nie tylko podczas formalnego kształcenia na studiach, studiach podyplomowych czy studiach MBA.

Warto skorzystać z „Akademii Menedżera MŚP”, która stanowi właśnie kolejną propozycję podnoszenia kompetencji, adresowaną do kadry zarządzającej przedsiębiorców, reprezentujących sektor MŚP.

Powiązane tematy

Komentarze