Informacje

fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay
fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay

Akademia Menadżera - nowy konkurs!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 stycznia 2020, 07:11

  • 1
  • Powiększ tekst

„Akademia Menadżera MŚP – oferta dla operatorów” to program skierowany do podmiotów, których zadaniem będzie pośrednictwo w doborze oferty szkoleniowej i doradczej dla firm z sektora MŚP (w tym mikro-) dostosowanej do potrzeb ich właścicieli oraz pracowników. Program jest prowadzony na terenie całego kraju, w podziale na pięć makroregionów Polski. Nabór wniosków rozpocznie się 18 lutego 2020 r. i potrwa do 3 marca 2020 r. - czytamy w komunikacie PARP.

Jak czytamy w informacji prasowej: Celem II edycji konkursu „Akademia Menadżera MŚP” jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej oraz działań wspierających procesy innowacyjne. Szkolenia dla firm będą pochodziły z bazy szkoleń dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych – strony internetowej, której administratorem jest PARP.

O dofinansowanie w konkursie dla operatorów mogą ubiegać się podmioty lub organizacje posiadające potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji usług szkoleniowych lub doradczych. Konkurs adresowany jest do: przedsiębiorców, podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, podmiotów działających na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, reprezentatywnych organizacji związkowych i pracodawców, organizacji pracodawców, organizacji samorządu gospodarczego, organizacji związkowych.

Budżet konkursu wynosi blisko 56 mln zł, w tym ponad 47 mln zł to wartość dofinansowania wszystkich pięciu w/w projektów. Resztę stanowi wkład własny wnoszony przez przedsiębiorców, którzy skorzystają z usługi szkoleniowo-doradczej.

Więcej informacji na temat Akademii Menadżera MŚP dostępnych jest na stronie PARP.

Powiązane tematy

Komentarze