Informacje

Alior Bank / autor: Fratria/Julita Szewczyk
Alior Bank / autor: Fratria/Julita Szewczyk

Alior Bank zapłaci 10 mln za W Investments

Marek Siudaj

Marek Siudaj

Redaktor zarządzający wGospodarce.pl

  • Opublikowano: 6 sierpnia 2019, 15:40

  • 0
  • Powiększ tekst

10 mln zł – tyle wyniosła kara, nałożona na Alior Bank przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jest to pokłosie afery, związanej z funduszami W Investments, które były dystrybuowane przez bank.

O sprawie funduszy, z których mogło zniknąć kilkaset milionów złotych, pisaliśmy na łamach portalu wiele razy.

Czytaj Ujawniamy! Prokuratura szuka setek milionów złotych

Tym razem konsekwencje afery dotknęły także Alior Bank. Będzie musiał on zapłacić 10 mln zł. To dwie kary – w wysokości 1 i 9 mln zł – dotyczące w sumie tego samego.

Komisja nałożyła na Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Alior Bank SA”, „Bank”) kary pieniężne za naruszenia między innymi przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (obok innych naruszeń przepisów prawa): Kara w wysokości 1 miliona złotych nałożona została za istotne naruszenie między innymi przepisów ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 listopada 2015 r. Kara w wysokości 9 milionów złotych nałożona została za naruszenie między innymi przepisów ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 21 kwietnia 2018 r. W każdym z przypadków zidentyfikowane naruszenia obejmowały: brak zawarcia pisemnych umów dotyczących świadczenia usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (art. 74b ust. 2 w związku z art. 74b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy), brak zawarcia pisemnych umów dotyczących świadczenia usług maklerskich wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (art. 73 ust. 1 ww. ustawy), świadczenie usług maklerskich bez uwzględnienia najlepiej pojętego interesu klienta (art. 83a ust. 3 ww. ustawy), przekazywanie klientom bez uprzedniego zawarcia z nimi umów o doradztwo inwestycyjne, pisemnych rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych – czytamy w komunikacie KNF.

Z informacji zebranych przez nadzór wynika, że Alior Bank w trakcie dystrybucji funduszy W Investments złamał wiele zasad, obowiązujących instytucje finansowe.

Z ustaleń przeprowadzonego postępowania wynika, że miały miejsce między innymi przypadki braku zawierania przez Bank pisemnych umów dotyczących przyjmowania i przekazywania oraz wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowychz osobami nabywającymi i zbywającymi certyfikaty inwestycyjne funduszy WI w ramach obrotu wtórnego za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku. Ponadto stwierdzono, że Alior Bank SA świadczył usługi doradztwa inwestycyjnego na rzecz klientów, z którymi nie zawarto wcześniej umów dotyczących tego rodzaju usług. Ustalenia postępowania wykazały, że pomimo braku umów pracownicy Banku w drodze korespondencji e-mail przekazywali klientom informacje i udzielali im wskazówek dotyczących inwestycji w certyfikaty inwestycyjne funduszy WI. Informacje te pozwalały klientom na jednoznaczną identyfikację zarówno instrumentów finansowych(certyfikatów inwestycyjnych poszczególnych funduszy WI), jak również kierunku ich rekomendowanych inwestycji – czytamy.

KNF przyznała, że kary są stosunkowo niskie, biorąc pod uwagę skalę naruszenia prawa w Alior Banku. Maksymalnie bank mógłby zostać ukarany kwotą w wysokości ponad 492 mln zł. Tę pobłażliwość KNF tłumaczy tym, że bank współdziała z poszkodowanymi.

Wymaga podkreślenia, że na wysokość sankcji w tej sprawie znacząco wpłynęły działania podejmowane przez Alior Bank SA w celu usunięcia skutków naruszeń prawa, w tym w szczególności działania wobec osób, które za pośrednictwem Banku złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszy WI. Bank zawiera obecnie z tymi osobami porozumienia, na podstawie których odkupuje oznaczone certyfikaty inwestycyjne. Komisja wskazuje, że tego rodzaju działania budują zaufanie do podmiotów nadzorowanych jako instytucji zaufania publicznego i są pożądane z punktu widzenia ochrony interesu klientów – czytamy w informacji KNF.

Wygląda na to, że Alior Bank nie może zaliczyć dzisiejszego dnia do udanych. Bank opublikował bowiem także wyniki finansowe za II kwartał. Alior zarobił niespełna 36 mln zł, a więc aż o ponad 160 mln zł mniej niż przed rokiem i o prawie połowę mniej w stosunku do oczekiwań analityków. Powodem tak drastycznego spadku zysku są kłopoty ZM Henryk Kania, które Alior kredytował.

Czytaj też Alior liczy na lepszy zysk w II półroczu

Powiązane tematy

Komentarze