Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Zamieszanie wokół firmy Palikota. KNF reaguje

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 marca 2023, 11:12

    Aktualizacja: 30 marca 2023, 13:18

  • Powiększ tekst

Spółka Alembik Polska, której właścicielem jest Janusz Palikot, jedna z wielu jego firm zajmujących się produkcją i dystrybucją alkoholi dzień po rozliczeniu zaległości z tytułu obligacji serii D nie spłaciła papierów serii E o wartości 1,97 mln zł. Przekonuje, że wykupi je do 3 kwietnia. Prosper Capital Dom Maklerski został ukarany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

W miniony poniedziałek zarządzana przez Janusza Palikota spółka dokończyła spłatę zaległości z tytułu obligacji, których termin wykupu minął 14 marca. Już we wtorek nie spłaciła natomiast kolejnej serii, tym razem o wartości 1,97 mln zł. Do obligatariuszy trafiły wyłącznie odsetki, w sumie za 44 tys. zł. Według zapewnień Alembika, spłata należności głównej nastąpić ma do 3 kwietnia – informuje portal obligacje.pl.

Kilkudniowe przesunięcie wykupu jest konsekwencją zmian w sposobie finansowania spłat obligacji zapadłych 14.03.2023 które zostały całkowicie spłacone i konsekwencji zmian w cash flow spółki. Wymaga to zmiany przepływów które zamknięte zostaną w deklarowanym terminie. Jednocześnie informujemy, iż tym samym spółka zakończy etap finansowania działalności instrumentami obligacyjnymi w związku ze spłatą ich w 100 proc.” – napisała spółka w oświadczeniu przekazanym obligacje.pl.

Alembik Polska jest jedną w wielu alkoholowych spółek kojarzonych z Januszem Palikotem, które chętnie korzystają z wszelkich możliwych form finansowania u drobnych inwestorów. Szczególną aktywnością w pozyskiwaniu kapitału wykazuje się Tenczynek Dystrybucja, który oferuje pożyczki zabezpieczane coraz to kolejnymi znakami towarowymi: „Wyjebongo” wycenione zostało na 17,2 mln zł, „BUH” na 35,3 mln zł, „Piwo Świeże dziś z Browaru Tenczynek” i „Tenczyńska Okovita”, według biegłego warte są kolejno 5,3 mln zł oraz 3 mln zł.

14 marca Alembik Polska nie spłacił obligacji o wartości 3,93 mln zł. Ostatnią ich część (1,33 mln zł) spółka uregulowała w miniony poniedziałek. Obie emisje Alembika prowadził Prosper Capital DM (PCDM), któremu KNF we wtorek cofnęła zezwolenie na oferowanie instrumentów finansowych – wynika z informacji obligacje.pl.

Jak informuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) 24 marca 2023 r. wydała ona decyzję w sprawie Prosper Capital Dom Maklerski .

Ograniczono zezwolenie Prosper Capital DM na prowadzenie działalności maklerskiej poprzez cofnięcie zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz oferowanie instrumentów finansowych. Nałożono także karę pieniężną w wysokości 1 200 000 zł. Maksymalny wymiar kary w przypadku tego naruszenia wynosi 21 312 000 zł.

W uzasadnieniu swojej decyzji KNF zarzucił Prosper Capital DM „opracowanie, wdrożenie i stosowanie rozwiązań związanych z procesem wykonywania czynności rekomendowania lub oferowania instrumentów finansowych albo w inny sposób umożliwiających nabycie lub objęcie instrumentów finansowych przez grupę docelową, które nie zapewniają, że instrument finansowy i strategia dystrybucji są odpowiednie dla grupy docelowej” oraz „kierowanie do klientów lub potencjalnych klientów informacji nierzetelnych, mogących budzić wątpliwości oraz mogących wprowadzać klientów lub potencjalnych klientów w błąd”.

Model działalności Prosper Capital Dom Maklerski SA, we wskazanych obszarach, uniemożliwiał jego prawidłowe działanie, zgodne z wymogami prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych oraz działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Taki tryb prowadzenia działalności pozwalał Domowi Maklerskiemu na proponowanie nabycia obligacji wśród klientów, którym dane obligacje nie powinny być zaoferowane, co było niezgodne z obowiązującymi przepisami, a przede wszystkim naruszało zasadę działania w najlepiej pojętym interesie klientów - brzmi komunikat KNF.

Jak informuje KNF …rzetelne i profesjonalne prowadzenie działalności maklerskiej, w tym zwłaszcza w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz oferowania instrumentów finansowych ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego. Nabywcy instrumentów finansowych oferowanych przez firmy inwestycyjne inwestują swoje środki w zaufaniu do firm inwestycyjnych, do ich profesjonalizmu, sumienności oraz bezpieczeństwa całego procesu, których potwierdzeniem jest posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

Jednak Prosper Capital Dom Maklerski zdecydowanie nie zgadza się z tą decyzją.

Sposób oraz okoliczności wydania decyzji administracyjnej są sporym zaskoczeniem dla PCDM, zwłaszcza że dotychczasowy przebieg prowadzonego postępowania nie wskazywał na możliwość wydania rozstrzygnięcia o takiej treści, w tak krótkim czasie. Biorąc pod uwagę treść innych rozstrzygnięć w podobnych tego typu sprawach, sposób procedowania Komisji Nadzoru Finansowego uważamy za zupełnie niespójny z dotychczasową jej praktyką, a przede wszystkim rażąco nieprawidłowy i nieadekwatny do przypisywanych Domowi Maklerskiemu naruszeń prawa. Zwłaszcza, że ustalone przez Komisję Nadzoru Finansowego naruszenia mają charakter historyczny, a PCDM wdrożył dawno wszelkie niezbędne działania naprawcze, w ślad zresztą za oczekiwaniami nadzorczymi, komunikując je na bieżąco organowi nadzoru. W tej sytuacji trudno zrozumieć okoliczności wydania decyzji, w tym zwłaszcza przydanie rygoru natychmiastowej wykonalności części z rozstrzygnięć objętych decyzją - informuje Prosper Capital DM.

I dodaje: „PCDM fundamentalnie nie zgadza się z treścią wydanej decyzji administracyjnej. Nic nie uzasadniało w naszej ocenie takiego rozstrzygnięcia, o takiej treści i w takim czasie. Nie zgadzamy się z treścią uzasadnienia decyzji, która w naszej ocenie, popartej konsultacjami z naszymi doradcami prawnymi, dotknięta jest rażącymi wadliwościami, w tym zwłaszcza naruszeniami przepisów procedury. W tej sytuacji, PCDM zamierza skorzystać ze wszelkich przysługujących mu środków prawnych, jakie okażą się adekwatne w obecnej sytuacji Domu Maklerskiego, w ścisłej konsultacji z jego doradcami prawnymi. Podjęto już stosowne działania mające na celu zabezpieczenie ciągłości działania Domu Maklerskiego, w tym zwłaszcza w zakresie linii biznesowych niezwiązanych z oferowaniem instrumentów finansowych.”

obligacje.pl/KNF/PCDM/RO

CZYTAJ TEŻ: „Gazeta Bankowa”: Banki pod presją

CZYTAJ TEŻ: Puda o rozprządzeniu ws. aut spalinowych: Polska będzie apelować

Zespół Prasowy Browar Tenczynek nadesłał swoje stanowisko:

w związku z informacją na Państwa stronie internetowej nawiązującej do artykułu pt. „Bunt Finansowy Janusza Palikota pod lupą Komisji Nadzoru Finansowego” z portalu money.pl prosimy o zamieszczenie naszego komentarza, który wyjaśnia nieporozumienie zawarte w tytule tekstu w money.pl.

Informujemy, że KNF, nie prowadzi postępowania ws. Buntu Finansowego, bo z zgodnie z prawem co do zasady nie zajmuje się pożyczkami. 

UOKiK, który ma uprawnienia do tego oświadczył, że nie dostał żadnych skarg na ten projekt. Informacja na temat znajduje się w tekście artykułu. 

Z naszych doświadczeń wynika, że w przypadku kontroli KNF kontaktuje się ze Spółką, zadaje pytania, informuje o postępowaniu, jeśli takowe ma miejsce. Do dzisiaj żadna korespondencja z KNF ani UOKIK nie trafiła do Spółki, co nie dziwi, bo nie ma powodu do jakiegokolwiek niepokoju. 

Wszystkie transze „Buntu finansowego” zostały spłacone i rozliczone, a inwestorzy otrzymali łącznie ok. 2 mln odsetek. Duża cześć Inwestorów, uznając nas za wiarygodnych partnerów ponownie powierza nam swoje środki. 

Prosimy o niepowielanie krzykliwych tytułów obliczonych na klikalność, nie mających oparcia w rzeczywistości. Artykuł oraz informacje nie zmieniają planów Spółki tak w zakresie celów operacyjnych jak i upublicznienia.

Z poważaniem

Zespół Prasowy Browar Tenczynek

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych