Informacje

www.sxc.hu / autor: www.sxc.hu
www.sxc.hu / autor: www.sxc.hu

Ci przedsiębiorcy dobrze oceniają koniunkturę

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 23 sierpnia 2019, 12:00

  • 0
  • Tagi: Biznes dane gospodarka GUS
  • Powiększ tekst

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie informacji i komunikacji oraz handlu hurtowego bardziej korzystnie oceniają koniunkturę niż przed miesiącem - poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny w sierpniowym raporcie o koniunkturze.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie informacji i komunikacji oraz handlu hurtowego oceniają koniunkturę bardziej korzystnie niż przed miesiącem. W sekcjach działalność finansowa i ubezpieczeniowa, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, a także w handlu detalicznym oceny koniunktury są pozytywne, podobne jak w lipcu. Przedsiębiorcy z sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz transport i gospodarka magazynowa oceniają koniunkturę mniej korzystnie niż przed miesiącem” - czytamy w opracowaniu GUS.

Jeśli chodzi o przetwórstwo przemysłowe, GUS przekazał, że wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 4,3 (przed miesiącem plus 4,1).

Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,2 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 10,9 proc. (przed miesiącem odpowiednio 15 proc. i 10,9 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie” - napisano.

Jak dodano, portfel zamówień (krajowy i zagraniczny) oceniany jest w sierpniu pozytywnie i lepiej niż przed miesiącem, ale opinie dotyczące zagranicznego portfela zamówień są bardziej niekorzystne od notowanych w lipcu. „Utrzymują się negatywne diagnozy produkcji oraz sytuacji finansowej (…). Przewidywania wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach sytuacja finansowa może się nie zmienić” - czytamy.

GUS wskazuje, że planowane jest niewielkie zwiększenie zatrudnienia, przedsiębiorcy zapowiadają dalszy wzrost cen wyrobów przemysłowych.

W przypadku budownictwa - jak podał GUS - w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 5,6 (przed miesiącem plus 6,2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,6 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 9 proc. (przed miesiącem odpowiednio 14,8 proc. i 8,7 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Utrzymują się pozytywne oceny dotyczące bieżącego portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej oraz negatywne - sytuacji finansowej. Odpowiednie prognozy są mniej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe rosną, podobnie jak sygnalizowano w lipcu” - napisano. Jak dodano, firmy budowlane przewidują nieznaczny wzrost zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach ceny robót budowlano-montażowych mogą rosnąć.

W handlu hurtowym, jak wynika z danych GUS, w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 7,2 (przed miesiącem plus 5,1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,8 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 9,6 proc. (miesiąc wcześniej odpowiednio 15,7 proc. i 10,6 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Diagnozy sprzedaży są bardziej optymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem; utrzymują się pozytywne prognozy w tym zakresie” - czytamy w raporcie.

W handlu detalicznym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 3,6 (przed miesiącem plus 2,5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,7 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 11,2 proc. (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 14,2 proc. i 11,9 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Utrzymują się korzystne oceny sprzedaży; odpowiednie przewidywania są bardziej optymistyczne od zgłaszanych w ostatnich dwóch miesiącach. Diagnozy sytuacji finansowej są pesymistyczne, zbliżone do sygnalizowanych w czerwcu i lipcu; prognozy w tym zakresie wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach może ona się nie zmienić” - podał GUS.

PAP/ as/

Komentarze