Informacje

Forum Ekonomiczne w Krynicy / autor: Fratria
Forum Ekonomiczne w Krynicy / autor: Fratria

KRYNICA: Coca Cola włącza się w walkę z otyłością

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 września 2019, 13:41

    Aktualizacja: 13 września 2019, 13:49

  • 3
  • Powiększ tekst

Ograniczanie otyłości i promowanie aktywnego stylu życia należą w dzisiejszych czasach do głównych zadań przed jakimi stoją instytucje odpowiedziane za  zdrowie publiczne nie tylko w Polsce, ale we wszystkich rozwiniętych krajach.

Rządy wielu państw opracowują i wdrażają strategie prewencyjne ukierunkowane na te właśnie cele. Polska także przygotowuje odpowiednie programy, spośród których na czoło wybija się aktualnie „Narodowa strategia dobrego jedzenia i zdrowego życia”.

Problem ten wybrzmiewa szczególnie silnie w kontekście badań, z których wynika, że polskie dzieci są najszybciej tyjącymi młodymi osobami w Europie, a  otyłość i choroby z nią związane stają się prawdziwą plagą i medycznym wyzwaniem.

Powstaje pytanie - czy w próby rozwiązania wrażliwych problemów związanych z otyłością oraz w promowanie zdrowego życia, powinny być zaangażowane wyłącznie instytucje publiczne i środowiska medyczne? Czy też może lepszym rozwiązaniem byłoby zaproszenie do dyskusji także przedstawicieli biznesu, w tym przede wszystkim producentów żywności? Problemy te były tematem panelu XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy, w którym udział wzięli: Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Grzegorz Hudzik, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, Adam Niedzielski, p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Anna Solarek, dyrektor ds. korporacyjnych Coca-Cola, Andrzej Gantner, dyrektor generalny – Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców i Piotr Rogowski, członek zarządu Lidl Polska.

Szukamy sposobów, jak skutecznie informować Polaków na temat zdrowia – powiedział Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, który prowadził panel. – Aby być skutecznym trzeba wprowadzać działania prewencyjne – podkreślał. W Polsce 64 proc. dorosłych mężczyzn i 50 proc. kobiet ma nadmierną masę ciała. Jest to też potężne wyzwanie dla osób w wieku szkolnym. Co piąty nastolatek walczy z otyłością.

Otwartym problem pozostaje finasowanie działań prewencyjnych oraz ewentualne podzielenie się zobowiązaniami w tym zakresie. Obecnie spośród całkowitych wydatków na zdrowie tylko 3 proc. przeznaczane jest na działania profilaktyczne.

Powstają więc pomysły, aby znajdować nowe źródła finansowania profilaktyki. Jednym z takich sposobów jest dyskutowana obecnie intencja wprowadzenia podatku od produktów z wysoką zawartością cukru.

Nadmierna podaż węglowodanów w diecie sprzyja powstawaniu otyłości i nadwagi. Spada też aktywność społeczeństwa i w ten sposób powstaje niekorzystny bilans energetyczny. Chcemy ułatwić decyzje zakupowe poprzez zmniejszenie obecności cukru w produktach – mówił przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Wskazał, że W Wlk. Brytanii i USA udało się przekazać uzyskane w ten sposób kwoty na działania prewencyjne.

O roli biznesu w rozwiązywaniu problemu i  proponowanych działaniach wypowiadała się w czasie panelu Anna Solarek, dyrektor ds. korporacyjnych w Coca-Cola.

Podkreśliła, że cele firmy Coca-Cola są spójne z prezentacją Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Zaakcentowała, że szansą na wypracowanie skutecznych narzędzi jest prowadzenie dyskusji na temat zdrowia Polaków w różnych sektorach i instytucjach.

Zapewniam, że mamy ten sam cel, co pozostałe instytucje - profilaktykę zdrowia Polaków. Jako firma czujemy powinność do podejmowania działań, które mają pomóc rozwiązać problem otyłości. Jesteśmy aktywni w trzech obszarach:reformułujemy składy naszych produktów, stawiamy na małe porcje w naszym portfolio, dzięki którym łatwiej kontrolować liczbę kalorii, oraz wprowadziliśmy intuicyjne znakowanie etykiet kolorami - podkreśliła Anna Solarek.

Coca-Cola jest sygnatariuszem Europejskiego Stowarzyszenia Firm Napojowych UNESDA, zgodnie z którym do 2020 dąży do redukcji kaloryczności napojów o 10%. - Od 2015 roku do dziś obniżyliśmy kaloryczność́ naszych napojów o 7%, czyli zbliżamy się do założonego przez europejską branżę celu – dodała Anna Solarek.

Już teraz 34 proc. produktów firmy ma obniżoną lub zerową zawartość cukru. Poza tym Coca-Cola to także woda, soki, napoje herbaciane, napoje dla sportowców i na bazie roślin, energetyzujące, a także gotowe do spożycia kawy, które mają o 30 proc. niższą zawartość cukru niż pozostałe tego typu napoje na rynku. Ponadto 19 z 59 napojów, które firma oferuje dziś w Polsce, to produkty niskokaloryczne (poniżej 20 kcal/100 ml).

Wierzymy, że tylko kompleksowe podejście do problemu otyłości i połączenie wysiłków administracji publicznej i biznesu, mają sens i przyniosą oczekiwane rezultaty – wyjaśniała również podczas rozmowy z portalem wgospodarce.pl Anna Solarek.

Również Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia zwracała podczas panelu uwagę, że na prewencję zdrowotną przeznaczane są w Polsce zbyt małe środki.

O znaczeniu profilaktyki mówili także Grzegorz Hudzik, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, jak i Adam Niedzielski, wiceprezes ds. operacyjnych w Narodowym Funduszu Zdrowia, który m.in. przekonywał, że w działaniach prewencyjnych może pomóc opodatkowanie produktów z wysoką zawartością cukru.

Zdania ekspertów są jednak podzielone. Według badań McKinsey Global Institute najskuteczniejszym sposobem walki z otyłością jest tzw. kontrola porcji i reformulacje.

Na konieczność zachowania zdrowego kompromisu wskazywał Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Podstawową sprawą jest akceptacja produktów przez konsumenta. I jest to bariera, którą ciężko przekroczyć. Tak jesteśmy skonstruowani, że nie jemy tego, co nam nie smakuje. Trzeba pójść na kompromisy.

Przypomniał o fiasku sprzedaży szkolnej drożdżówki (drożdżówka -radziwiłłówka), która była przygotowana w sposób modelowo zdrowy, ale nie spotkała się z aprobatą konsumentów.

Odniósł się też do zjawiska reformulacji produktów, czyli zmiany składu produktów żywnościowych. W Polsce redukowana jest już ilość soli i cukru.

To jest proces. Reformulacja wymaga zmiany receptury, a nawet zmiany linii technologicznych. To się już oczywiście dzieje i my takich informacji dostarczamy – tłumaczył.

Pojawiają się też zupełnie nowe kategorie produktów – widać np. wyraźny rozwój napojów roślinnych, do których nie dodaje się cukru. Jest tam tylko ten obecny w nasionach - i je również warto promować.

W dyskusji odniósł się też do rozwiązań fiskalnych.

Podkreślamy, że jeśli ktoś chce wprowadzić rozwiązania fiskalne, to dobrze byłoby, aby je przedyskutował z biznesem, bo czasami skutki są zupełnie odwrotne od zamierzonych – komentował.

Również przedstawiciel Lidl Polska wskazywał podczas panelu działania, które są podejmowane przez jego firmę w ramach edukacji prozdrowotnej i dbałości o zdrowie konsumentów.

Powiązane tematy

Komentarze