Informacje

autor: Ministerstwo Nauki
autor: Ministerstwo Nauki

Nagrody prezesa ARP dla absolwentów rozdane

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 26 września 2019, 13:05

  • 0
  • Tagi: ARP biznes innowacje oświata szkolnictwo
  • Powiększ tekst

ARP ufundowała i przyznała nagrody prezesa ARP dla autorów najlepszych prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich związanych z tematyką zarządzania przedsiębiorstwem, restrukturyzacji i innowacji.

W rozdaniu nagród wzięli udział m.in. wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych profesor Witold Stankowski. Honorowy patronat nad konkursem objęła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jednym z priorytetów wypracowanej przez nas reformy nauki i szkolnictwa wyższego – Konstytucji dla Nauki (KDN), jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do oczekiwań pracodawców i, co za tym idzie, zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy. Reforma wzmacnia te instrumenty prawne, które pozwolą uczelniom adekwatnie reagować na zmieniające się potrzeby współczesnej gospodarki i rynku pracy. Konstytucja dla Nauki daje uczelniom prawo do samodzielnego decydowania o ofercie dydaktycznej i umożliwia studentom zdobywanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. Reforma promuje rozszerzanie oferty kształcenia i podążanie za potrzebami nauki i innowacyjności, w tym tworzenie studiów o charakterze interdyscyplinarnym. Dlatego cieszę się z kolejnej inicjatywy promującej szkolnictwo zawodowe, jaką jest organizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu konkurs dla absolwentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Jestem przekonany, że praca dzisiejszych laureatów przyniesie wiele korzyści polskiej gospodarce – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Nagrody zainicjowane przez ARP mają na celu zwiększenie zainteresowania środowiska akademickiego w Polsce zagadnieniami związanymi z innowacjami, restrukturyzacją i zarządzaniem przedsiębiorstwami. W ramach organizowanego konkursu przyznano Nagrody prezesa ARP . za najlepszą pracę magisterską, licencjacką i inżynierską.

Nagrody dzisiaj przyznawane są uhonorowaniem pracy absolwentów szkół zawodowych. Postawiliśmy na te obszary, które są bliskie naszej codziennej działalności: nagradzamy autorów prac w dziedzinie restrukturyzacji, innowacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Biznes potrzebuje świeżych pomysłów, ale przede wszystkim musi wiedzieć, że są one na wyciągnięcie ręki. Jestem przekonany, że dzięki naszemu projektowi uda się przy okazji „odczarować” szkolnictwo zawodowe i pokazać jego możliwości, bo rozwój gospodarczy nie jest możliwy bez ścisłej współpracy nauki i biznesu – powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Podczas gali wyróżniono autorów najlepszych prac dotyczących innowacji w przemyśle, restrukturyzacji oraz efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Do konkursu zakwalifikowano prace, na podstawie których nadano tytuł magistra, inżyniera i licencjata w latach 2018-2019. Laureaci otrzymali też nagrody pieniężne w kwotach od tysiąca do czterech tysięcy złotych

Komentarze