Informacje

PARP / autor: PARP
PARP / autor: PARP

Od pomysłu – do rynku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 września 2019, 15:03

    Aktualizacja: 27 września 2019, 16:07

  • 0
  • Powiększ tekst

Ile doskonałych projektów wynalazków i ulepszeń zalega w szufladach polskich przedsiębiorców, tego nie wiemy. Polacy są kreatywni. Angażują swoje siły w badania, tworzą niezwykłe rozwiązania, ale czasem brakuje im po prostu pieniędzy, aby je wdrożyć. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna 1 października kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania „Badania na rynek”. Warto sięgnąć po te środki!

Badania na rynek to największy program wsparcia innowacji realizowany przez PARP. Łączny budżet trzech październikowych konkursów to aż 1,1 mld zł. Ideę konkursu dobrze oddaje hasło „od pomysłu do rynku”. Celem jest zwiększanie innowacyjności polskiej gospodarki, której motorem są mikro-, małe i średnie firmy.

O wsparcie z PARP w ramach konkursu mogą ubiegać się firmy z sektora MŚP chcące wprowadzić na rynek innowacyjne produkty lub wdrożyć w firmie innowacyjne procesy technologiczne, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych – niezależnie od tego, czy zrealizowały je samodzielnie czy zleciły je np. uczelni zakupiły wyniki takich prac na rynku. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyki technicznej, materiałów, wbudowanego oprogramowania oraz funkcjonalności, o ile produkt będzie posiadał dzięki temu cechy lub funkcje, których wcześniej nie miał, a jednocześnie będzie produktem innowacyjnym, co najmniej na rynku krajowym. Przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet do 70% dofinansowania – mówi Dorota Kałuska, ekspert z Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach PARP.

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy zamknęli jeden pełny rok obrotowy i w ostatnich trzech latach przynajmniej raz osiągnęli 600 tys. zł (mikro- i małe firmy) lub 1 mln zł (firmy średnie) przychodu ze sprzedaży. Warunkiem kluczowym jest dysponowanie wynikami prac badawczo-rozwojowych, które stanowią podstawę wdrażanych innowacji. Innowacja produktowa albo procesowa musi być innowacją co najmniej na skalę polskiego rynku.

Przedmiotem wsparcia w „Badaniach na rynek” są przede wszystkim wydatki inwestycyjne, m.in. na maszyny i urządzenia, nieruchomości, roboty budowlane, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji czy know-how. Ale dofinansowanie można uzyskać także na niezbędne przy wdrożeniu usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe – wylicza Dorota Kałuska

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski w trzech konkursach:

• Pierwszy z nich - ogólny, z pulą środków 850 mln zł kierowany jest do firm z całej Polski

• Drugi – z budżetem 200 mln zł jest adresowany do firm, które planują zrealizować swoje projekty w jednej z lokalizacji obejmujących polskie miasta średniej wielkości wraz z przyległymi gminami. Ich listę można znaleźć na stronie PARP.

• Trzeci – dla przedsiębiorców, których produkty uwzględniają potrzeby osób starszych oraz z ograniczeniami w mobilności czy percepcji. Będą oni mogli ubiegać się o dofinansowanie w dodatkowym konkursie z dopiskiem Dostępność Plus i budżetem 50 mln zł.

Staramy się, aby ze środków finansowych na wdrażanie innowacji mogło skorzystać jak najwięcej firm. W tegorocznej edycji uproszczone zostały warunki starania się o wsparcie. Wśród nowości jest m.in. obniżenie minimalnej wartości kosztów projektu z 5 mln zł do 1 mln zł oraz zniesienie dotychczasowego limitu dotacji (do tej pory było to nie więcej niż 20 mln złotych). Kolejną zmianą jest zniesienie limitu kosztów dotyczących nabycia robót i materiałów budowlanych, nabycia praw użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia praw własności nieruchomości oraz rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Potrzeba wprowadzenia takiej zmiany wynika z sytuacji na rynku budowlanym, na którym odnotowuje się wzrost kosztów pracy i cen materiałów, co ma zdecydowany wpływ na wysokość kosztów budowy inwestycji. W związku z powyższym, zniesienie ww. limitu będzie miało istotny wpływ na realizację przez przedsiębiorców projektów, w których niezbędne jest poniesienie powyższych kosztów. Liczymy na to, że zmiana spowoduje wzrost zainteresowania przedsiębiorców poddziałaniem – dodaje ekspert PARP

Wnioski można składać do 31 października 2019 r. wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego (Generatora Wniosków) dostępnego na stronie PARP.

POIR / autor: parp
POIR / autor: parp

Powiązane tematy

Komentarze