Informacje

Fot.gpw.pl
Fot.gpw.pl

Nowe indeksy na GPW mają lepiej odzwierciedlać sytuację polskiej gospodarki

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 września 2013, 10:03

  • 0
  • Powiększ tekst

Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła publikację nowych indeksów WIG30 i WIG30TR, w których skład wchodzi 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW.

WIG30 będzie indeksem cenowym, co oznacza, że przy obliczaniu jego wartości będą brane pod uwagę jedynie ceny zawartych transakcji. W skład indeksu WIG30 będzie wchodziło nie więcej niż siedem spółek z jednej branży, a udział jednej spółki w kapitalizacji całego indeksu będzie ograniczany do 10%.

Natomiast WIG30TR będzie indeksem dochodowym, a więc przy jego obliczaniu będzie się uwzględniać nie tylko ceny zawartych transakcji, ale również dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Planowany harmonogram zakłada, że indeks WIG30 i  indeks WIG20 będą publikowane równolegle do końca grudnia 2015 r.

- WIG30 lepiej odzwierciedla wzrost polskiej gospodarki oraz dynamiczny rozwój polskiego rynku kapitałowego na przestrzeni ostatnich lat, a poszerzenie grona elity spółek giełdowych będzie istotnym czynnikiem ich dalszego wzrostu i wpłynie na wzrost zainteresowania inwestorów ich walorami. Zmiana głównego indeksu koniunktury giełdowej ma charakter komplementarny i obejmuje zarówno rynek kasowy jak i terminowy - nowy indeks przełoży się na podniesienie płynności na rynku akcji, a w przyszłości również na stymulowanie rozwoju rynku instrumentów pochodnych. - powiedział Adam Maciejewski, prezes zarządu GPW.

Rozszerzenie składu głównego indeksu warszawskiej giełdy implikuje również modyfikacje w zakresie istniejących instrumentów pochodnych na indeksy giełdowe. Indeks WIG30 będzie instrumentem bazowym dla nowych kontraktów terminowych oraz opcji i docelowo zastąpi obecnie notowane kontrakty oraz opcje na WIG20. Proces migracji z obecnie notowanych indeksowych instrumentów pochodnych na nowe rozpocznie się pod koniec 2014 r. i zakłada przez pewien okres równoległe notowanie instrumentów pochodnych na indeks WIG20 i indeks WIG30.

Planowany harmonogram zakłada zakończenie migracji na nowe instrumenty do września 2015 r.

Opr. Jas

Powiązane tematy

Komentarze