Informacje

Jerzy Kwieciński / autor: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Jerzy Kwieciński / autor: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Formalności geodezyjne będą skrócone do 18 dni

KG

  • Opublikowano · 20 października 2019, 18:30

    Aktualizacja · 20 października 2019, 18:58

  • 3
  • Tagi: Biznes Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Prawo geodezyjne
  • Powiększ tekst

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w ustawie mają trzy kierunki. Po pierwsze, skracamy proces inwestycyjny, bo mniej czasu zajmą formalności związane z pracami geodezyjnymi. Po drugie, starostwa powiatowe z urzędu zaktualizują dane w Ewidencji gruntów i budynków, dzięki czemu będą one bardziej aktualne. Po trzecie, otwieramy dane geodezyjne, między innymi zdjęcia lotnicze. Przedsiębiorcy będą mogli je wykorzystać na przykład do tworzenia innowacyjnych aplikacji – mówi minister Jerzy Kwieciński.

Najważniejsze rozwiązania przewidziane w nowelizacji to:

  • uszczegółowienie zasad wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz doprecyzowanie relacji prawnych między wykonawcami tych prac a organami administracji geodezyjnej i kartograficznej;

aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym z urzędu;

zmniejszenie zakresu informacyjnego w ewidencji gruntów i budynków przez usunięcie z niej informacji mających swoje odzwierciedlenie w innych rejestrach państwowych;

nieodpłatne udostępnianie zbiorów danych, m.in. ortofotomapy, państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, a także wybranych danych dotyczących działek ewidencyjnych oraz budynków wg Klasyfikacji Środków Trwałych;

zmiany w procedurze uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Ponadto, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego zaproponowano zmiany w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przewidziano wprowadzenie obowiązku tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Wprowadzony wymóg będzie dotyczyć również aktów już obowiązujących.

Czas potrzebny na załatwienie formalności związanych z pracami geodezyjnymi ma zostać skrócony o dwie trzecie – średnio z 60 do 18 dni.

MIiR, ISBnews

Komentarze