Informacje

Będzie więcej pieniędzy na drogi / autor: pixabay.com
Będzie więcej pieniędzy na drogi / autor: pixabay.com

Fundusz Dróg Samorządowych bogatszy o 3 mld zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 3 listopada 2020, 13:25

    Aktualizacja: 3 listopada 2020, 13:26

  • 0
  • Powiększ tekst

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, zakładający zwiększenie dofinansowania o 3 mld zł.

Z tych środków ma być finansowana m.in. budowa obwodnic na drogach wojewódzkich, budowa lub remont dróg w największych miastach oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach.

Rząd chce dofinansować budowę obwodnic na drogach wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy. Na zadania te zostanie przeznaczone ok. 2 mld zł. Tranzyt ma zostać odseparowany od ruchu lokalnego dzięki nowo powstałym trasom przelotowym. Ma też zostać zwiększona liczba obwodnic budowanych na drogach powiatowych i gminnych.

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie także finansowana budowa, przebudowa lub remont dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w największych ośrodkach. Na zadania ma zostać przeznaczonych ok. 1 mld zł.

CZYTAJ TEŻ: Szef NATO po zamachach: kontynuować walkę z dżihadystami

Zarówno w przypadku zadań obwodnicowych, jak i zadań miejskich przeprowadzane będą konkurencyjne nabory, za które odpowiadał będzie minister infrastruktury. Będzie on także dokonywał oceny wniosków o dofinansowanie na podstawie kryteriów określonych w ustawie.

Samorząd województwa będzie mógł otrzymać dofinansowanie zadania obwodnicowego albo miejskiego w wysokości do 80 proc. kosztów realizacji tego zadania. W przypadku zadań obwodnicowych ostateczna kwota przyznanych środków nie może być większa niż 100 mln zł, a w przypadku zadań miejskich - 30 mln zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ma także finansować rozwiązania związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych. Dzięki dofinansowaniu będzie można np. realizować inwestycje:

-wymuszające przestrzeganie ograniczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych, (np. montaż progów zwalniających czy zmiana geometrii pasa);

-poprawiające widoczność pieszego (np. poprzez doświetlanie przejść dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania);

-skracające drogę, jaką muszą pokonać piesi (np. poprzez zawężanie jezdni w miejscu przejścia dla pieszych bądź stosowanie azylów.

CZYTAJ TEŻ: Wybory prezydenckie w USA - porównanie programów kandydatów

W 2020 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ma zostać dofinansowanych:

-623 zadań powiatowych na kwotę ponad 1,2 mld zł,

-1 674 zadań gminnych na kwotę prawie 1,5 mld zł.

Ostateczna liczba i wartość zadań, które uzyskają dofinansowanie w 2020 r. będzie znana po zakończeniu roku. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

ISBnews/RO

Powiązane tematy

Komentarze