Informacje

Sejm / autor: PAP
Sejm / autor: PAP

Rząd przyjął projekt: szybsze rozliczenie inwestycji

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 grudnia 2023, 15:02

  • 0
  • Powiększ tekst

Rada Ministrów przyjęła w piątek projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych. Nowelizacja ma umożliwić przedsiębiorcom szybsze rozliczenie poniesionych wydatków inwestycyjnych – podała kancelaria premiera w komunikacie.

W piątkowym komunikacie kancelaria premiera podała, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedłożony przez ministra finansów.

Rząd chce umożliwić przedsiębiorcom szybsze rozliczenie w podatku dochodowym poniesionych wydatków inwestycyjnych. Wydatki te, jako koszt uzyskania przychodów, pomniejszą podstawę opodatkowania, co w konsekwencji pomniejszy również wysokość podatku. Nowe rozwiązania będą stanowić formę dodatkowej zachęty do zwiększenia wydatków inwestycyjnych, która w głównym stopniu powinna oddziaływać na mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – stwierdzono w komunikacie.

Wśród rozwiązań, jakie zostały zawarte w projektowanej ustawie, jest m.in. podwyższenie – z obecnych 10 tys. zł do 20 tys. zł – limitu wartości składników majątku , który umożliwia jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych składników do kosztów uzyskania przychodów. Jednocześnie rząd proponuje podwyższenie z obecnych 50 tys. euro do 100 tys. euro limitu wartości odpisów amortyzacyjnych zaliczanych jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów przez małych podatników. Możliwość dokonania takiego odpisu dotyczy także podatników, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności od wartości początkowej środków trwałych „zaliczanych do tzw. grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych (maszyny, urządzenia i środki transportu)”, z wyłączeniem samochodów osobowych.

W projekcie proponuje się także podwyższenie do 200 tys. zł (obecnie to 100 tys. zł) limitu odpisów amortyzacyjnych, zaliczanych jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów od wartości początkowej fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do tzw. grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (czyli maszyn i urządzeń).

Zwiększone zostaną także limity, które warunkują możliwość ustalenia indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podatnika – podano w komunikacie. –

Obecnie okres amortyzacji środków trwałych zaliczonych do tzw. grupy 3–6 i 8 (maszyny i urządzenia), nie może być krótszy niż 24 miesiące, gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł – po zmianie 50 000 zł; 36 miesięcy, gdy ich wartość początkowa jest wyższa niż 25 000 zł i nie przekracza 50 000 zł – po zmianie limity te wzrosną odpowiednio do 50 000 zł i 100 000 zł – podano w komunikacie.

CZYTAJ TAKŻE: Badanie: 90 proc. chce premii świątecznej. Co z resztą?

pap, jb

Powiązane tematy

Komentarze