Informacje

Biuro / autor: Pixabay
Biuro / autor: Pixabay

Polscy przedsiębiorcy są konsekwentni. Gorzej z sukcesją

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 listopada 2019, 18:03

  • 1
  • Powiększ tekst

66 proc. właścicieli firm po sprzedaży swojego przedsiębiorstwa zakłada kontynuację działalności biznesowej, a co piąta osoba - po ewentualnej sprzedaży firmy - nie podejmowałaby już żadnej aktywności - wskazał Polski Instytut Ekonomiczny

Spośród ponad 70 tys. polskich firm prywatnych, z których większość powstała w pierwszych latach transformacji ustrojowej w Polsce, coraz więcej staje przed wyzwaniem związanym z przekazaniem sterów młodszemu pokoleniu - podkreślili eksperci PIE w najnowszym wydaniu „Tygodnika Gospodarczego PIE”. Tylko niewielki odsetek sukcesorów, jak dodali, jest chętnych i gotowych do przejęcia firmy po rodzicach.

PIE, powołując się na raport firmy doradczej KPMG „Sprzedaż, sukcesja, akwizycje. Jak firmy planują swoją przyszłość?”, wskazali, że najpopularniejszym scenariuszem dotyczącym przyszłości małych i średnich firm, deklarowanym przez 56 proc. badanych właścicieli i zarządzających przedsiębiorstwem, jest „sukcesja jej posiadania lub zarządzania nią przez kolejne pokolenia”. Z kolei 27 proc. właścicieli firm bierze pod uwagę rozwój przedsiębiorstwa przez akwizycję.

Preferowanymi formami akwizycji są: dywersyfikacja (34 proc. wskazań), wejście do nowego kraju (24 proc.), konsolidacja sektora, w którym działa firma (19 proc.) oraz integracja łańcucha dostaw (11 proc.) - wyjaśniono. „Wśród 11 proc. właścicieli małych i średnich firm, którzy wyrażają chęć sprzedaży spółki w najbliższych trzech latach, najczęściej pojawia się plan sprzedaży mniejszościowego pakietu i rozwijanie spółki wspólnie z nowym inwestorem (38 proc. wskazań) lub plan sprzedaży 100 proc. udziałów i pozostanie w spółce przez maksymalnie 2 lata (22 proc. wskazań), aby wesprzeć inwestora w zarządzaniu przejętą firmą” - czytamy. Natomiast 17 proc. przedsiębiorców ma plany sprzedaży 100 proc. udziałów i od razu po sprzedaży odejście z firmy.

Analitycy PIE zwrócili uwagę, że sprzedaż przedsiębiorstwa jest wyzwaniem, którego przedsiębiorcy się obawiają. „Co druga firma wskazała na trudności związane określeniem wartości spółki oraz utrzymaniem w tajemnicy treści ustaleń z inwestorem przed pracownikami oraz rynkiem. Co trzeci respondent obawia się niekorzystnego wpływu procesu sprzedaży spółki na działalność operacyjną” - napisali. Dodali, że 14 proc. przedsiębiorców nie dostrzegało problemów związanych z pozyskaniem zewnętrznego inwestora i sprzedażą spółki.

Odnosząc się do planów właścicieli firm po sprzedaży swojego przedsiębiorstwa, PIE zwraca uwagę, że „66 proc. zakłada dalszą aktywność biznesową, a co piąta osoba po ewentualnej sprzedaży firmy nie podejmowałaby już żadnej aktywności”. Dalszą aktywność, jak wyjaśniono, obejmuje: rozpoczęcie nowej działalności w analogicznej lub zbliżonej branży (28 proc.); zainwestowanie środków ze sprzedaż firmy na rynku kapitałowym lub w nieruchomości (28 proc.) oraz rozpoczęcie działalności biznesowej w innym sektorze rynku (10 proc.). Natomiast przekazanie majątku sukcesorom i nie prowadzenie żadnej aktywności biznesowej to deklarowane plany 13 proc. przedsiębiorców, a brak jakiejkolwiek działalności (21 proc.).

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) to publiczny think tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

PAP, mw

Powiązane tematy

Komentarze