Informacje

Bruksela sprawdzi, czy przywileje przyznane portom są zgodne z unijnymi przepisami  / autor: Pixabay
Bruksela sprawdzi, czy przywileje przyznane portom są zgodne z unijnymi przepisami / autor: Pixabay

KE przyczepiła się teraz do włoskich portów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 15 listopada 2019
  • 13:18
  • 0
  • Tagi: biznes infrastruktura porty
  • Powiększ tekst

Komisja Europejska poinformowała w piątek, że rozpoczyna dochodzenie w sprawie zwolnień podatkowych, z jakich korzystają włoskie porty. Bruksela sprawdzi, czy przywileje przyznane portom przez władze w Rzymie są zgodne z unijnymi przepisami o pomocy państwa.

Podobną sprawę Komisja prowadziła również wobec Hiszpanii. Ta jednak zobowiązała się, że od 2020 r. zmieni reguły, przez co procedura wobec tego kraju - jak ogłosiła KE - zostanie zamknięta.

Porty są traktowane w UE jako infrastruktura kluczowa dla wzrostu gospodarczego i rozwoju regionalnego. Unijne przepisy pozwalają więc traktować je w sposób uprzywilejowany, jednak tylko do pewnego stopnia.

Jeśli operatorzy portów zaczynają generować zyski z działalności gospodarczej, powinny one być opodatkowane w taki sam sposób, jak działalność innych firm, zgodnie ze zwykłymi krajowymi przepisami podatkowymi - oświadczyła w piątek unijna komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager.

Zadaniem Komisji jest zapewnienie równych warunków działania portów, tak by uprzywilejowanie jednostek w jednym kraju nie stawiało w gorszej sytuacji jednostek z innego kraju.

Porty prowadzą zwykłą działalność gospodarczą, udostępniając swoją infrastrukturę statkom, ale też kontrolują ruch morski i sprawują nadzór nad bezpieczeństwem. Takie działania publiczne nie są kontrolowane przez KE pod kątem pomocy państwa.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o działalność komercyjną portów, taką jak zapewnianie płatnego dostępu statkom. Do tych działań mają zastosowanie przepisy UE dotyczące pomocy państwa.

Zwolnienie z podatku od osób prawnych portów, które osiągają zyski z działalności gospodarczej, zapewnia im przewagę konkurencyjną, gdy działają na rynku wewnętrznym - podkreśliła KE.

We Włoszech porty są w pełni zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. W Hiszpanii władze portowe też są obecnie zwolnione z podatku od głównych źródeł przychodu, takich jak opłaty portowe czy umowy najmu.

W styczniu KE wezwała Włochy i Hiszpanię do dostosowania swojego ustawodawstwa, by zapewnić że od 1 stycznia 2020 r. porty będą płacić podatek od osób prawnych w taki sam sposób, jak inne przedsiębiorstwa.

Hiszpania zdecydowała się na zmianę swoich regulacji, natomiast Włochy tego nie zrobiły. W związku z tym, że zwolnienie z podatku od osób prawnych dla portów funkcjonowało w Hiszpanii jeszcze przed przystąpieniem tego kraju do UE, Komisja uznała, że nie może wezwać Madrytu do odzyskania pomocy już przyznanej.

Otwarcie dochodzenia nie przesądza o jego wyniku. Teraz Włochy i zainteresowane strony będą mogły się odnieść do zarzutów KE.

SzSz PAP

Komentarze