Informacje

Spotkanie prasowe KGHM / autor: KGHM
Spotkanie prasowe KGHM / autor: KGHM

KGHM: Dobre wyniki mimo trudnego otoczenia

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 listopada 2019, 12:56

    Aktualizacja: 21 listopada 2019, 13:34

  • 0
  • Powiększ tekst

KGHM po 9 miesiącach 2019 roku notuje zwiększoną produkcję miedzi, kształtuje się ona na poziomie 530 tys. ton, czyli jest o 14 procent wyższa niż po dziewięciu miesiącach roku 2018. Zysk netto po trzech kwartałach wzrósł do 1 666 mln zł. Zarząd spółki zaprezentował wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2019 roku.

W samym trzecim kwartale Grupa KGHM zarobiła 696 mln zł. Co jest aż o 91 procent więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Wzrost przychodów nastąpił we wszystkich segmentach Grupy, EBITDA Grupy KGHM po dziewięciu miesiącach wyniosła 4 112 mln zł i była wyższa o 8 proc. (odpowiednio KGHM Polska Miedź S.A. o 15 proc.).

Przy obecnym otoczeniu makroekonomicznym obecne wyniki finansowe są bardzo przyzwoite. Nie widzimy zagrożenia wykonania budżetu jeżeli chodzi o IV kwartał. Natomiast celem w  2020 roku jest utrzymanie poziomu wydobycia i przerobu - powiedział Radosław Stach, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji.

Dobre wyniki wiążą się z poprawą parametrów produkcji. Produkcja miedzi płatnej w samym trzecim kwartale 2019 r. wyniosła 178 tys. t (poprawa o 4 proc.). Nie zawiodło również srebro, gdzie wzrost procentowy produkcji był jeszcze wyższy – 22 proc. Produkcja srebra wyniosła 1 031 tony do 848 ton po dziewięciu miesiącach 2018 r. Dla wszystkich głównych metali – miedź, srebro, metale szlachetne, molibden, plan produkcji został zrealizowany z kilkuprocentową nadwyżką.

Na wyniki produkcyjne i finansowe Grupy KGHM największy wpływ miały przede wszystkim wyniki Spółki Matki – KGHM Polska Miedź S.A. Sytuacja w spółce zdecydowanie poprawiła się w stosunku analogicznego okresu roku 2018 ze względu na zakończenie oraz optymalizację istotnych inwestycji, takich jak: piec zawiesinowy w HM Głogów I oraz pomocnicza instalacja do prażenia koncentratu. Poprawne funkcjonowanie tych inwestycji, ważnych z punktu widzenia ciągu technologicznego, miało istotny wpływ na osiągnięte wyniki.

Wyniki sukcesywnie poprawia także kopalnia Sierra Gorda w Chile. Produkcja miedzi wzrosła do 11,3 tys. ton. Głównym czynnikiem powodującym wzrost produkcji było wyższe wydobycie i przerób rudy oraz wzrost uzysku miedzi w procesie przerobu. Eksploatacja dotyczyła stref wydobywczych charakteryzujących się lepszą jakością rudy, czego odzwierciedleniem jest wzrost zawartości miedzi w przerabianej rudzie. Wyższy przerób rudy oraz zawartość złota miały wpływ na wzrost produkcji złota aż o 44 proc. Produkcja molibdenu wyniosła 23 proc. mniej ze względu na mniejszą zawartość tego metalu w przerabianej rudzie, co było wcześniej przewidziane ze względu na charakterystykę eksploatowanego złoża.

Koszty pracownicze rosną zgodnie z ustalonym budżetem. Wzrost koszt został wcześniej przewidziany i uwzględniony. Nie widzimy żadnych zagrożeń na IV kwartał w tej kwestii. Po trzech kwartałach zwiększyliśmy rezerwy na nagrody. Umowa jest rozliczana w zależności od wyników. Stąd też może być zauważalny skok - dodała Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

Poprawa parametrów na wszystkich polach, zarówno finansowych, jak i produkcyjnych jest efektem konsekwentnie realizowanej strategii KGHM zakładającej optymalizację w zakresie: dostosowania modelu funkcjonowania Grupy KGHM do otoczenia rynkowego, poprawę efektywności wykorzystania zasobów oraz procesów produkcji, integrację Grupy KGHM wokół idei rozwoju zrównoważonego rozwoju oraz transformację technologiczną w ramach Programu 4.0.

Czytaj też: KGHM: zysk netto wyższy niż przed rokiem

KGHM

Powiązane tematy

Komentarze