Informacje

GPW / autor: Pixabay
GPW / autor: Pixabay

Listopad słaby na giełdzie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 3 grudnia 2019, 15:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 15,39 mld zł w listopadzie 2019 r., tj. spadła o 14,7% r/r, podała giełda.

Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w listopadzie 2019 r. o 14,5% r/r do poziomu 15,2 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w listopadzie 2019 r. 800,5 mln zł, o 10% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec listopada 2019 r. wyniosła 57 502,14 pkt i była o 1,2% niższa niż przed rokiem - czytamy w komunikacie.

Na rynku NewConnect w listopadzie 2019 r. odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 16,9% r/r do poziomu 146,48 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w listopadzie spadła o 17,1% r/r i wyniosła 143,63 mln zł, podano również.

W listopadzie 2019 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 456,56 tys. szt., czyli o 31,3% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 33,8% r/r do poziomu 227,86 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 19,8% r/r do 149,17 tys. szt. w listopadzie 2019 r.

W listopadzie 2019 r. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 40,4% r/r do poziomu 133,88 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 19,3% r/r do 19,96 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 91,3 mld zł na koniec listopada 2019 r. wobec 86,5 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła w listopadzie 2019 r. o 3,5% r/r do poziomu 164,2 mln zł - czytamy dalej.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w listopadzie 2019 r. 14,5 mld zł wobec 39,9 mld zł rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w listopadzie 2019 r. wyniósł 22,3 TWh, co oznacza spadek o 1% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 12,5% r/r do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 2,7% r/r do poziomu 19,5 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł w listopadzie o 14,9% r/r do 11,4 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadło 5,3% do poziomu 2,6 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 17,4% r/r do poziomu 8,8 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”), na rynku spot wyniósł w listopadzie 2019 r. 1,7 TWh, co oznacza spadek o 43,5% r/r. Listopadowe dane w tej linii biznesowej są jednak nieporównywalne r/r z uwagi na zakończenie notowań certyfikatów kogeneracyjnych, które nastąpiło w czerwcu 2019 r., wskazano także.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) wzrósł o 26,3% r/r, osiągając w listopadzie 2019 r. poziom 20,5 ktoe.

Kapitalizacja 404 spółek krajowych notowanych na głównym rynku na koniec listopada 2019 r. wyniosła 546,3 mld zł (126,34 mld euro). Łączna kapitalizacja 453 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła na koniec listopada 2019 r. 1 096,6 mld zł (253,62 mld euro).

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

ak, ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze