Informacje

Zatory płatnicze stałą bolączką firm / autor: Fratria
Zatory płatnicze stałą bolączką firm / autor: Fratria

31,5 mld zł niezapłaconych faktur i kredytów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 12 grudnia 2019, 12:30

  • 0
  • Tagi: biznes długi faktury finanse zaległości
  • Powiększ tekst

Łączna wartość zaległości przedsiębiorstw wobec partnerów biznesowych i banków zbliżyła się do 31,5 mld zł na koniec III kw., wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i w bazie BIK. Od lipca do września na kontach firm przybyło ponad 225 mln zł (0,7%) płatności przeterminowanych powyżej 30 dni, na min. 500 zł.

Od lipca do końca września w największym stopniu wzrosły zaległości budownictwa (4,2%) i handlu (2,9%). W pierwszym przypadku o 209 mln zł, a w drugim o 211 mln zł. Zmiana, do jakiej doszło w budownictwie w III kwartale, przewyższyła przyrosty zaległości odnotowane przez ten sektor w całym pierwszym półroczu, kiedy było 171 mln zł, podano.

Wygląda na to, że obserwowane w budownictwie osłabienie koniunktury zaczęło przekładać się już na opóźnienia płatności przez ten sektor. O ile bowiem budowlana hossa powodowała gwałtowny wzrost cen materiałów, surowców, wynagrodzeń pracowników i usług, pogarszając stabilność działania, to jednocześnie wymuszała na zleceniodawcach większą solidność płatniczą wobec podwykonawców. W ostatnich miesiącach spada jednak liczba projektów inwestycyjnych, szczególnie w segmencie infrastruktury drogowej, ale także tych finansowanych przez samorządy” - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w komunikacie.

W handlu w ciągu trzech kwartałów nieopłacone na czas kredyty i zobowiązania wobec partnerów biznesowych wzrosły o ponad 930 mln zł. To najwyższa suma wśród wszystkich sektorów, wyjątkowo wysoka jest też dynamika przyrostu - 14,4%. Jeśli chodzi o duże sektory, to podobną dynamikę zmian w okresie 9 miesięcy ma jeszcze tylko transport - 14,6%, podkreślono.

Problem zaczyna się w małych sklepach, które nie dają rady w starciu z silną konkurencją sklepów dużych, sieciowych oraz zrzeszonych. W efekcie mają problemy z regulowaniem swoich zobowiązań hurtowniom, a te z kolei swoim dostawcom, czyli producentom towarów i m.in. artykułów spożywczych. Nie pomagają tu także niedziele wolne od handlu. Z przeprowadzonych na nasze zlecenie badań wynika, że część osób wydaje z tego powodu mniej pieniędzy w sklepach, więcej przeznacza natomiast na wyjścia do kina czy do restauracji” - dodał Grzelczak.

W III kwartale w części branż zaległości też spadły. W największym stopniu - o ponad 9% (blisko 15 mln zł) - wśród firm zajmujących się wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. Prawie 9% zmniejszyły się zaległości firm z sektora opieka zdrowotna (51 mln zł) i ponad 6% z sektora informacji i komunikacji (33 mln zł).

Nieznacznie spadła suma zaległości transportu. W sektorze tym przybyło jednak firm z problemami finansowymi i w rezultacie ich odsetek wzrósł z 8,7% do 8,9%. Obecnie to wśród firm transportowych istnieje największe ryzyko zawarcia kontraktu z firmą, która nie zapłaci w terminie swoich zobowiązań. Po tym, jak do 8,8% z 9,2% zmniejszył się odsetek niesolidnych firm zajmujących się dostawą wody, gospodarowaniem ściekami i odpadami oraz działalnością związana z rekultywacją, transport jest sektorem w którym jest najwięcej firm niepłacących na czas.

Na trzeciej pozycji znajduje się górnictwo i wydobycie, w którym 8,2% przedsiębiorstw ma zaległości, o 0,3 pkt proc. mniej niż w poprzednim kwartale. Powyżej średniej dla ogółu przedsiębiorstw wypadają jeszcze firmy z sektora zakwaterowanie i gastronomia, gdzie udział niesolidnych płatników dochodzi do 6,5%. Jednocześnie, pomimo przyrostu zaległości, spadł udział firm z problemami wśród przedsiębiorstw handlowych i budowlanych. Jest ich obecnie po 5,7%, podczas gdy kwartał wcześniej było to 5,8%.

Zaprezentowane zestawienie bierze pod uwagę dłużników zgłoszonych do BIG InfoMonitor (firmę można wpisać po 30 dniach od terminu płatności przy zaległości na kwotę min. 500 zł) oraz firmowe kredyty z BIK, przeterminowane o 30 dni, przy opóźnionej kwocie wynoszącej co najmniej 500 zł. Wyliczając udział niesolidnych dłużników w danym sektorze, uwzględnione zostały przedsiębiorstwa działające, zawieszone oraz zamknięte, podsumowano.

Czytaj też:Długi firm rosną

(ISBnews), DS

Komentarze