Informacje

Rośnie wartość transakcji dokonanych kartami  / autor: Pixabay.com
Rośnie wartość transakcji dokonanych kartami / autor: Pixabay.com

Rośnie wartość transakcji kartami

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 stycznia 2020, 11:40

  • Powiększ tekst

Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 208,6 mld zł w III kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 12,2% r/r i o 4% w ujęciu kwartalnym, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

W III kwartale 2019 r. przy użyciu kart dokonano transakcji na łączną kwotę 208,6 mld zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału ich wartość zwiększyła się o 7,8 mld zł, co stanowi wzrost o 4%. Natomiast na przestrzeni ostatniego roku wartość transakcji kartami zwiększyła się o 12,2% - czytamy w „Informacji o kartach płatniczych III kwartał 2019 r.”

Udział transakcji gotówkowych w ogólnej wartości transakcji wyniósł w III kw. ub.r. 53,5% a na przestrzeni ostatniego roku wskaźnik ten zmniejszył się o 3,5 punktu procentowego. Jako transakcje gotówkowe rozumiane są wypłaty gotówkowe z bankomatów, wypłaty z kas banków oraz wypłaty sklepowe cash back, podał bank centralny.

W III kwartale 2019 r. średnia wartość transakcji (gotówkowych oraz bezgotówkowych) przeprowadzonej przy użyciu karty płatniczej wyniosła 124 zł i była niższa niż w poprzednim kwartale (124,7 zł). Innym wskaźnikiem charakteryzującym zachowania użytkowników kart płatniczych jest średnia liczba transakcji przeprowadzanych pojedynczą kartą. W III kwartale 2019 r. na jedną kartę przypadały średnio 40 przeprowadzonych transakcji (w poprzednim kwartale było to średnio 38 transakcji) - czytamy dalej.

W III kwartale 2019 r., według danych przekazanych przez banki, przeprowadzono 1,508 mld transakcji bezgotówkowych, czyli więcej o 74 mln transakcji niż w poprzednim kwartale, co stanowiło wzrost o 5%.

Wskaźnik liczby transakcji bezgotówkowych w dłuższym okresie wykazuje tendencję rosnącą. I tak, porównując III kwartał 2019 r. do analogicznego okresu w 2018 r., liczba transakcji była większa o 23%, a porównując do 2017 r., była większa o 51%. Dane jednoznacznie wskazują, że na rynku polskim rośnie skłonność klientów do realizowania płatności bezgotówkowych przy użyciu kart płatniczych. Wzrost liczby transakcji bezgotówkowych jest przede wszystkim rezultatem coraz bardziej powszechnego korzystania z kart zbliżeniowych oraz rosnącej sieci akceptacji kart - wskazał bank centralny.

Z danych uzyskanych od agentów rozliczeniowych wynika, że w III kwartale 2019 r. zarejestrowano 1,5 mld transakcji, czyli więcej o 71,3 mln (wzrost o 5%) w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wskaźnik liczby transakcji w dłuższym okresie prezentuje jednak tendencję rosnącą. I tak, liczba transakcji na przestrzeni ostatniego roku wzrosła o 21%, a na przestrzeni dwóch ostatnich lat wzrosła o 47%, podał także NBP.

Obecnie karty zbliżeniowe stanowią 86% wszystkich kart płatniczych w Polsce. Na koniec września 2019 r. wydanych było 36,2 mln kart płatniczych z funkcją płatności zbliżeniowej.

Na koniec września 2019 r. wszystkich zbliżeniowych instrumentów płatniczych, bazujących na kartach płatniczych - wliczając w to także: gadżety, stickery czy karty zainstalowane w telefonie - było łącznie 39,2 mln. W III kwartale br. przybyło ich 822 tys. szt., co stanowi wzrost o 2% - podkreślono w raporcie.

W III kwartale 2019 r. kartami płatniczymi w formie zbliżeniowej w Polsce przeprowadzono łącznie ponad miliard transakcji - dokładnie było to 1 mld 241 mln transakcji. W porównaniu do poprzedniego kwartału (1,155 mld) liczba transakcji uległa zwiększeniu o 86,5 mln, co stanowi wzrost o 8%. W III kwartale 2019 r. udział płatności zbliżeniowych w ogólnej liczbie bezgotówkowych płatności kartowych wynosił 88,8% (w poprzednim okresie wynosił 86,3%)” - czytamy dalej.

Łączna wartość przeprowadzonych bezgotówkowych transakcji zbliżeniowych wyniosła 66,3 mld zł. W porównaniu do kwartału poprzedniego wartość tych transakcji zwiększyła się o 4,1 mld zł, co stanowi wzrost o 7%. Udział transakcji zbliżeniowych w całości obrotów bezgotówkowych przeprowadzanych kartami płatniczymi wyniósł 80,4% (w poprzednim okresie wynosił 77,6%).

Na koniec III kwartału 2019 r. znajdowało się na rynku polskim 42,1 mln kart płatniczych, to jest o 68 tys. kart więcej niż w czerwcu br. (co stanowi nieznaczny wzrost o 0,2%). Podstawową kategorią kart w Polsce są karty debetowe (80,5%). Łączna liczba kart debetowych wyniosła 33,9 mln szt. i zwiększyła się o 473 tys. (wzrost o 1%). Drugą kategorią kart najczęściej spotykanych w Polsce są karty kredytowe (13,8%), których łączna liczba wyniosła w Polsce 5,82 mln szt. Liczba kart kredytowych na przestrzeni III kwartału 2019 r. zmniejszyła się o 9 tys. (spadek o 0,2%)” - podsumowano w informacji.

NBP zwraca uwagę, że liczba terminali w Polsce w ostatnich miesiącach stale wzrasta. Od końca 2017 r. przybyło 234 tys. dodatkowych urządzeń. Na koniec września 2019 r. liczba terminali POS na rynku polskim wynosiła 868 tys., czyli w kwartale przybyło 14,5 tys. nowych urządzeń, co stanowi wzrost o 2%.

Rozwój rynku akceptacji następuje także pod względem przystosowania do korzystania przez klientów z płatności zbliżeniowych. Na podstawie danych pozyskanych przez NBP od agentów rozliczeniowych, na koniec września 2019 r. w Polsce było 867,7 tys. terminali akceptujących instrumenty płatnicze wyposażone w funkcję zbliżeniową. Warto podkreślić, że w Polsce wszystkie dostępne na rynku terminale POS są przystosowane do obsługi kart zbliżeniowych. W III kwartale 2019 r. średnia wartość pojedynczej transakcji zbliżeniowej wyniosła 53 zł (w poprzednim kwartale wynosił 54 zł) - czytamy dalej w raporcie.

Na koniec września 2019 r. w Polsce było 22.593 bankomatów. Na przestrzeni III kwartału 2019 r. liczba bankomatów zmalała o 215 urządzeń (spadek o 0,9%). Ta zmiana stanowi potwierdzenie tendencji spadku liczby bankomatów (występującej już we wcześniejszych okresach), podał także bank centralny.

Czytaj też: Rada nie boi się inflacji

ISBnews, KG

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych