Informacje

Posiedzenie sejmu / autor: PAP/Marcin Obara
Posiedzenie sejmu / autor: PAP/Marcin Obara

Od września podwyżki dla nauczycieli

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 stycznia 2020, 20:35

    Aktualizacja: 23 stycznia 2020, 20:36

  • 0
  • Powiększ tekst

Sejm przyjął w czwartek ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 r., czyli tzw. ustawę okołobudżetową wraz z poprawkami i rządową autopoprawką dot. wynagrodzeń dla nauczycieli.

Za przyjęciem ustawy głosowało 234 posłów, przeciw było 219, nikt się nie wstrzymał.

Rządowy projekt ustawy sejmowa komisja finansów rozpatrywała we wtorek i przyjęła poprawki o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym. W czwartek przed południem, w związku ze złożeniem w trakcie drugiego czytania poprawek przez posłów opozycji, Sejm skierował projekt do komisji finansów publicznych, która jednak wydała negatywne opinie do proponowanych zmian.

We wtorek posłowie przyjęli rządową autopoprawkę przewidującą, że podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową określoną dla nauczycieli w ustawie budżetowej na rok 2020, następuje „nie później” niż do dnia 30 września 2020 r., z wyrównaniem od 1 września.

W uzasadnieniu do autopoprawki napisano, że projektowany przepis „ma na celu szczegółowe uregulowanie terminu wypłaty podwyżki wynagrodzenia nauczycieli o 6 proc. przewidzianej od dnia 1 września 2020 r. Ustawa - Karta Nauczyciela w art. 30 ust. 11 określa termin wypłaty podwyższonego wynagrodzenia jedynie w przypadku, gdy wzrośnie ono od dnia 1 stycznia danego roku, natomiast brak jest regulacji dotyczącej wypłaty tego wynagrodzenia w związku z podwyżką zaplanowaną w ciągu roku kalendarzowego. Przepis ten ma zatem charakter stricte techniczny - określa termin wypłaty podwyżki wynagrodzenia nauczycieli oraz obowiązek ich wyrównania od dnia 1 września 2020 r.” - czytamy.

Projekt tzw. ustawy okołobudżetowej jest ściśle związany z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2020.

Przedłożone propozycje zmian niektórych ustaw znajdują swoje odzwierciedlenie i wymierną korelację w kwotach ujętych w projekcie budżetu państwa na rok 2020 i wiążą się z prawidłową realizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy okołobudżetowej.

Jak tłumaczy resort finansów, projekt ustawy okołobudżetowej jest nierozerwalnie związany z budżetem i jest niezbędny dla prawidłowej jego realizacji. Do najważniejszych zmian zawartych w projekcie należą m.in. regulacje dotyczące Funduszu Pracy. Przewidują one, że ponad 2,2 mld zł z tego funduszu zostanie wydane na finansowanie staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych. Przewidziano finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (kwotą 310 mln zł) refundacji pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników.

Projekt zabezpiecza środki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla w części budżetowej Prezesa ZUS, zabezpiecza też możliwość finansowania wydatków związanych z modernizacją wyposażenia służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa (433,1 mln zł)

Czytaj też: Maląg: Pracujemy nad tym, żeby seniorom było lepiej (WIDEO)

PAP, KG

Powiązane tematy

Komentarze