Informacje

Pekao, konferencja wynikowa / autor: Fratria
Pekao, konferencja wynikowa / autor: Fratria

Wyniki Pekao. Lider w zarządzaniu ryzykiem z silną bazą

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 lutego 2020, 11:28

    Aktualizacja: 27 lutego 2020, 16:38

  • 1
  • Powiększ tekst

Bank Pekao S.A. w 2019 roku: Rok rekordów komercyjnych, wzrostu efektywności i odpowiedzialnego zarządzania

Wzrost powtarzalnego zysku netto o 10 proc., wzrost dochodów komercyjnych o 12 proc., najlepsza w sektorze poprawa wskaźnika kosztów do dochodów, ponad 200 mld zł aktywów i rekordowa akwizycje nowych klientów, przy jednoczesnym usprawnianiu procesów biznesowych. Jak podali przedstawiciele zarządu Banku Pekao SA, miniony rok pokazał konsekwencję i skuteczność w realizacji strategii banku i jego odporność na ryzyka systemowe. W oparciu o trzy filary – wzrost i efektywność, innowacyjność i troskę o klienta oraz odpowiedzialny biznes – Pekao osiągnęło największą sumę bilansową w historii, przekraczając 200 mld zł. Dochodowość banku rosła dwucyfrowo we wszystkich segmentach działalności biznesowej, dzięki największej do tej pory akwizycji nowych klientów. Dzięki transformacji cyfrowej, bank osiągnął najlepszą w sektorze poprawę efektywności operacyjnej, utrzymując wiodącą pozycję w zakresie zarządzania ryzykiem.

Rok 2019 był rokiem rekordów komercyjnych, wzrostów efektywności i odpowiedzialnego zarządzania. To był rok, który pokazał skuteczność w zarządzaniu. Możemy się pochwalić najlepszą sumę bilansową w historii. Jestem dumny, że mogę państwu powiedzieć, że zostaliśmy uznani za najlepszy bank inwestycyjny w Europie Środkowo-Wschodniej - powiedział Marek Lusztyn, prezes banku Pekao SA. - To bank najbardziej odporny na ryzyka systemowe, a jednocześnie lider finansowania transformacji energetycznej w Polsce. Zajęliśmy trzecie miejsce w Europie w stress testach Europejskiego Nadzoru Bankowego. Patrząc na perspektywę wzrostu to był rok bezprecedensowego przyspieszenia aktywności biznesowej. Trzykrotnie przyspieszyliśmy dynamikę przychodów komercyjnych od 2017 roku. To największa dynamika, jaką nasz bank notował od dekady - dodał.

Skonsolidowany zysk netto Pekao S.A. w 2019 r. wzrósł o 10 proc. r/r (w ujęciu porównywalnym) i nominalnie wyniósł 2,165 mld zł. Miniony rok przyniósł bardzo dobre rezultaty działalności komercyjnej. Bankowość detaliczna, MŚP i korporacyjna odnotowały dwucyfrową, najwyższą od dekady dynamikę wzrostu dochodów komercyjnych o 12 proc. Aktywa Grupy osiągnęły rekordowy poziom 200 mld zł i były wsparte 8 proc. wzrostem portfela kredytów. Pekao utrzymał pozycję lidera w zakresie efektywności kosztowej w 2019 r. Bank obniżył powtarzalny wskaźnik kosztów do dochodów do poziomu 41 proc. na koniec roku, będąc na dobrej drodze do osiągnięcia celu strategicznego 40 proc. w 2020 r.

Wolumen kredytów i tak dobre wyniki finansowe notowaliśmy praktycznie w każdym segmencie biznesowym - powiedział prezes Pekao SA.

Pekao jako pierwszy w Polsce wprowadził możliwość zakładania konta na selfie. Liczba użytkowników bankowości mobilnej nieustannie rośnie. Na koniec 2019 r. bank miał ich 1,7 mln, czyli o 33 proc. więcej niż rok wcześniej i dwa razy więcej niż w 2017 r. Bank odnotował rekordową sprzedaż kont osobistych na poziomie 455 tys., czyli 12 proc. wyższą niż rok wcześniej.

Odpowiedzialne podejście do bankowości, w którym klient i jego dobro są najważniejsze, przekłada się także na pozytywnie na wyniki banku, jak i jego odporność na ryzyka i obciążenia sektorowe. Bank utrzymuje czołową pozycję w sektorze w zakresie kosztów zarządzania ryzykiem – wskaźnik ten na koniec 2019 r. osiągnął poziom 43 pb.

Rezultaty banku za 2019 oddają strategię zrównoważonego wzrostu i odpowiedzialnego podejścia do bankowości, w którym klient i jego dobro są dla nas najważniejsze. Takie podejście pozwala nam generować powtarzalne wyniki. Szczególnie ważny jest dla nas wzrost innowacyjności – jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy możliwość zakładania konta na selfie, a aplikacja mobilna PeoPay jest doceniana przez specjalistów na całym świecie. Takie podejście doceniają również nasi klienci – w minionym roku mieliśmy rekordową akwizycję nowych klientów – powiedział Marek Lusztyn, prezes Pekao. Otwieramy nową dekadę w historii Banku Pekao z aktywami po raz pierwszy przekraczającymi 200 mld zł, a nasze wyniki stawiają nas w gronie najszybciej rosnących banków w Polsce. Jesteśmy liderem efektywności kosztowej i utrzymaliśmy wiodącą pozycję w zarządzaniu ryzykiem.

Suma bilansowa po raz pierwszy powyżej 200 mld zł

Dzięki efektywnej działalności komercyjnej w 2019 roku znacznie zwiększyła się skala operacji banku i w efekcie suma bilansowa po raz pierwszy przekroczyła 200 mld zł. Dynamicznie rozwijała się baza zarówno oszczędności, zwłaszcza detalicznych, jak i kredytów, w szczególności w bankowości detalicznej i kredytów hipotecznych. Wzrost finansowania działalności klientów przekroczył 8 proc. r/r, a wzrost zobowiązań wobec klientów wyniósł 5,4 proc. r/r, w tym depozytów detalicznych o blisko 9 proc.

Wynik z tytułu odsetek w 2019 r. wzrósł rok do roku o 9,5 proc. do 5,47 mld zł, wsparty również wyższymi marżami. Wynik z tytułu prowizji i opłat wzrósł o 2,9 proc. do 2,53 mld zł, głównie dzięki wyższym prowizjom kredytowym, działalności kartowej oraz wyższym przychodom związanym z transakcjami walutowymi.

Ekspansja banku odbywa się przy zachowaniu ostrożnego podejścia do zarządzania ryzykiem. Koszty ryzyka w  2019 r. wyniosły 43 pb, zgodnie z szacunkami zarządu.

Był to trudny rynek i rok dla funduszy inwestycyjnych, a my notujemy bardzo duży wzrost. Byliśmy zawsze jednym z najbezpieczniejszych banków w sektorze i to się nie zmieniło. Pozostajemy jednym z najbezpieczniejszych banków w Europie - skomentował Tomasz Kubiak, wiceprezes Pekao SA, nadzorujący działalność Pionu Finansowego. - Rośnie nam zysk operacyjnych brutto. To efekt nożyc operacyjnych. Chcemy utrzymać ten efekt dzięki wysokim przychodom i bieżącej dyscyplinie kosztowej. Mamy szalenie dużo inicjatyw optymalizacji kosztów. Był to też świetny rok w akwizycji. Pomimo wyroku TSUE, który dotknął nas na kwotę 100 mln zł, jednak był to dla nas jeden z najniższych kosztów w sektorze. To dlatego, że dla nas w Pekao bezpieczeństwo zawsze było i jest bardzo ważne. My nigdy nie sprzedawaliśmy produktów, które mogą być szkodliwe dla klienta, albo narażać go na kłopoty - dodał.

Bank Pekao S.A. utrzymuje wysoką bazę kapitałową oraz solidny profil płynnościowy. Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie grupy na koniec zeszłego roku wyniósł 17,1 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 znalazł się na poziomie 15 proc. Relacja kredytów netto do depozytów wyniosła na koniec 2019 roku 91 proc. Depozyty klientów indywidualnych w banku wzrosły w 2019 roku o 9 proc., więcej niż wynosiła dynamika rynkowa. Jako jeden z najbardziej odpornych na zawirowania banków w Europie Pekao zapewnia szczególne bezpieczeństwo oszczędności klientów (Pekao wśród liderów stress-testów EBA).

Pekao wyniki / autor: Fratria
Pekao wyniki / autor: Fratria

Dynamika kosztów operacyjnych nieprzerwanie pozostaje poniżej poziomu inflacji, pomimo bieżących inwestycji w transformację operacyjną i cyfryzację.

Zeszły rok był rekordowy pod względem liczby nowo otwartych kont dla klientów indywidualnych. W całym Bank Pekao otworzył ich aż 455 tys., czyli 12 proc. więcej niż rok wcześniej i 65 proc. więcej niż w 2017 roku. W tym roku celem dla Pekao jest otwarcie 0,5 mln nowych rachunków.

Bank umacnia wiodącą pozycję wśród banków zorientowanych na pozyskanie młodych klientów. W 2019 roku liczba pozyskanych nowych klientów w wieku 13 – 17 lat była o 60 proc. wyższa w porównaniu do 2018 roku, a wzrost liczby pozyskanych klientów do 26 roku życia wyniósł 26 proc. r/r.

Otwarcie banku na młodych i mobilnych klientów przekłada się na stały wzrost liczby aktywnych użytkowników bankowości mobilnej. Na koniec zeszłego roku było ich prawie 1,7 miliona o jedną trzecią więcej niż rok wcześniej i dwa razy więcej niż w 2017 roku. Przynosi również efekty widoczne w sprzedaży produktów banku. Nawet 20 procent nowych kont zakładanych jest z wykorzystaniem kanałów zdalnych, a 40 procent pożyczek gotówkowych jest sprzedawana online lub przez aplikację mobilną PeoPay.

W minionym roku bank zaproponował klientom szereg ciekawych rozwiązań. Wdrożył nowy serwis transakcyjny Pekao24 oparty o rozwiązania omnichannel czy dodatkowe funkcje w aplikacji PeoPay (m.in. przelewy na telefon BLIK, Google Asystent, Garmin Pay, FitBit Pay i autoryzację mobilną).

Jak deklarują przedstawiciele zarządu, Pekao jest bankiem odpowiedzialnym społecznie, przywiązującym wysoką wagę do zrównoważonego rozwoju i inicjatyw przyjaznych środowisku naturalnemu.

Bank wspiera transformację energetyczną. W 2019 r. przeznaczył ponad 1,2 mld zł na finansowanie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Finansował m.in. budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce – Potęgowo na Pomorzu, a niedawno rozpoczął akcję „Zadbaj o dobry klimat”, czyli nową ofertę Pożyczki Ekspresowej na cele ekologiczne, a dla klientów z obszaru MŚP wprowadził do oferty kredyt PrzEKOrzystny na zakup paneli fotowoltaicznych.

Wewnątrz organizacji, Pekao systematycznie termomodernizuje swoje budynki i zakłada na nich instalacje fotowoltaiczne. Upraszcza także procedury wewnętrzne, co pozwala na znaczne oszczędności w zakresie materiałów oraz rozwija ekologiczny wolontariat – sadzenie drzew oraz czyszczenie lasów i parków. Dba również o równouprawnienie i brak dyskryminacji w środowisku pracy. Za te działania został wyróżniony włączeniem do globalnego indeksu Bloomberg Gender-Equality jako jedyna firma w Polsce i jedna z nielicznych w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ponad 200 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 25 mld zł. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

mw

Powiązane tematy

Komentarze