Informacje

Ministerstwo Finansów / autor: Fratria
Ministerstwo Finansów / autor: Fratria

MF: Istnieje możliwość nowelizacji budżetu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 12 marca 2020, 13:30

  • 0
  • Powiększ tekst

MF analizuje sytuację dotyczącą wpływu koronawirusa na polską gospodarkę, nowe prognozy makro-fiskalne zostaną przedstawione pod koniec kwietnia, ustawa o finansach publicznych pozwala na nowelizację budżetu - poinformowało PAP w czwartek Ministerstwo Finansów.

PAP zapytała Ministerstwo Finansów, czy realne jest utrzymanie tegorocznego budżetu bez deficytu oraz czy MF planuje zmianę tegorocznych parametrów makroekonomicznych, na podstawie których opracowano budżet oraz czy rozważana jest nowelizacja budżetu.

Analizujemy sytuację dotyczącą wpływu koronawirusa na polską gospodarkę. Nowe prognozy makro-fiskalne zostaną przedstawione pod koniec kwietnia w opracowywanej obecnie aktualizacji Programu konwergencji - odpowiedziało PAP biuro prasowe resortu finansów.

Ustawa Budżetowa na rok 2020 po rozpatrzeniu przez Senat i wprowadzeniu poprawek wróciła do Sejmu, wczoraj na komisji Finansów Publicznych Sejm odrzucił poprawki Senatu. Prace nad ustawą nie są jeszcze zakończone, oczywiście zgodnie z ustawą o finansach publicznych istnieje możliwość nowelizacji budżetu - dodano.

W środę sejmowa komisja finansów publicznych zajmowała się poprawkami do budżetu na 2020 r. Negatywnie zaopiniowała wszystkie 94 zgłoszone przez Senat wnioski.

Najważniejsze z senackich poprawek zakładają: przeznaczenie ponad 1,9 mld zł na onkologię; zwiększenie o 4,6 mld zł subwencji oświatowej na wynagrodzenia nauczycieli; dodatkowy 1 mld zł na walkę ze smogiem. Senatorowie zaproponowali ponadto, by przesunąć do Kancelarii Senatu 110 mln zł na finansowanie zadań związanych z Polonią.

Senat zgodził się także zwiększyć finansowanie Państwowej Inspekcji Pracy o 5 mln zł, Rzecznika Praw Obywatelskich o 6 mln zł, przeznaczyć blisko 4 mln zł na Europejskie Centrum Solidarności.

Zgodzono się też przeznaczyć 200 mln zł dla gmin na terenach, na których znajdują się parki narodowe, oraz 137 mln zł na podwyżki dla pracowników administracji sądowej.

Uchwalony przez Sejm budżet na 2020 r. zakłada, że będzie zrównoważony, czyli że wydatki i dochody państwa będą takie same, po 435,3 mld zł.

W ustawie budżetowej na 2020 r. - uchwalonej przez Sejm 14 lutego - założono, że w tym roku PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc., inflacja utrzyma się na poziomie 2,5 proc., a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent sięgnie nominalnie 6,3 proc. Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet na 2020 r. spełnia kryteria deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.

Według rządu ustawa przewiduje środki m.in. na: rozszerzony program Rodzina 500 plus (w 2020 r. przeznaczone będzie 39,2 mld zł); tzw. trzynastki dla emerytów i rencistów; podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. oraz podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r.; wypłatę 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, w ramach programu „Dobry start”; wypłatę świadczenia 4000 zł związanego z programem „Za życiem”; program „Mama4+”; waloryzację emerytur i rent od 1 marca 2020 r. na poziomie 103,2 proc. wraz z gwarantowaną minimalną podwyżką 70 zł. Wzrosnąć ma również najniższa emerytura do 1200 zł. Rząd szacuje, że wzrost emerytur kosztować będzie ok. 8,7 mld zł.

Wśród wydatków znalazły się także: program „Senior+”; wyższe wydatki na obronę narodową (o ok. 5 mld zł więcej niż w 2019 r.); wzrost płac w budżetówce; inwestycje kolejowe i drogowe; realizacja zadań finansowanych Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Czytaj też: [Ogłoszenie pandemii podsyca panikę](https://wgospodarce.pl/analizy/76494-ogloszenie-pandemii-podsyca-panike0

PAP, KG

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze