Informacje

Osoby niepełnosprawne uzyskją nową pomoc  / autor: Pixabay
Osoby niepełnosprawne uzyskją nową pomoc / autor: Pixabay

PFRON: 500 zł miesięcznie dla osoby niepełnosprawnej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 3 kwietnia 2020, 17:30

  • 0
  • Powiększ tekst

500 zł miesięcznie przez trzy miesiące dla osoby niepełnosprawnej, która nie może w związku z koronawirusem korzystać z warsztatów terapii zajęciowej, a także środki dla samorządów powiatowych, które zorganizują dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych w tym czasie. Maksymalna wysokość refundacji udzielonej jednemu powiatowi to aż to 100 tys. złotych.

To propozycja nowego programu pomocowego PFRON (Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), na który przeznaczone zostało 230 mln zł.

Fundusz wprowadza konkretne rozwiązania dla grup zaangażowanych w rehabilitację zawodową i społeczną osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Fundusz rozpoczyna właśnie kampanię informacyjną „PFRON wspiera Ciebie”.

Fundusz wprowadza konkretne rozwiązania dla grup zaangażowanych w rehabilitację zawodową i społeczną osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ze wsparcia mogą skorzystać zarówno same osoby niepełnosprawne, jak i ich opiekunowie, pracodawcy, a także działające na ich rzecz samorządy czy organizacje pozarządowe.

„PFRON wspiera Ciebie” to pakiet bardzo konkretnych rozwiązań, zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i ich otoczenia, które w okresie pandemii koronawirusa mają pomóc im w trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli – mówi Krzysztof Michałkiewicz, prezes zarządu PFRON. – Naszym celem jest wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych na rynku pracy i okazanie im solidarności.

Dzięki zapisom w specustawie PFRON zwiększy kwoty dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Nowe, dużo wyższe stawki będą przysługiwać przedsiębiorcom, którzy zatrudniają osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, a także osoby niewidome oraz te z orzeczoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem rozwojowym czy epilepsją.

Dofinansowania i ulgi

– Mając na uwadze trudną sytuację przedsiębiorców, wprowadzamy specjalne ulgi we wpłatach obowiązkowych. Poprzez odroczenie terminu płatności lub rozłożenie należności na raty chcemy zapewnić bezpieczne funkcjonowanie ich firm – mówi Krzysztof Michałkiewicz.

Przedsiębiorcy chcący skorzystać z wprowadzonych udogodnień powinni wypełnić wniosek i przesłać go online wraz z niezbędnymi dokumentami.

Również organizacje pozarządowe, w przypadku spowodowanych epidemią trudności w realizacji umów, będą mogły zrealizować część zaplanowanych w tym czasie projektów w terminie późniejszym. Niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie – jak przekonuje Fundusz – nie będzie skutkowało zwrotem dotacji.

Nowy program PFRON

Jednak największą zmianą jest uruchomienie przez PFRON specjalnego programu, który pozwoli na szybkie i efektywne reagowanie na potrzeby osób dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa.

Do uruchomienia programu potrzebny był tylko podpis prezydenta pod specustawą, która zezwala na przesunięcia środków w budżecie PFRON. Na ten cel przeznaczono blisko 230 mln złotych.

Program Rady Nadzorczej PFRON pozwoli dofinansować koszty domowej opieki tym osobom niepełnosprawnym, które z powodu epidemii nie mogą korzystać ze zorganizowanych zajęć.

Program zakłada środki w wysokości do 500 zł miesięcznie dla jednej osoby niepełnosprawnej, wypłacane przez okres trzech miesięcy. Wnioski można składać od kwietnia w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Środki z nowego programu trafią też do samorządów powiatowych, które zorganizują dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych w tym czasie. Maksymalna wysokość refundacji udzielonej jednemu powiatowi to aż to 100 tys. złotych.

– Mimo wstrzymania zajęć w warsztatach terapii zajęciowej i pracy w zakładach aktywności zawodowej podtrzymamy środki na utrzymanie tych placówek – dodaje prezes PFRON. Organizator zakładu może też ubiegać się o rekompensatę wynagrodzenia wypłaconego niepełnosprawnym pracownikom.

Tarcza dla osób niepełnosprawnych

W ramach zaproponowanej przez rząd tzw. tarczy antykryzysowej, o 60 dni od momentu zniesienia epidemii ważność zachowają kończące się w tym czasie okresowe orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Same orzeczenia mogą zaś być wydane bez bezpośredniego badania stanu zdrowia. Do wydania decyzji może wystarczyć załączona do wniosku dokumentacja.

Czytaj także:PFRON w końcu zmniejsza biurokrację wobec firm

O dwa miesiące od czasu odwołania epidemii wydłużona zostanie też ważność kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz legitymację emeryta-rencisty. Podobne przepisy obejmą czasowe orzeczenia o niezdolności do pracy oraz orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Stan epidemii i obostrzenia z nim związane to dla nas wszystkich, instytucji publicznych i całego społeczeństwa, nowe doświadczenie. Cieszę się, że podchodzimy do niego odpowiedzialnie, z rozwagą i troską o dobro najbardziej potrzebujących – zaznacza Krzysztof Michałkiewicz.

gr

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze