Informacje

Potężny wzrost zadłużenia firm / autor: www.sxc.hu
Potężny wzrost zadłużenia firm / autor: www.sxc.hu

Potężny wzrost zadłużenia firm

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 16 kwietnia 2020, 07:30

  • 4
  • Powiększ tekst

Do 32,56 mld zł, czyli zaledwie o 1 proc., wzrosły zaległości firm wobec partnerów biznesowych i banków od grudnia 2019 r. do końca lutego 2020 r. - wynika z bilansu Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK dot. okresu przed pandemią. Wynik ten to m.in, efekt spadku zadłużenia w budownictwie.

Dodano, że odsetek firm z problemami w spłacie zobowiązań pozostał na takim samym poziomie jak na zakończenie 2019 r. i wyniósł 5,9 proc.

CZYTAJ TEŻ: 5,5 mld zł dla Alior Banku z BGK

Jak powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, kwota płatności przeterminowanych powyżej 30 dni, na minimum 500 zł, od grudnia 2019 r. wzrosła jedynie o 310 mln zł (1 proc.) - m.in. dzięki spadkowi zaległości jakie ma budownictwo. „Rok 2020 zapowiadał się nieźle. Udział firm z problemami we wzajemnych rozliczeniach od grudnia 2019 r. nie zmienił się, po tym jak w czwartym kwartale spadł z 6,2 proc. do 5,9 proc.” - wyjaśnił. Z kolei kwota przeterminowanych zobowiązań wzrosła przez styczeń i luty o 310 mln zł, to niemal dwukrotnie mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku - dodał.

Pierwsze trzy miejsca na liście sektorowych dłużników zajmują na koniec lutego: handel, którego niespłacone w terminie zobowiązania wyniosły 7,6 mld zł (23 proc. łącznej kwoty opóźnionych zobowiązań), przemysł z 5,61 mld zł (17 proc.) oraz budownictwo z 5,0 mld zł (15 proc.) niespłaconych zobowiązań. Czwarty jest transport z kwotą 2 mld zł i ponad 6 procentowym udziałem w sumie zaległości.

Według szefa BIG InfoMonitor, widać już, że konsekwencje pandemii są dla gospodarki dotkliwe i przełożą się na płynność finansową wielu firm, powodując, że nie będą one w stanie regulować zobowiązań tak jak wcześniej. W trudnym położeniu znalazł się transport, który już w minionym roku notował znaczące przyrosty zaległości wobec swoich kontrahentów - zaznaczył. „Nie jest dobrze w obsłudze rynku nieruchomości, której sparaliżowany handel czy firmy z innych sektorów mogą nie uregulować czynszu. Jeszcze gorzej aktualnie jest w branży zakwaterowania i gastronomi; sparaliżowana gospodarka daje się też we znaki firmom usługowym z sektora działalność profesjonalna i naukowa, który jeszcze w lutym charakteryzował się wzorową solidnością płatniczą, bo udział nierzetelnych płatników wyniósł tu jedynie ok. 3 proc.” - wyliczył.

Jak wynika z wyliczeń BIG InfoMonitor i BIK, w ciągu dwóch pierwszych miesięcy tego roku - podobnie jak w całym ubiegłym - jedne z najwyższych przyrostów zaległości miał transport (blisko 4 proc.). W efekcie kwota przeterminowanych zobowiązań tego sektora wzrosła do 2 mld zł, a odsetek firm z problemami z 9 proc. - do 9,1 proc.

Z początkiem roku przyspieszył też wzrost przeterminowanych płatności firm rolnych (o niemal 9 proc.). Powiększyły się też zaległości handlu z 7,52 mld zł do 7,6 mld zł oraz przemysłu - z 5,57 do 5,61 mld zł. Natomiast budownictwo obniżyło zadłużenie z 5,13 do 5 mld zł.

Eksperci zaznaczyli, że konsekwencje kryzysu w zaległościach przedsiębiorstw będą widoczne najwcześniej około maja. „By wpisać dług do rejestru musi on być opóźniony o minimum o 30 dni od wyznaczonego na fakturze terminu, a przed wpisem wierzyciel ma obowiązek wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty” - wyjaśniła Halina Kochalska z BIG InfoMonitor. Dodała, że od wysłania zobowiązany jest poczekać 30 dni, by dać szansę dłużnikowi na spłatę. Wprawdzie wezwanie można przekazać przed upływem 30-dniowego terminu przeterminowania wymaganego do zgłoszenia dłużnika do rejestru, ale nawet w takiej sytuacji informacje o braku płatności w marcu pojawią się w rejestrze dłużników najwcześniej w maju.

Szybciej kłopoty wynikające z pojawienia się koronawirusa będą widoczne w opóźnieniach kredytów notowanych w BIK. „Biorąc pod uwagę, że w prezentowanym zestawieniu zaległości przedsiębiorstw, uwzględniamy opóźnienia w spłacie rat kredytów na kwotę min. na 500 zł, przeterminowanych o co najmniej 30 dni, problemy, które z regulowaniem rat pojawiły się w drugiej połowie marca z powodu paraliżu gospodarki będą widoczne w kwietniu” - wskazała Kochalska.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze