Informacje

Giełda / autor: Pixabay.com
Giełda / autor: Pixabay.com

XTB z rekordowymi wynikami finansowymi

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 kwietnia 2020, 15:40

  • 0
  • Powiększ tekst

X-Trade Brokers Dom Maklerski opublikowało wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2020 roku. To najlepszy wynik kwartalny w historii, jaki udało się osiągnąć jednemu z największych brokerów na świecie.

Liczba nowych klientów w całej Grupie XTB w styczniu oraz lutym oscylowała na poziomie 4600, natomiast skokowo wzrosła, tak naprawdę w marcu, do ponad 12 000. Obecna, niespotykana od dawna zmienność na rynkach, pozytywnie przełożyła się na wyższe obroty, które w minionym kwartale 2020 roku były najwyższe w historii spółki. Cieszymy się że strategia przybrana przez nas w ostatnich latach przynosi efekty i w dalszym ciągu nie tylko planujemy umocnienie swojej pozycji w krajach, w których już prowadzimy biznes, ale również chcielibyśmy się skupić na ekspansji geograficznej – powiedział Omar Arnaout, CEO XTB.

Rekordowe przychody

Przychody operacyjne spółki wzrosły, w stosunku do I kwartału 2019 r., o 650 proc. do 306,7 mln zł. Jest to zdecydowanie rekordowy wzrost przychodów XTB. Spółka zwraca uwagę, że jednym z czynników decydujących o takim wyniku była wyjątkowa zmienność na rynkach finansowych i towarowych, spowodowana pandemią wirusa COVID-19 oraz stale rosnąca baza klientów przy wzroście obrotu liczonego w lotach, połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną w liczbie zawartych kontraktów w lotach. W konsekwencji obrót w lotach wzrósł o blisko 100 proc. do 784 tys.

Koszty

Koszty działalności operacyjnej XTB w I kwartale 2020 r. ukształtowały się na poziomie 72,5 mln zł, co daje 75 proc. wzrost w stosunku do porównywalnego okresu tj. Q1 2019, jednak należy zauważyć, że jest to wzrost bardzo efektywny, przynoszący znacznie wyższy wzrost przychodów i zysków. Najistotniejsze zmiany w tym segmencie wystąpiły w kosztach wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, kosztach marketingowych, kosztach prowizji oraz pozostałych usługach obcych, np. w następstwie poniesienia wyższych nakładów na usługi wsparcia informatycznego, systemy IT i licencje.

Rośnie baza klientów

XTB osiągnęło również świetne wyniki w przyciąganiu nowych klientów. W I kwartale 2020 r. spółka odnotowała kolejny rekord w liczbie nowych klientów, wynoszący 21 911, co daje wzrost o 220,2 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem, natomiast średnia liczba aktywnych klientów wzrosła o 105,3 proc. Daje to efekt spektakularnego przyrostu klientów są między innymi zoptymalizowana strategia sprzedażowo-marketingowa, sukcesywne wprowadzanie nowych produktów do oferty (instrumenty CFD oparte na indeksach sektorowych, akcje i ETF-y) oraz ekspansja na nowe rynki geograficzne.

CFD popularne wśród klientów

Duże zainteresowanie klientów XTB instrumentami CFD opartymi na notowaniach ceny ropy oraz kontraktu na gaz ziemny przełożyło się na największy przychód z CFD opartych na towarach w tym okresie. Natomiast CFD oparte na indeksach były drugą kategorią przyczyniającą się do wyniku tak wysokich przychodów. Wśród nich największą popularnością cieszył się instrument oparty o niemiecki indeks akcji DAX (DE30) oraz kontrakt na indeks zmienności notowany na amerykańskim rynku zorganizowanym (VIX).

Globalna ekspansja

XTB ze swoją silną pozycją rynkową oraz dynamicznie rosnącą bazą klientów coraz śmielej wchodzi na rynki pozaeuropejskie, konsekwentnie realizując strategię budowania marki globalnej. W 2020 r. Grupa zamierza zwiększyć penetrację rynków europejskich oraz dalej budować swoją obecność w Ameryce Łacińskiej, Azji i Afryce – takimi planami na przyszłość Spółka podsumowuje raport wyników finansowych pierwszego kwartału 2020 roku.

Czytaj też: Rynkowa przeplatanka optymizmu ze złym klimatem

KG/XTB

Powiązane tematy

Komentarze