Informacje

Dzieci mogą dziś wrócić do przedszkoli / autor: fot. Pixabay
Dzieci mogą dziś wrócić do przedszkoli / autor: fot. Pixabay

Żłobki i przedszkola od dziś otwarte!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 maja 2020, 07:21

  • 0
  • Powiększ tekst

Od 6 maja przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego oraz żłobki mogą być otwarte. Decyzje będą podejmowały organy prowadzące. Muszą przy tym stosować się do wytycznych Ministra Zdrowia oraz GIS.

Będziemy monitorowali sytuację na bieżąco. Dane dotyczące otwartych 6 maja placówek otrzymamy od kuratorów oświaty pod koniec dnia. Wtedy będziemy wiedzieli, jak wygląda sytuacja w kwestii zapewnienia opieki dla dzieci, których rodzice wyrazili taką chęć” - powiedziała rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska.

Poinformowała, że jeżeli dyrektor danej placówki nie ma możliwości otwarcia przedszkola od 6 maja br., ponieważ np. w tym momencie nie może spełnić wytycznych sanitarnych, wówczas może zawiesić na czas ograniczony działalność placówki, do momentu wypełnienia tych wytycznych. „Musi o tym jednak poinformować właściwego kuratora oświaty” - zaznaczyła.

Podkreślamy, że dla nas kluczowe jest bezpieczeństwo uczniów, kadry pedagogicznej oraz rodziców. Stąd szczegółowe wytyczne przygotowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Ujęto w nich kwestie takie jak m.in.: organizacja opieki, higiena, czyszczenie oraz dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, a także zalecenia dotyczące gastronomii” - przypomniała Ostrowska.

W ubiegłym tygodniu zapowiadając otwarcie edukacji przedszkolnej MEN podało, że ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej, a w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Wskazało, by pierwszeństwo miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W przypadku, gdy przedszkole nie będzie mogło przyjąć wszystkich chętnych dzieci, decyzja w tej sprawie ma należeć do organu prowadzącego. Według MEN, w przypadku samorządowych publicznych przedszkoli, których organem prowadzącym jest wójt/burmistrz/prezydent miasta, może on wskazać rodzicom inne przedszkole, które zapewni opiekę.

Resort edukacji poinformował też, że przedszkola będą przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze, a w miarę możliwości zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Jeżeli rodzice zdecydują się na pozostanie z dzieckiem w domu, do 24 maja będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on rodzicom dzieci do 8. roku życia.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego, a także żłobków grupy powinny liczyć do 12 dzieci (w uzasadnionych przypadkach do 14 dzieci) i przebywać w jednej wyznaczonej sali pod opieką tego samego opiekuna.

Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 mkw. na jedno dziecko i każdego opiekuna. Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Ponadto w sali, w której przebywać będą dzieci, nie może być zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki), a wykorzystywane przybory sportowe - piłki, skakanki, obręcze dokładnie czyścić lub dezynfekować. Dzieci zaś nie powinny przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

Opiekunowie między sobą powinni zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m, a osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie powinny podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych bliżej niż na 2 m. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem wynoszącym 2 m.

Sanepid wskazuje też na to, że do przedszkola czy żłobka mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Również opiekunowie muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

Sanepid rekomenduje też zakup przynajmniej jednego termometru na grupę, najlepiej bezdotykowego. Dodatkowo zaleca placówce, by miała zapewnioną możliwość szybkiego kontaktu z opiekunami lub z rodzicami dzieci. Powinna też otrzymać ich zgodę na zmierzenie temperatury ich dziecku, gdyby wystąpiły u niego niepokojące objawy chorobowe.

Gdyby tak się stało, należy je odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie poprosić opiekunów, aby je odebrali.

Ponadto dzieci powinny przebywać na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup, a sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem. Jednocześnie GIS przestrzega przed wyjściami grup poza teren placówki, np. na spacer do parku.

Zwraca też uwagę na odpowiednią higienę, czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń i powierzchni. Już przed wejściem do budynku powinien znajdować się płyn dezynfekujący wraz z informacją o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez wchodzące osoby dorosłe. Pilnować też należy, by każdy rodzic czy opiekun miał rękawiczki ochronne, zakryty nos i usta.

Sanepid wskazuje by przypominać dzieciom o częstym i dokładnym myciu rąk, przed jedzeniem, powrotem z placu zabaw czy po skorzystaniu z toalety. Zaleca wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcji przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.

Zgodnie z wytycznymi personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).

Sanepid rekomenduje też monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

GIS odnosi się też do zasad w przygotowywaniu, dostarczaniu i spożywaniu posiłków. Nie można korzystać z fontann i źródełek wody pitnej, a dzieci powinny korzystać z innych dystrybutorów wody pod okiem opiekuna. GIS rekomenduje też zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni C lub je wyparzać. Dostawcy cateringu powinni dostarczać je w pojemnikach wraz ze sztućcami jednorazowymi. Posiłki powinny być spożywane w miejscach do tego przeznaczonych.

Zajęcia stacjonarne w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach oraz żłobkach zostały zawieszone w połowie marca w związku z epidemią koronawirusa. Od 25 marca szkoły mają obowiązek prowadzenia zajęć zdalnie.

Zajęcia stacjonarne w szkołach są zawieszone do 24 maja. Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski pytany w poniedziałek czy można spodziewać się, że po 24 maja do szkół powrócą najmłodsi uczniowie - z klas I-III szkół podstawowych, odpowiedział: „To jest jeden z wariantów, które bierzemy pod uwagę, także i teraz w kontekście otwarcia przedszkoli”. „Zastanawialiśmy się nad uczniami klas młodszych, klas I-III. Na razie takiej decyzji jeszcze nie podjęliśmy, ale być może w końcu maja zdecydujemy się na otwarcie i możliwości opieki także w klasach młodszych” - powiedział szef MEN.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze