Informacje

Banknoty / autor: Fratria
Banknoty / autor: Fratria

ARP z pomocą dla polskich firm

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 maja 2020, 10:24

  • 0
  • Powiększ tekst

Polskie firmy obawiają się pogorszenia płynności finansowej i nie są to obawy bezpodstawne. Ten trudny czas mogą przetrzymać – ale nie same. Dzięki wsparciu Agencji Rozwoju Przemysłu SA, w ramach tarczy antykryzysowej MŚP, otrzymają pożyczki i odroczenia spłat zobowiązań.

Z drugiej edycji badania Barometr COVID-19 Puls Biznesu przeprowadzonego pod koniec kwietnia na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego wynika, że nastroje się pogarszają. Im dłużej trwa pandemia, tym mocniej wpływa na płynność finansową polskich firm. Już ponad 76 proc. przedsiębiorców liczy się z jej pogorszeniem, choć miesiąc wcześniej było ich 66 proc. Jednocześnie niezmienne – w porównaniu z sytuacją z marca – pozostają plany inwestycyjne sektora MŚP. 82 proc. firm zamierza utrzymać inwestycje na dotychczasowym poziomie.

Większość zapytanych mikro-, małych i średnich firm spodziewa się większego niż miesiąc wcześniej zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne – 58 proc. W naszej opinii ten wynik nie tyle świadczy o optymizmie, ile o zapotrzebowaniu na zewnętrzne dofinansowanie dla przedsiębiorstw w przypadku trudności z utrzymaniem płynności finansowej – ocenia Radosław Woźniak, prezes EFL.

Realizacją pakietu pomocowego dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa, angażującego ponad 200 mld zł, zajmują się takie instytucje jak Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu czy Bank Gospodarki Kredytowej. W ramach pakietu antykryzysowego Agencja Rozwoju Przemysłu przeznaczy 1,7 mld zł na wsparcie polskich przedsiębiorstw, w tym tych z sektora transportu. Wśród oferowanych produktów znajdują się: leasing operacyjny z karencją w spłacie i ponadnormatywnym okresem spłaty, pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP oraz pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Od 6 maja wnioski można składać przez internet. Dzięki nowemu systemowi cały proces jest prowadzony zdalnie, łącznie z podpisaniem umowy.

Krwiobieg obrotu towarów w Europie funkcjonuje w znacznym stopniu w oparciu o polską branżę transportową. Chcemy, aby w nowych warunkach, które wymuszą przedefiniowanie łańcuchów wartości i dostaw, nasza rodzima branża zachowała swoją konkurencyjność i była gotowa do odpowiedzi na nowe wyzwania. Aby tak się stało, w tarczy antykryzysowej przewidzieliśmy rozwiązania przeznaczone specjalnie dla tego sektora – zapowiadała wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Stąd też jednym z instrumentów wsparcia ARP jest leasing operacyjny z karencją w spłacie skierowany do podmiotów sektora transportowego, które w związku z pandemią znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Przeznaczony jest na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych. Kwota leasingu sięgać może 5 mln zł netto, a okres finansowania może trwać do sześciu lat. Umowy refinansujące przedsiębiorcy będą podpisywać ze spółką córką Agencji, czyli ARP Leasing sp. z o.o.

Dzięki takiemu rozwiązaniu przez 12 miesięcy firma nie będzie spłacać rat leasingowych, a zaoszczędzone w ten sposób środki będzie mogła przeznaczyć na inne cele, m.in. na podtrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa – wyjaśnia Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Oprocentowanie zadłużenia zgodne jest z obowiązującą stawką WIBOR, do którego doliczona zostaje marża zgodna z siatką cen dla produktu. Nie ma żadnej opłaty wstępnej czy manipulacyjnej.

Z kolei pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP pozwoli na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń netto w firmach przez okres do dwóch lat przy wydłużonym okresie karencji do 12 miesięcy. Zgodnie z założeniami, choć pożyczkę taką zaciąga przedsiębiorca, to pieniądze trafiają bezpośrednio na konta pracowników. Wysokość finansowania może osiągnąć kilkaset tysięcy złotych. Pożyczka przyznawana jest w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie potwierdzenia niewystarczających środków na wypłatę wynagrodzeń i analizy krótkiej płynności.

Agencja Rozwoju Przemysłu oferuje również pożyczki na pokrycie deficytu w kapitale obrotowym firm z sektora MŚP. Wnioskować o wsparcie mogą firmy, których obroty przekraczają 4 mln zł i które w ubiegłym roku notowały zyski. Jest się o co starać: wysokość pożyczki może wynieść od 800 tys. zł do 5 mln zł, a spłata zadłużenia jest odroczona na 15 miesięcy i może być rozłożona do pięciu lat.

Liczymy na to, że przez 15 miesięcy sytuacja na rynku na tyle się ustabilizuje, że przedsiębiorca odbuduje swoje zdolności i swobodnie będzie mógł tę pożyczkę zwrócić – uważa Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Pożyczka będzie oprocentowana zgodnie z obowiązującą stawką WIBOR plus prowizja przygotowawcza w wysokości 0,2 proc. Oprocentowanie będzie zależało m.in. od okresu finansowania i zabezpieczeń przedstawionych przez firmę. ARP nie będzie pobierać opłat za rozpatrzenie wniosku ani za przedterminową spłatę.

Produkty finansowe oferowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu pozwolą przedsiębiorstwom na przetrwanie trudnego okresu związanego z wprowadzeniem stanu epidemii. Zasady ich przyznawania zostały dostosowane do obecnych realiów rynkowych, proponujemy kilkuletnie okresy finansowania oraz wydłużone okresy karencji. Jesteśmy przekonani, że polskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza z branży transportowej, dzięki temu wsparciu przetrwają ten trudny czas i będą w stanie zagwarantować utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy – podsumowuje Paweł Kolczyński. Anna Raciniewska

Pod adresem www.arp-tarcza.pl działa Portal Klienta. Znajdują się tam wszystkie niezbędne informacje na temat nowych produktów ARP oferowanych przedsiębiorcom w związku z trwającym czasem pandemii i jej skutkami. Przedsiębiorca może się zapoznać z ofertą, wybrać odpowiedni dla siebie produkt, a następnie złożyć wniosek przez internet. Proces składania wniosku odbywa się z wykorzystaniem Profilu Zaufanego do uwierzytelnienia oraz elektronicznego podpisywania wniosk

Powiązane tematy

Komentarze