Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Rząd jednak kusi samorządy dodatkowymi pieniędzmi

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 listopada 2013, 15:24

    Aktualizacja: 5 listopada 2013, 15:25

  • 2
  • Powiększ tekst

Rząd dziś opowiedział się za tym, by jeszcze w tym roku umożliwić przekazanie samorządom dodatkowych pieniędzy z budżetu państwa. Rozwiązanie takie przewiduje przyjęty projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

"Celem projektu nowelizacji ustawy jest uregulowanie kwestii dotyczącej podziału środków rezerwy subwencji ogólnej w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego ze stycznia 2013 r." - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

Dodano, że "przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy rozwiązania będą podstawą do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego (jst) dodatkowych środków z budżetu państwa".

"Nowe przepisy powinny wejść w życie jeszcze w 2013 r., aby jst mogły skorzystać ze środków rezerwy subwencji ogólnej" - napisano.

Projekt określa, dla jakich samorządów będzie przeznaczona rezerwa subwencji ogólnej. Zgodnie z propozycjami rządu będą mogły z niej skorzystać jednostki, w których dochody są niższe od średnich dochodów gmin, powiatów i województw.

Na dodatkowe pieniądze będą mogły liczyć też samorządy realizujące zadania własne z zakresu pomocy społecznej (np. na poprawę funkcjonowania domów pomocy społecznej) oraz jednostek, które zostały dotknięte stratami w infrastrukturze w wyniku zdarzeń losowych.

Uprawnione do uzyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej będą też gminy, które w roku budżetowym dokonały wpłat do budżetu państwa.

"Przyjęto, że 16 grudnia każdego roku budżetowego będzie datą podziału środków rezerwy subwencji ogólnej. Data ta powiązana jest z terminem przekazywania ostatniej raty części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz z faktem, że rezerwa ta w części pochodzi ze zwrotów nienależnych kwot z subwencji ogólnej" - wyjaśniło CIR.

Rezerwę subwencji ogólnej będzie dzielił minister finansów w porozumieniu z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą do wyliczenia rezerwy będą dane o wielkości subwencji ustalonej na rok budżetowy. Zgodnie z projektem do podziału przyjmowane będą dochody i wydatki za rok bazowy wskazane w sprawozdaniach samorządów, z uwzględnieniem korekt złożonych do 30 czerwca roku budżetowego do właściwych regionalnych izb obrachunkowych. Według autorów projektu takie rozwiązanie umożliwi ministrowi finansów uruchamianie pieniędzy na zdarzenia losowe.

(PAP)

mmu/ amac/

Powiązane tematy

Komentarze