Informacje

fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay
fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay

Matury: Dziś biologia i WOS

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 16 czerwca 2020, 09:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Maturzyści we wtorek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z biologii. Po południu będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie. Oba nie są obowiązkowe. Przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę.

Na obu egzaminach obowiązuje reżim sanitarny.

Chęć zdawania egzaminu z biologii zadeklarowało 46,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 17,2 proc., a egzaminu z wiedzy o społeczeństwie - 16,6 tys. osób, czyli 6,1 proc.

Egzamin z biologii zdawać będzie we wtorek także 11,4 tys. abiturientów z wcześniejszych roczników, a z wiedzy o społeczeństwie - 1,6 tys. z wcześniejszych roczników.

Egzamin z biologii rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa 180 minut. Egzamin z wiedzy o społeczeństwie rozpocznie się o godzinie 14.00. Na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, a na rozszerzonym - 180 minut. Wybór poziomu mają tylko absolwenci z dawniejszych roczników, zdający zgodnie z tzw. starą formułą.

Maturzysta musi przystąpić do trzech pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Są one obowiązkowe na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z tzw. przedmiotów do wyboru, maksymalnie do sześciu.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także na tym poziomie matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Biologia jest na piątym miejscu wśród wyborów tegorocznych absolwentów liceów i techników, a wiedza o społeczeństwie na miejscu dziewiątym.

Abiturienci nie muszą za to w tym roku przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji czerwcowej z przyczyn zdrowotnych lub losowych, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w lipcu.

Wyniki matur zostaną ogłoszone do 11 sierpnia.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki na początku września. Ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze