Informacje

fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay
fot. Pixabay / autor: fot. Pixabay

Matury: Dziś geografia i historia sztuki

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 czerwca 2020, 12:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Maturzyści w piątek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z geografii. Po południu będzie egzamin z historii sztuki. Oba nie są obowiązkowe. Przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę.

Na obu egzaminach obowiązuje reżim sanitarny.

Egzamin z geografii rozpocznie się o godz. 9.00, a z historii sztuki o godz. 14.00.

Chęć zdawania egzaminu z geografii zadeklarowało 72,5 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 26,6 proc., a egzaminu z historii sztuki - 3,6 tys. osób, czyli 1,3 proc.

Egzamin z geografii zdawać będzie w piątek także 2,1 tys. abiturientów z wcześniejszych roczników, a z historii sztuki - 325 abiturientów z wcześniejszych roczników.

Maturzysta musi przystąpić do trzech pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Są one obowiązkowe na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z tzw. przedmiotów do wyboru, maksymalnie do sześciu.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także na tym poziomie matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Geografia od lat należy do najchętniej wybieranych przedmiotów przez maturzystów. Jest na drugim miejscu - po języku angielskim na poziomie rozszerzonym - wśród wyborów tegorocznych absolwentów liceów i techników. Historia sztuki należy do przedmiotów rzadko wybieranych.

Abiturienci nie muszą za to w tym roku przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji czerwcowej z przyczyn zdrowotnych lub losowych, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w lipcu.

Wyniki matur zostaną ogłoszone do 11 sierpnia.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki na początku września. Ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze