Informacje

PKN Orlen zaczął prace nad wnioskiem do KE ws. PGNiG / autor: Fratria
PKN Orlen zaczął prace nad wnioskiem do KE ws. PGNiG / autor: Fratria

PKN Orlen rozpoczyna prace nad wnioskiem o przejęcie PGNiG

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 lipca 2020, 16:40

  • 1
  • Powiększ tekst

PKN Orlen rozpoczął prace nad wnioskiem koncentracyjnym do Komisji Europejskiej (KE), dotyczącym przejęcia Grupy PGNiG. Równolegle realizowany będzie proces due dilligence tej spółki. Umożliwia to podpisane przez oba podmioty porozumienia o zachowaniu poufności - podał płocki koncern.

PKN Orlen rozpoczął prace nad wnioskiem koncentracyjnym do Komisji Europejskiej dotyczącym przejęcia Grupy PGNiG. Równolegle realizowany będzie proces due dilligence tej spółki. Umożliwia to podpisane przez oba podmioty porozumienie o zachowaniu poufności” - oznajmił w czwartkowym komunikacie płocki koncern.

PKN Orlen podkreślił, nawiązując m.in. do planowanego przejęcia kontroli kapitałowej na PGNiG, że prowadzona akwizycja jest ważnym elementem budowy „jednego koncernu multienergetycznego z silną pozycją w Europie i globalnym zasięgiem”.

W szybkim tempie przystępujemy do prac związanych z akwizycją Grupy PGNiG. Posiadamy duże doświadczenie w realizacji tego typu projektów, mamy też unikalne kompetencje w prowadzeniu znaczących inwestycji, a także możliwości finansowe w tym zakresie. Dlatego wiodąca rola PKN Orlen w procesie gwarantuje sprawne przeprowadzenie transakcji z korzyścią dla obu firm, ich akcjonariuszy oraz klientów” - oświadczył prezes płockiego koncernu Daniel Obajtek, cytowany w informacji prasowej.

Według niego, integracja PKN Orlen z Grupą PGNiG uplasuje powiększoną w ten sposób Grupę Orlen „jako pełnoprawnego gracza w europejskiej lidze energetycznej, obok silnych regionalnie firm, które już od dawna czerpią korzyści biznesowe ze zrealizowanych konsolidacji, jak włoskie Eni czy hiszpański Repsol”.

List intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie procesu przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad PGNiG został podpisany 14 lipca. Podkreślono w nim m.in., że PKN Orlen i Skarb Państwa „zobowiązały się do podjęcia w dobrej wierze rozmów, których celem będzie przeprowadzenie transakcji”. „Na dzień podpisania listu intencyjnego model transakcji oraz jej harmonogram nie zostały jeszcze określone” - zaznaczono wówczas w komunikacie płockiego koncernu.

W czwartek PKN Orlen podkreślił, że podpisanie z PGNiG porozumienia o zachowaniu poufności pomiędzy to kolejny krok, po liście intencyjnym zawartym ze Skarbem Państwa „do przejęcia gazowej Grupy”. „W najbliższym czasie przygotowany zostanie wniosek do Komisji Europejskiej, dotyczący koncentracji na rynku w wyniku akwizycji. Zgodnie z zapisami Listu intencyjnego model transakcji oraz jej harmonogram zostaną wypracowane przez zespół składający się z przedstawicieli stron porozumienia. Fundamentem będzie rola PKN Orlen jako wiodącego podmiotu transakcji” - oświadczył koncern.

Zwrócił przy tym uwagę, że w wyniku integracji aktywów PKN Orlen, Grupy Energa, Grupy Lotos i PGNiG „łączne roczne przychody nowego koncernu wyniosłyby ok. 200 mld zł, a zysk operacyjny EBITDA kluczowych segmentów plasowałby się na poziomie ok. 20 mld zł rocznie. „Osiągnięty w ten sposób efekt skali ułatwiłby połączonemu podmiotowi skuteczne konkurowanie na światowych rynkach. Duży koncern miałby też dostęp do tanich źródeł finansowania, co dziś nie jest dostępne dla każdej z tych firm oddzielnie” - ocenił płocki koncern.

Integracja czterech koncernów umożliwi równomierne rozłożenie segmentów biznesowych i zdywersyfikowanie zysku operacyjnego EBITDA, budując odporność Grupy na wahania rynkowe. Za zysk operacyjny połączonego podmiotu w ok. 40 proc. odpowiadałby nadal podstawowy biznes, czyli rafineria i petrochemia. Z kolei wydobycie z łączną roczną produkcją na poziomie ok. 70 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy - PAP) stanowiłoby ok. 20 proc wyniku. Po ok. 15 proc. generowałyby sprzedaż detaliczna paliw, gazu i energii oraz regulowana dystrybucja, z dużym potencjałem wzrostu w kolejnych latach. Wytwarzanie energii odpowiadałoby za ok. 10 proc. zysku operacyjnego. W tym przypadku możliwe byłoby znaczące zwiększenie wyniku w perspektywie do 2030 r. dzięki realizacji nowych inwestycji” - wyliczył m.in. PKN Orlen.

Podkreślił zarazem, że jego akwizycje, w tym także planowane przejęcie Grupy PGNiG, „wpisują się w światowe trendy”. „Największe światowe koncerny paliwowe już dawno zbudowały zintegrowane łańcuchy wartości oparte na wydobyciu ropy naftowej i gazu, inwestycjach w nowoczesną elektroenergetykę i poszerzaniu kompetencji w sprzedaży detalicznej. Na przykład BP, Total, Shell czy Equinor zarządzają swoją organizacją właśnie w sposób segmentowy, koncentrując się przede wszystkim na dywersyfikacji źródeł przychodów. PKN Orlen wykorzysta i wzmocni istniejący system zarządzania segmentowego do zarządzania Grupą po akwizycjach” - dodał koncern.

Jak oznajmił:

Grupa Orlen dąży do tego, aby zostać biznesowym liderem zrównoważonej transformacji sektora energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej”. Według niego, „w przypadku segmentu wydobycia, konsolidacja poprawiłaby efektywność operacyjną i inwestycją oraz umożliwiłaby skoncentrowanie się na najbardziej perspektywicznych złożach gazu ziemnego i ropy naftowej posiadanych przez obie spółki w Polsce i Europie”. „W zakresie energii elektrycznej powstałoby zintegrowane portfolio wytwórcze w kraju, oparte o efektywne elektrownie gazowe oraz odnawialne źródła energii, w tym morską energetykę wiatrową. W tym kontekście istotny byłby potencjał jednostek gazowych do bilansowania nieregularnego profilu wytwarzania z odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie zarządzanie szerokim portfolio aktywów umożliwiłoby optymalizację handlu na hurtowym rynku energii elektrycznej” - wskazał PKN Orlen.

Ocenił przy tym, że „beneficjentami stworzenia multienergetycznego koncernu będą klienci”, gdyż „połączenie kompetencji umożliwi wypracowanie rozszerzonej, atrakcyjnej oferty handlowej w zakresie paliw, gazu i energii”. „Stworzenie zintegrowanej Grupy umożliwiłoby pełne wykorzystanie i rozwój kompetencji pracowników. Obecnie na rynku odczuwalny jest deficyt pracowników, szczególnie w branży produkcyjnej. W wyniku wszystkich konsolidacji łączne zatrudnienie wyniosłoby ponad 60 tys. osób” - wspomniał zarazem koncern.

PKN Orlen zauważył, że połączona grupa miałaby również znaczące doświadczenie w realizacji dużych projektów inwestycyjnych. „Tylko w ciągu ostatnich 3 lat, Grupa Orlen zrealizowała 3 projekty, których koszty przekroczyły 1 mld zł. Chodzi o instalację do produkcji polietylenu w czeskim Unipetrolu i dwie elektrownie gazowo-parowe w Płocku i Włocławku. Grupa posiada także licencję na budowę morskiej farmy wiatrowej o mocy ok. 1200 MW na Morzu Bałtyckim. Koszty tego typu inwestycji sięgają standardowo kilkunastu miliardów złotych” - dodał koncern.

PKN Orlen zaznaczył jednocześnie, iż cały czas wzmacnia globalną rozpoznawalność poprzez realizowany proces co-brandingu w europejskiej sieci czy inwestycje w sponsoring sportowy. „To przemyślana strategia, która pomaga w budowaniu relacji z klientami i partnerami biznesowymi” - uzasadnił.

czytaj także: Obajtek: Rozpoczynamy prace nad wnioskiem koncentracyjnym do KE o przejęcie PGNiG

Czytaj także: Orlen sięga po PGNiG: Będą inwestycje w OZE i wodór

(PAP)/gr

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze