Informacje

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych do końca roku / autor: Fratria
Nowelizacja kodeksu spółek handlowych do końca roku / autor: Fratria

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych do końca roku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 lipca 2020, 14:50

  • 0
  • Powiększ tekst

Na czwarty kwartał 2020 r. zaplanowano finał prac nad przygotowaną przez Ministerstwo Aktywów Państwowych nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt nowelizacji znalazł się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Od momentu wejścia w życie Kodeksu spółek handlowych 15 września 2000 r. rzeczywistość gospodarcza w Polsce uległa licznym przeobrażeniom i znacznie odbiega od stanu sprzed niespełna 20 lat - podano

Lata dynamicznego rozkwitu gospodarki przyniosły wiele przykładów wskazujących, że równolegle z ułatwieniami dla prowadzenia biznesu (w tym w strukturze grup spółek) prace legislacyjne powinny skupiać na się również na wzmocnieniu instrumentów służących wewnętrznemu nadzorowi podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną - oznajmili twórcy projektu.

Autorzy nowelizacji oznajmili, że proponowana nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych skupia się na wprowadzeniu do polskiego prawa spółek handlowych regulacji prawnej tzw. prawa holdingowego.

Według twórców projektu prawa holdingowego, reguluje ono relacje prywatno-prawne pomiędzy dominującą spółką i jej spółkami zależnymi, w sposób, który uwzględnia interes wierzycieli, członków organów i drobnych wspólników - zwłaszcza spółki zależnej.

Kolejną zasadniczą częścią projektowanej nowelizacji stanowi próba zmiany sposobu myślenia o radzie nadzorczej – z pojmowania jej jako organu czysto kontrolnego w kierunku organu będącego równoprawnym partnerem zarządu, mającym dostęp do informacji oraz do realnych instrumentów nadzoru – jest istotnym krokiem w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa spółek, jak i ich otoczenia - napisano.

Jak podano, zasadniczą częścią projektowanej nowelizacji stanowi próba zmiany sposobu myślenia o radzie nadzorczej - z pojmowania jej jako organu czysto kontrolnego w kierunku organu będącego równoprawnym partnerem zarządu, który posiada dostęp do informacji oraz realnych instrumentów nadzoru. Jak zaznaczono, to istotny krok w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa spółek, jak ich otoczenia.

Projektowana regulacja tworzy warunki prawne przyczyniające się do wzmocnienia nadzoru realizowanego przez właścicieli oraz rady nadzorcze, które to organy mając realny dostęp do wszelkich rzetelnych i kompletnych informacji odnoszących się do spółki będą mogły w profesjonalny sposób pozostawać adekwatnym partnerem do dyskusji z zarządem - podano

Nowelizacja regulowałaby uporządkowanie kwestii kadencji i mandatu członków organów menadżerskich oraz wprowadzenie przepisu o obowiązku lojalności oraz zachowania tajemnicy po wygaśnięciu kadencji członka rady nadzorczej. Regulowałaby także obowiązek zarządu do udzielania, z własnej inicjatywy, określonych informacji o spółce radzie nadzorczej.

Resort Aktywów Państwowych nadzorował prace nad tą nowelizacją. 10 lutego oficjalnie powołano Komisję ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego zarządzeniem ministra aktywów państwowych. Jej cel to opracowanie i zarekomendowanie propozycji zmian w prawie gospodarczym. W ramach prac nad reformą powołane zostały zespoły eksperckie, których zadaniem będzie wspieranie działań komisji. Do zespołów tych należą: ds. prawa koncernowego, zwiększenia efektywności rad nadzorczych, ds. reformy obowiązków informacyjnych spółek kapitałowych, ds. reformy prawa handlowego oraz zespół konsultacyjny

CZYTAJ TAKŻE: Szef KPRM o ew. rekonstrukcji rządu: analizujemy różne scenariusze

PAP,ep

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze