Informacje

Marcin Eckert, członek zarządu PZU SA oraz Tomasz Kulik, CFO, członek zarządu PZU SA / autor: Fratria
Marcin Eckert, członek zarządu PZU SA oraz Tomasz Kulik, CFO, członek zarządu PZU SA / autor: Fratria

Wyniki PZU, czyli rentowność i odporność na wstrząsy

Maksymilian Wysocki

Maksymilian Wysocki

Dziennikarz, publicysta, ekspert w dziedzinie wizerunku i marketingu internetowego, redaktor zarządzający portalu wGospodarce.pl

  • Opublikowano: 10 września 2020, 18:36

  • 1
  • Powiększ tekst

Zgodnie z oceną analityków S&P, największy polski ubezpieczyciel bardzo dobrze radzi sobie w obecnych warunkach rynkowych. Nie przesłania tego faktu nawet odpis na bankach. Jak podkreślał zarząd PZU podczas czwartkowej konferencji wynikowej, Grupa w I półroczu 2020 roku osiągnęła dobre wyniki sprzedażowe, przy utrzymaniu wysokiej rentowności w głównych ubezpieczeniowych liniach biznesowych. Dodatkowo, znakomite dla firmy wieści płyną z badań zaufania klientów. Raport przygotowany dla portalu wGospodarce.pl wskazuje, że PZU cieszy się największą rozpoznawalnością i zaufaniem Polaków, co jest szczególnie ważne w niepewnych czasach pandemii

Pierwsza połowa 2020 roku to okres, w którym otoczenie biznesowe Grupy podlegało bardzo dynamicznym zmianom. Dla Grupy PZU był to test zwinności i elastyczności, w którym dążyliśmy do integracji i cyfryzacji wielu struktur korporacyjnych. Z perspektywy pierwszej połowy roku widzimy, że przyjęty model działania wykazuje dużą stabilność i odporność, pozwalając efektywnie funkcjonować nawet przy dużej zmienności rynku – zarówno po stronie oferty produktowej, jak i dopasowania się do preferencji zakupowych klientów. Jednocześnie pracujemy nad nową strategią Grupy PZU, która będzie kontynuacją, wzmocnieniem i rozszerzeniem wprowadzanych dotąd zmian - mówi Beata Kozłowska-Chyła, która pełni obowiązki prezesa zarządu PZU SA.

Komentatorzy i analitycy finansowi z dużą uwagą czekali na prezentację wyników za pierwsze półrocze 2020 największego polskiego ubezpieczyciela. Podsumowując: z PZU powiało optymizmem. Wyniki Grupy są dużo lepsze niż zakładali analitycy. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej po I półroczu 2020 roku, z wyłączeniem odpisów to 1 644 mln zł, czyli o 11 proc. więcej r/r. Udział PZU w rynku ubezpieczeń na życie w Polsce na poziomie 41,8 proc. - jest najwyższy od 2009 roku. Dobrze spisuje się także TFI - pozyskało z rynku tylko w tym półroczu pół miliarda złotych aktywów. To znacznie lepiej niż średnia rynkowa.

To, co na pewno chcielibyśmy zaakcentować, to bardzo stabilny model biznesowy. Nasz wynik znormalizowany zamknął się na poziomie ponad miliarda złotych. Zanotowaliśmy przede wszystkim poprawę rentowności w ubezpieczeniach życiowych i majątkowych. Notujemy nadwyżki przy bardzo mocnym bilansie i wskaźnikach wypłacalności. – komentuje Tomasz Kulik, członek zarządu PZU - Drugi kwartał to lockdown. Duże ograniczenia, które spowodowały, że poza dbałością o wartość ekonomiczną, musieliśmy skupić się na tym, jak odpowiedzieć na tę bardzo trudną sytuację gospodarczą – dodaje.

Mimo dynamicznych zmian i zwrotów akcji, jakim poddana była polska gospodarka, najwyraźniej zarządy spółek Grupy PZU podjęły skuteczne działania i zapewniły bardzo efektywne funkcjonowanie przy dużej zmienności rynku. Jak oceniają przedstawiciele spółki, także dzięki dopasowaniu oferty produktów do potrzeb klientów widać wymierne korzyści, w tym zaskakująco dobry wynik– m.in. w ubezpieczeniach na życie i abonamentach zdrowotnych.

Jestem bardzo dumny z tego, w jaki sposób nasza organizacja odpowiedziała na wyzwania związane z Covidem. Z optymizmem patrzę w przyszłość - ocenia Marcin Eckert, członek zarządu PZU. - Nasza organizacja musiała odpowiedzieć na zagrożenie COVID-19 na wielu polach. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników wprowadziliśmy pracę zdalną, a klientom zapewniliśmy szeroki dostęp do naszych produktów i usług w kanałach cyfrowych. Przeznaczyliśmy także 15 mln zł na pomoc finansową dla służb walczących z  pandemią. Nasi pracownicy sami zebrali ponad 200 tys. zł, a zarządy spółek z Grupy PZU dołożyły drugie tyle na zakup namiotów barierowych chroniących personel medyczny przed zakażeniem koronawirusem – dodaje.

Ubezpieczenia zdrowotne – najmłodsza, ale najszybciej rozwijająca się gałąź usług PZU zanotowały duże wzrosty. W ujęciu rok do roku to ponad 20 proc. Obecnie PZU Zdrowie jest już jednym z największych operatorów medycznych w Polsce. Na koniec I półrocza 2020 roku miało podpisanych 2,7 mln umów. W ramach oferty PZU klienci mieli dostęp do 2,2 tys. współpracujących partnerów medycznych, 130 lokalizacji Grupy PZU i 48 szpitali.

Polacy zgłaszają popyt na usługi medyczne wysokiej jakości i my te potrzeby realizujemy. Szczególnie widoczne to było w trudnej sytuacji pandemicznej. Oferujemy ubezpieczenia medyczne i sukcesywnie budujemy portfel klientów abonamentowych w sieci własnej PZU Zdrowie – podkreśla Aleksandra Agatowska, pełniąca obowiązki prezesa PZU Życie.

Rentowność mimo odpisów

Wykazane w raporcie obciążenie wyników odpisami na aktywa bankowe jest zdarzeniem jednorazowym, na które wpływ miało nałożenie się kilku czynników, pozostających poza bezpośrednim wpływem Grupy PZU. Oczywiście, najważniejszym z nich i jednocześnie najtrudniej prognozowalnym było wystąpienie pandemii COVID-19. Jak oceniają przedstawiciele PZU, ponadto istotne obniżki stóp procentowych w odpowiedzi na zaistniałą sytuację gospodarczą (łącznie o 140 pb) oraz dodatkowe rezerwy na potencjalnie niespłacone kredyty przyczyniły się do dokonania odpisów, ponieważ obniżyły zdolność banków do generowania zysków na poziomach oczekiwanych z okresów ich nabycia. Co istotne, jest to zjawisko dotyczące całego sektora bankowego, którego wynik netto za pierwsze półrocze 2020, był niższy o połowę w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku.

Pomimo zawirowań na rynku i przeceny wartości stóp procentowych PZU notuje wzrost rentowności na portfelu głównym. Pozycja kapitałowa PZU pozostaje silna. Wskaźnik Wypłacalność II na koniec II kwartału 2020 roku wyniósł 258 proc. i był zauważalnie wyższy od średniej dla europejskich ubezpieczycieli. 27 sierpnia 2020 roku agencja S&P Global Services podtrzymała rating „A-” z perspektywą „stabilną”. Agencja wskazała, że pomimo utworzenia odpisów na aktywa bankowe Grupa PZU powinna w 2020 roku osiągnąć wyniki porównywalne do międzynarodowych ubezpieczycieli, a także utrzymać bezpieczną nadwyżkę kapitałową powyżej wymogów dla oceny siły kapitałowej wg. modelu S&P na poziomie „AAA”.

Plany na przyszłość

Aktualnie trwają prace nad nową strategią Grupy PZU, która będzie kontynuacją, wzmocnieniem i rozszerzeniem wprowadzanych dotąd zmian. Znajdą się w niej cele i założenia mające służyć osiąganiu ponadprzeciętnych wyników finansowych, mimo niełatwej rzeczywistości biznesowej i koniunktury gospodarczej. Pozwoli to na rozwój Grupy PZU, zwiększenie jej siły kapitałowej i pozycji konkurencyjnej, co pozwoli nadal generować ponadprzeciętne dywidendy dla akcjonariuszy. Szczegóły mają być znane do końca roku.

Podczas konferencji padły pytania o obszar inwestycji. Zarząd podkreśla, że Grupa odpowiedzialnie porusza się w tym obszarze.

Nie chcemy podnosić poziomu ryzyka inwestycyjnego. Zachowujemy się dość powściągliwie, ponieważ wierzymy, że takie działanie będzie najlepszym rozwiązaniem w tych niepewnych czasach – ocenia Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU.

Podczas konferencji poprosiliśmy o komentarz do wyników badania rynku ubezpieczeń, które zleciliśmy pracowni Social Changes. Wynika z nich m.in., że  PZU jest nie tylko najbardziej rozpoznawalnym przez Polaków ubezpieczycielem, ale cieszy się także największym zaufaniem.

„Możesz na nas polegać” nie jest pustym hasłem, jest wypełnione treścią. Dużo pracy włożyliśmy w to, by doświadczenia klientów były na jak najwyższym poziomie. Państwa dane są poparte naszymi doświadczeniami. Z raportu wynika, że nasi klienci polecają nas rodzinie i znajomym. Co więcej –nawet osoby niebędące naszymi klientami postrzegają nas jako solidnych i pewnych – ocenił Marcin Eckert, członek zarządu PZU SA.

Jak podkreślali przedstawiciele ubezpieczyciela, Polacy uważają, że synonimem PZU jest uczciwość i solidność.

Rzeczywiście, PZU jest postrzegany jako solidny partner. W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy, że przy wyborze ubezpieczenia zdrowia czy powierzeniu oszczędności Polacy nie kierują się wyłącznie kryterium ceny. W niepewnych czasach na wartości zyskała szczególnie stabilność i zaufanie do sprawdzonych instytucji. Traktujemy naszych klientów po partnersku – na przykład nie stosujemy wybiegów w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia -red.), by obniżyć poziom odszkodowań. Myślę, że to będzie w coraz większym stopniu procentować – ocenił Tomasz Kulik.

Kluczowe osiągnięcia Grupy PZU w pierwszym półroczu 2020 roku:

• Udział PZU Życie w rynku ubezpieczeń na życie w Polsce na poziomie 41,8 proc. - jest to najwyższy udział od 2009 roku

• Stabilna składka z ubezpieczeń na życie grupowych i indywidualnie kontynuowanych w I półroczu 2020 r/r  w Polsce pomimo ograniczania benefitów pracowniczych

• Utrzymanie pozycji lidera w ubezpieczeniach na życie ze składką okresową (udział w rynku 45,6 proc. w I kw. 2020)

• Przypis składki z ochronnych ubezpieczeń na życie +16 proc. r/r w segmencie ubezpieczeń indywidualnych, głównie w kanale bancassurance

• Dalszy dynamiczny wzrost popytu na prywatne usługi medyczne; przychody PZU Zdrowie wyższe o 21 proc. r/r w I półroczu 2020

• TFI PZU – jednym z liderów sprzedaży funduszy i wzrostu aktywów pod zarządzaniem - pozyskane od klientów blisko 0,5 mld zł

• Dalsze wzmacnianie współpracy z bankami skutkujące istotnym wzrostem nowej sprzedaży ubezpieczeń życiowych ochronnych w kanale bankowym oraz liczby ubezpieczonych

• Rentowność w segmencie majątkowym w Polsce (mierzona COR, wskaźnikiem mieszanym) na poziomie 87,1 proc.; lepsza w ujęciu r/r (o 2,1 p.p.), oraz istotnie lepsza od poziomów założonych w strategii. Wzrost wyniku na ubezpieczeniach majątkowych w Polsce o 21 proc. r/r

• Marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych na poziomie 26,1 proc. - najwyższym od I półrocza 2011 roku i jednocześnie powyżej strategicznych poziomów. Wynik na ubezpieczeniach życiowych w Polsce +27 proc. r/r w I półroczu 2020 roku

• Wysoki zwrot na portfelu głównym 3,2 p.p. powyżej stopy wolnej od ryzyka w I półroczu 2020, powyżej ambicji strategicznych mimo turbulencji na rynkach finansowych

• Koszty pod ścisłą kontrolą; mimo presji na wzrost wynagrodzeń wskaźnik kosztów wyniósł 7,1 proc. w I półroczu 2020 roku

• Zwrot na kapitale na poziomie 19,1 proc. w I półroczu 2020 z wyłączeniem odpisów

CZYTAJ TEŻ: Badanie wGospodarce.pl: PZU wygrywa satysfakcją klientów

CZYTAJ TEŻ: Badanie wGospodarce.pl. PZU wygrywa wśrod ubezpieczycieli

CZYTAJ TEŻ: Gospodarka nie podlega ryzyku drugiego lockdownu (video)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze