Informacje

Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych / autor: PAP
Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych / autor: PAP

GPW przejmie armeńską giełdę

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 września 2020, 13:12

    Aktualizacja: 18 września 2020, 13:26

  • 0
  • Powiększ tekst

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podpisała porozumienie z Centralnym Bankiem Armenii w sprawie odkupienia 65 proc. udziałów w giełdzie armeńskiej.

W piątek zarząd GPW podpisał porozumienie z Centralnym Bankiem Armenii (CBoA) w sprawie negocjacji zakupu pakietu większościowego stanowiącego 65 proc. udziałów w Armeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (AMX). Postanowienia porozumienia nie mają charakteru wiążącego, a zawarcie umowy inwestycyjnej uzależnione będzie m.in. od przeprowadzenia przez GPW procesu due diligence i uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych. Wstępna, szacunkowa wycena 100 proc. udziałów AMX wynosi około 5,8 mln zł.

Wiele sektorów w Armenii jest niedoinwestowanych, co oznacza, że kraj ten ma duży potencjał wzrostu. A to właśnie inwestycje są motorem rozwoju gospodarczego, szczególnie w krajach wschodzących. Uważam, że przejęcie AMX przez GPW pozwoliłoby armeńskiemu rynkowi kapitałowemu wejść na szybką ścieżkę wzrostu, a warszawskiej giełdzie uzyskać zadowalający zwrot z inwestycji. Nie bez znaczenia jest fakt, że Polska staje się promotorem rynków rozwijających się. To dobry kierunek – mówi Jacek Sasin, wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych.

W podpisanym przez GPW i CBoA porozumieniu zostały określone ramowe warunki dalszych negocjacji w celu potencjalnego podpisania umowy inwestycyjnej. Kolejnym krokiem GPW będzie przeprowadzenie procesu due diligence oraz opracowanie we współpracy z CBoA i AMX 5-letniego planu rozwojowego giełdy w Armenii, a także uzgodnienie ostatecznych warunków umowy inwestycyjnej. Mogą one odbiegać od ramowych założeń.

GPW to stabilna i stale rosnąca firma, która jednocześnie jest sercem rynku kapitałowego w Polsce oraz liderem giełd w Europie Środkowo-Wschodniej. Bogate doświadczenie i kompetencje nabyte przez warszawską giełdę w ciągu ostatnich 30 lat przełożą się na zbudowanie dobrej i owocnej współpracy z rynkiem finansowym w Armenii – mówi Dominik Kaczmarski, dyrektor Departamentu Analiz i Sprawozdawczości w Ministerstwie Aktywów Państwowych, prezes Rady Giełdy.

W trakcie dotychczasowych analiz, poprzedzających podpisanie porozumienia, GPW zdefiniowała listę kilkunastu potencjalnych projektów strategicznych zorientowanych na długoterminowy rozwój armeńskiej giełdy. Główne obszary rozwojowe to wdrażanie innowacyjnych rozwiązań opartych na najnowszych technologiach, organizowanie obrotu towarowego, umożliwienie emitentom GPW i AMX tzw. dual listingu czy udostępnienie platformy transakcyjnej.

Dostrzegamy wiele obszarów, w których moglibyśmy wesprzeć rozwój rynku kapitałowego w Armenii. Najważniejszym z nich jest cyfryzacja i automatyzacja procesów, które są już podstawowym elementem giełd w krajach rozwiniętych. Potencjalne przejęcie AMX pozwoli nam na ekspansję naszych usług oraz przyspieszenie realizacji strategii #GPW2022. Z drugiej strony da armeńskiej giełdzie możliwość skorzystania z know-how Grupy Kapitałowej GPW – podkreśla Marek Dietl, prezes Zarządu GPW.

W 2019 r. skonsolidowane przychody Grupy AMX wyniosły 6,4 mln zł, EBITDA - 2,0 mln zł, a zysk netto - 1,3 mln zł. Na 31 grudnia 2019 r. aktywa ogółem Grupy AMX wyniosły 6,5 mln zł.

Postrzegamy GPW jako partnera, który podziela naszą wizję rozwoju rynków kapitałowych. Jako lider tego przedsięwzięcia, GPW ma możliwość przekazania swoich doświadczeń i know-how, dzięki czemu AMX może stać się sprawną, innowacyjną i przyjazną dla użytkownika platformą, służąc inwestorom jako droga wejścia na nowe rynki. Prowadzi to również do realizacji naszych wspólnych ambicji w obszarze rozwoju w całym regionie – powiedział Martin Galstyan, przewodniczący Centralnego Banku Armenii.

Podstawową działalnością Grupy AMX jest organizowanie obrotu instrumentami finansowymi oraz prowadzenie izby depozytowo-rozliczeniowej w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Armenii. Siedziba spółki mieści się w stolicy Armenii, Erywaniu. Obecnie Centralny Bank Armenii posiada 85 proc. akcji AMX. Pozostałe 15 proc. są akcjami własnymi AMX. W ramach podpisanego porozumienia CBoA zwiększy swój udział do 90 proc., po czym GPW odkupi od niego pakiet 65 proc. akcji. W wyniku tej transakcji CBoA będzie posiadać 25 proc. akcji w AMX, a pozostałe 10 proc. nabędzie podmiot trzeci, wskazany przez GPW.

Dla Giełdy Papierów Wartościowych to moment historyczny, bo tego typu transakcji jeszcze giełda nie przeprowadzała. To w 30 letniej historii pierwszy tego typu moment, kiedy możemy pokazać w taki wyraźny, jednoznaczny i w bardzo namacalny sposób, że polska giełda jest liderem rynku kapitałowego tej części Europy, jest miejscem, które tworzy szanse na budowę potencjału rynków kapitałowych Trójmorza - powiedział Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych na konferencji „Rola Polski jako promotora rynków wschodzących”.

GPW/RO

CZYTAJ TEŻ: Glapiński: W 2021 roku dalszy spadek inflacji

GUS: produkcja przemysłowa w sierpniu rosła w 21 działach

Test dla inwestorów na GPW

Powiązane tematy

Komentarze