Informacje

Premier Donald Tusk i prezes GPW Marek Dietl / autor: Fratria
Premier Donald Tusk i prezes GPW Marek Dietl / autor: Fratria

Miotła Tuska. Odwołają prezesa GPW?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 stycznia 2024, 18:19

    Aktualizacja: 18 stycznia 2024, 18:26

  • 7
  • Powiększ tekst

Wprowadzono zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych zwołanego na 5 lutego 2024 r.- poinformowała w czwartek spółka. Zmiany mogą oznaczać odwołanie prezesa Giełdy Papierów Wartościowych Pana Marka Dietla

Na wniosek Ministra Aktywów Państwowych Borysa Budki wprowadzono zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w dniu 5 lutego br. Doszedł punkt dotyczący zmian w zarządzie.

Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku nowego punktu „Zmiany w składzie Zarządu Giełdy. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych” - napisano.

Na wniosek Ministra Aktywów Państwowych Borysa Budki

Zarząd zwołał walne na wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych. W ogłoszeniu o walnym zaznaczono, że akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia „określonych spraw” w porządku obrad WZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed terminem walnego.

Działalność GPW

Na stronie GPW podano, ze do kompetencji walnego zgromadzenia należy m.in. dokonywanie zmian w statucie oraz wybór członków Rady Giełdy.

Rada Giełdy nadzoruje działalność Giełdy. Składa się z 5 do 7 członków. Rada Giełdy odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Kadencja jej członków jest wspólna i wynosi 3 lata.

Zarząd Giełdy składa się z 3 do 5 członków. Pracami zarządu kieruje prezes powoływany przez walne zgromadzenie. Zarząd Giełdy kieruje bieżącą działalnością Giełdy, dopuszcza do obrotu giełdowego papiery wartościowe, określa zasady wprowadzania papierów wartościowych do obrotu, nadzoruje działalność maklerów giełdowych i członków giełdy w zakresie obrotu giełdowego.

Grupa Kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne. Skarb Państwa ma 51,8 proc. głosów na walnym zgromadzeniu warszawskiej giełdy.

CZYTAJ TAKŻE: Miotła Tuska. Nadzorca przekopu Mierzei zwolniony

CZYTAJ TAKŻE: Miotła Tuska. Odwołano skład rady nadzorczej CPK

CZYTAJ TAKŻE: Miotła Tuska. Sprawdź: kogo odwołali, gdzie odwołają?

pap, jb

Powiązane tematy

Komentarze