Informacje

Bank Pekao  / autor: Fratria
Bank Pekao / autor: Fratria

Pekao zdalny bank dla firm!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 września 2020, 14:23

  • 1
  • Powiększ tekst

Bank Pekao nie ustaje w digitalizacji usług dla korporacji oraz MŚP. Zgodnie ze strategią, sukcesywnie wdraża rozwiązania, które pozwalają jeszcze skutecznej zarządzać finansami firmy z każdego miejsca na świecie.

Bank oferuje klientom m.in. możliwość prostego i bezpiecznego podpisywania umów oraz aneksów, a także składania dyspozycji i wniosków poprzez bankowość internetową PekaoBiznes24. W nowej kampanii przedstawia przedsiębiorcom cały wachlarz usług stworzony właśnie z myślą o nich.

–Nasze podejście do obsługi zdalnej jest kompleksowe. Po pierwsze, wdrażamy nowoczesne rozwiązania, które zapewniają klientom firmowym komfort współpracy z bankiem przez zabezpieczony kanał elektroniczny PekaoBiznes24. Po drugie, edukujemy klientów m.in organizując webinaria, podczas których uczymy ich jak z tych rozwiązań korzystać. Po trzecie, stale rozwijamy „zdalność” z myślą o odciążeniu doradców z pracy operacyjnej i możliwości budowania automatów usprawniających procesy między systemami banku – mówi Andrzej Furstenberg, Dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej.

Obieg dokumentów oraz podpisy elektroniczne

Poprzez bankowość internetową PekaoBiznes24 klient może w prosty sposób podpisać umowy oraz aneksy, a także złożyć dyspozycję czy wniosek. Obieg dokumentacji może odbywać się także za pomocą poczty elektronicznej. Zdalne zawieranie lub zmienianie umów obejmuje również umowy z zastrzeżoną formą pisemną pod rygorem nieważności.

Klienci Banku Pekao z sektora MŚP i korporacji mogą podpisywać dokumentację za pomocą aż 5 rodzajów podpisów elektronicznych, które są równoważne z podpisami własnoręcznymi. Należą do nich: podpis użytkownika w PekaoBiznes24, podpis kwalifikowany, podpis zaufany, podpis osobisty (jedna z funkcjonalności e-dowodu) oraz skan dokumentu z odręcznym podpisem (forma dopuszczalna w wyjątkowych przypadkach).

Strefa samoobsługowa w PekaoBiznes24

Strefa samoobsługa pozwala klientom korporacyjnym i MŚP m.in. zdalnie zarządzać użytkownikami systemu i ich uprawnieniami, pełnomocnictwami, rachunkami i bieżącą obsługą bankową, wnioskować o udzielnie kredytu czy wyrazić zgodę na przekazanie oferty. Wnioski i dyspozycje elektroniczne w PekaoBiznes24 pozwalają na szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące w procesach operacyjnych przedsiębiorstw, takie jak np. zmiany w zakresie reprezentacji firmy, oraz na zapotrzebowanie klientów np. na finansowanie.

Niedawno w bankowości internetowej została wprowadzona możliwość nadania użytkownikom obsługującym PekaoBiznes24 pełnomocnictw do podpisywania dokumentacji. Dzięki temu reprezentant firmy nie musi być użytkownikiem systemu, a dokumentację bankową może zdalnie podpisać pracownik posiadający pełnomocnictwo oraz dostęp do PekaoBiznes24. Kolejne wnioski elektroniczne, umożliwiające klientom m.in. zdalne zarządzanie firmowymi kartami płatniczym i obsługą gotówki, zostaną wprowadzone w najbliższym czasie.

Zdalne bankowanie w liczbach

23 000 – to liczba wniosków elektronicznych związanych z zarządzaniem użytkownikami PekaoBiznes24, która wpłynęła w pierwszym półroczu 2020 r.

20 000 – tyle elektronicznych wniosków produktowych złożyli klienci w pierwszym półroczu 2020 r.

11 000 – tylu klientów korporacyjnych i MŚP złożyło wnioski elektroniczne w PekaoBiznes24 w ramach Tarczy Finansowej PFR.

1 500 – tyle umów i aneksów zostało podpisanych zdalnie w pierwszym miesiącu po uruchomieniu tej usługi.

90 proc. – taki procent użytkowników PekaoBiznes24, którzy korzystają z obsługi zdalnej, ocenia bankowość zdalną pozytywnie lub bardzo pozytywnie (na podstawie 5900 ankiet).

Pekao zdalny bank dla firm!

To hasło najnowszej kampanii o charakterze informacyjno-edukacyjnym skierowanej do przedsiębiorców z sektora MŚP i korporacji. Jej celem jest przedstawienie obecnym klientom firmowym Pekao możliwości oferowanych przez bank oraz zachęcenie ich do jeszcze szerszego korzystania z obsługi zdalnej. Celem kampanii jest również poinformowanie potencjalnych klientów firmowych o atutach banku w zakresie usług cyfrowych.

Kampania obejmuje m.in. komunikację bezpośrednią z klientami za pomocą systemu PekaoBiznes24, przygotowanie dla doradców materiałów marketingowych na temat obsługi zdalnej oraz organizację webinariów edukacyjnych dla obecnych klientów. Informacje będą dostępne także na stronie internetowej oraz na profilach społecznościowych banku.

Bank Pekao

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze