Informacje

Fundusz Sprawiedliwości przywraca godność i nadzieję / autor: Shutterstock
Fundusz Sprawiedliwości przywraca godność i nadzieję / autor: Shutterstock

FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI. Przywraca ofiarom godność i nadzieję

Artykuł sponsorowany

  • Opublikowano: 19 listopada 2020, 20:00

  • 1
  • Powiększ tekst

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie – o słuszności tego starego przysłowia przekonało się już wiele osób, których trudne, a często nawet tragiczne życiowe okoliczności zmusiły do skorzystania z pomocy świadczonej w całej Polsce przez ośrodki finansowane z Funduszu Sprawiedliwości. Niezależnie od tego, czy tarapaty, w jakie popadliśmy były efektem wypadku – zdarzenia losowego czy też staliśmy się ofiarą działalności przestępców, na pomoc, wsparcie, a często właśnie na ludzką dobroć, troskę i rzeczywiste zainteresowanie naszymi problemami możemy liczyć ze strony pracowników tych placówek.

Każdego dnia rośnie w Polsce liczba osób, które zyskały pomoc w wyjściu z najtrudniejszych życiowych sytuacji, a w których się znalazły nie ze swojej winy. Fundusz Sprawiedliwości to narzędzie zarządzane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które istnieje już od prawie ćwierć wieku, ale dopiero w czasach kierowania resortem przez ministra Zbigniewa Ziobro znacząco zyskało na efektywności. Warto zauważyć, że dopiero w ostatnich kilku latach Fundusz zaczął pełnić znaczącą rolę poprzez dynamiczny wzrost środków będących w jego dyspozycji. Jeszcze w latach 2013-2017 ośrodki świadczące pomoc ofiarom przestępstw otrzymywały rocznie mniej niż 20 mln zł do podziału, w 2018 roku było to 25 mln zł, a w 2019 roku aż 76 mln złotych!

Do Funduszu Sprawiedliwości trafiają środki pochodzące z nawiązek jakie wyrokami sądu muszą płacić skazani przestępcy oraz składowe wynagrodzeń jakie otrzymują osadzeni w więzieniach za swoją pracę. Dysponentem Funduszu jest minister sprawiedliwości, a bezpośredni nadzór nad nim sprawuje wiceminister Marcin Romanowski. Podstawowym celem istnienia Funduszu Sprawiedliwości jest sfinansowanie na rzecz osób dotkniętych przestępstwem pomocy medycznej, prawnej bądź materialnej.

Fundusz składa się z Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jest funduszem celowym ukierunkowanym nie tylko na pomoc ofiarom przestępstw, ale także ich świadkom, zawiera więc w sobie ideę kompleksowego przeciwdziałania skutkom przestępstwa. Fundusz finansuje zatem pomoc materialną, ale także dzięki jego wsparciu ofiary zyskują opiekę prawną czy psychologiczną. Musimy bowiem pamiętać, że bardzo często dramat ofiary przestępstwa czy też wypadku komunikacyjnego tak naprawdę dopiero zaczyna się w chwili zdarzenia. Praktyka pokazuje niestety, że ofiary przestępstw wciąż zbyt rzadko mogą liczyć na zrozumienie takich podmiotów jak instytucje finansowe czy dostarczyciele mediów. Dla wierzycieli trudna sytuacja życiowa ich dłużników, w którą wpadli w wyniku wypadku czy przestępstwa nie stanowi często żadnej przesłanki do złagodzenia swojego postępowania. Tym bardziej istotne i krzepiące jest wsparcie instytucjonalne jakie otrzymują takie osoby poprzez sieć placówek finansowanych przez Fundusz Sprawiedliwości. Dzięki tej pomocy żaden pokrzywdzony, który zgłosi się po pomoc nie zostaje sam ze swoimi problemami. Poznajcie historie osób, które zyskały „nowe życie” dzięki temu, że zdecydowały się zgłosić do jednego z ośrodków.

GDZIE i JAK SZUKAĆ POMOCY

O pomoc w ramach Funduszu Sprawiedliwości najłatwiej zwrócić się telefonując na całodobową, czynną 7 dni w tygodni infolinię obsługiwaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości 222 309 900. Połączenie z tym numerem jest bezpłatne dla ofiar i świadków przestępstw.

Jednocześnie więcej sposobów kontaktu można znaleźć na stronie www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl, gdzie m.in. można znaleźć wykaz kilkuset placówek i ośrodków pomocowych rozsianych po całej Polsce.

Powiązane tematy

Komentarze