Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay.com

Firmy sięgają po miliardy euro. Unia finansuje przygotowanie projektów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 grudnia 2020, 12:26

    Aktualizacja: 16 grudnia 2020, 14:59

  • 0
  • Powiększ tekst

Od stycznia tego roku w ofercie znajduje się nowy instrument Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Granty na Eurogranty. To kolejne pieniądze z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Małe i średnie firmy z Polski mogą ubiegać się o nawet 280 tys. zł na sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Komisji Europejskiej, np. Horyzont 2020, COSME, LIFE, Kreatywna Europa. Jednak wsparcie można uzyskać także ubiegając się o pieniądze z innych programów KE. Również tych, które uruchamiane będą w przyszłości

Fundusze unijne to nie tylko środki z programów operacyjnych, które Polska otrzymała na rozwój i politykę spójności. Znacząca część z nich dostępna jest w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską. Obecnie to m.in. największy w historii Unii Europejskiej program w zakresie badań naukowych i innowacji – „Horyzont 2020” czy „Kreatywna Europa” dla firm z branży kreatywnej i audiowizualnej, z którego w szczególności mogą skorzystać przedsiębiorcy zajmujący się produkcją i dystrybucją filmów oraz gier wideo. To programy z konkursami o miliardowych budżetach, w których rywalizuje się z podmiotami z innych krajów UE.

Jak wiadomo, dobry pomysł to nie wszystko. Aby zdobyć pieniądze z programów zarządzanych przez Komisję Europejską trzeba umiejętnie, zgodnie z wymogami przygotować dokumentację projektu.

W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców, którym brakuje doświadczenia i środków umożliwiających włączenie się do rywalizacji o tę pulę funduszy unijnych, która zarządzana jest bezpośrednio w Brukseli powstał program Granty na Eurogranty. Te miliardy euro, po które można sięgnąć, mogą być silnym impulsem rozwojowym dla polskiego sektora MŚP. Nasz nowy program pomoże małym i średnim firmom przełamać barierę, którą może stanowić przygotowanie dokumentacji – mówi Arkadiusz Dewódzki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.

O finansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział w Polsce i planują starania o wsparcie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE samodzielnie lub w konsorcjum jako jeden z jego członków (partnerów), koordynator albo lider work package. Jeśli przedsiębiorca składa wniosek samodzielnie może otrzymać maksymalnie 280 060 zł, jeśli natomiast w ramach konsorcjum kwota maksymalna wynosi 239 310 zł (jeżeli w ramach wniosku o Eurogrant konieczne jest opracowanie studium wykonalności). Ubiegający się o Eurogrant mogą otrzymać 100 proc. wartości kosztów kwalifikowalnych – wkład własny nie jest wymagany.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

- opracowanie studium wykonalności;

-podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE (w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju);

- usługi doradcze związane z przygotowaniem projektu;

- wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu;

- organizacja spotkań związanych z przygotowaniem projektu;

- tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

Pieniądze można przeznaczyć na projekty realizowane zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie: www.parp.gov.pl/granty-na-eurogranty

Materiał powstał we współpracy z PARP.

Powiązane tematy

Komentarze